خانه / دعا و ذکر (صفحه 5)

دعا و ذکر

ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

دعای بسیار مجرب هفت حصار برای دفع بلاها و همزاد و حفظ از شر جن و انس

دعای بسیار مجرب هفت حصار برای دفع بلاها و همزاد و حفظ از شر جن و انس

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای بسیار مجرب هفت حصار برای دفع بلاها و همزاد و حفظ از شر جن و انس هست . خواص و فضیلت دعای هفت حصار برای دفع بلا و مصیبت و محافظت از شر دشمنان و بدگویان و حاسدان و حفظ از شر دشمن . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود …

ادامه نوشته »

ختم مجرب سوره مبارکه یاسین جهت برآورده شده حاجت ها

ختم مجرب سوره مبارکه یاسین جهت برآورده شده حاجت ها

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم ختم مجرب سوره مبارکه یاسین جهت برآورده شده حاجت ها هست . ختمی بسیار مجرب و سریع الاجابه برای حاجت روا شدن و حاجت گرفتن و رفع فوری و سریع حاجت . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعای مجرب برای باطل کردن طلسم و بخت گشایی مجرب

دعای مجرب برای باطل کردن طلسم و بخت گشایی مجرب

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مجرب برای باطل کردن طلسم و بخت گشایی مجرب هست . تعویذ و دعای مجرب و قوی مخصوص باطل کردن طلسم و جادو  و باز شدن طلسم ازدواج تضمینی . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعای مجرب براى حاجت و مهمّ و اندوه و بلاهاى سخت و امر عظیم و دشوار

دعای مجرب براى حاجت و مهمّ و اندوه و بلاهاى سخت و امر عظیم و دشوار

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مجرب براى حاجت و مهمّ و اندوه و بلاهاى سخت و امر عظیم و دشوار هست . دعایی قوی و سریع الاجابه برای رفع بلاهای سخت و دشوار و  رفع اندوه و سختی . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعا برای باطل کردن سحر و طلسم – باز شدن طلسم ازدواج

دعا برای باطل کردن سحر و طلسم - باز شدن طلسم ازدواج

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعا برای باطل کردن سحر و طلسم – باز شدن طلسم ازدواج هست . دعایی قوی و بسیار موثر و کلیدی برای باطل کردن فوری و سریع سحر و جادو و از بین بردن طلسمات تضمینی . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعای مجرب جهت باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم تضمینی

دعای مجرب جهت باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم تضمینی

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مجرب جهت باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم تضمینی هست . دعای سریع الاجابه و قوی مخصوص ابطال فوری سحر و دعا و طلسمات و دفع چشم زخم و از بین بردن سریع طلسمات . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعاى آصف بن برخیا (ع) برای طلب حاجت و مستجاب شدن دعا

دعاى آصف بن برخیا (ع) برای طلب حاجت و مستجاب شدن دعا

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعاى آصف بن برخیا (ع) برای طلب حاجت و مستجاب شدن دعا هست . دعای اجابت شدن فوری و سریع دعا و طلب حاجت و حاجت روا شدن از حضرت آصف بن برخیا (ع) . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دستورالعمل و نماز و دعای مجرب برای حاجت روایی و برطرف شدن مشکلات

دستورالعمل و نماز و دعای مجرب برای حاجت روایی و برطرف شدن مشکلات

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دستورالعمل و نماز و دعای مجرب برای حاجت روایی و برطرف شدن مشکلات هست . نماز بسیار مجرب و قوی برای رفع مشکلات و دستورالعمل سریع الاجابه و بسیار موثر برای برآورده شدن فوری حاجت . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعای مخصوص باز کردن بسته شده – دعای کارگشایی و گشایش امورات روزمره

دعای مخصوص باز کردن بسته شده – دعای کارگشایی و گشایش امورات روزمره

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مخصوص باز کردن بسته شده – دعای کارگشایی و گشایش امورات روزمره هست . دعایی سریع الاجابه و قوی و مجرب برای گشایش کارهای بسته شده و دعای باز شدن بستگی در کرار و گشایش کارهای روزمره . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »

دعای مخصوص حفظ از شر دشمن و دفع خطرات و بلاها

دعای مخصوص حفظ از شر دشمن و دفع خطرات و بلاها

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مخصوص حفظ از شر دشمن و دفع خطرات و بلاها هست . دعایی بسیار قوی و مجرب و تضمینی برای محفوظ ماندن از خطرات و بلاها و همچنین دعای حفظ از شر دشمنان و بدگویان . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ادامه نوشته »