گشایش امورات و پیدا کردن کار – دعای کاریابی

گشایش امورات و پیدا کردن کار - دعای کاریابی

گشایش امورات و پیدا کردن کار – دعای کاریابی

گشایش امورات و پیدا کردن کار - دعای کاریابی گشایش امورات و پیدا کردن کار - دعای کاریابی گشایش امورات و پیدا کردن کار - دعای کارگشایی کارگشایی و کاریابی مجرب ذکر و دعای کاریابی و استخدام و شغل دعای گشایش کار و یافتن شغل دعای کاریابی و شغل یابی مجرب دعای استخدام و کاریابی دعا برای شغل یابی و کار
گشایش امورات و پیدا کردن کار – دعای کاریابی

برای کارگشایی و پیدا کردن شغل مناسب دستورالعمل مجرب ذیل را انجام دهد .در ابتدا نیت کند و با ایمانی خالصانه به درگاه پروردگار یکتا و رو به سوی قبله در زمان سعد و مکان پاک و با طهارت کامل دعای شریف ذیل را در کاغذ بدون خط بنویسد. بعد از نگارش دعا ، مبلغی را به نیازمند صدقه دهد. (میتواند مبلغی را در صندوق صدقه بیاندازد و یا اینکه مستقیما به فردی مستمند و نیازمند دهد).

منَ العبد الذَلیلِ الَی الرَّب الجلیلِ رب انّی مسنی الضُرُّ و اَنت اَرحمن الرّاحمینَ .

توجه شود :

پس از نوشتن دعا ، آنرا در آب روان یا جاری بیندازد.

هنگام به آب سپردن دعا ، این دعای شریف را نیز هفت مرتبه قرائت کند :

اللّهم بِمحمد و اله الطّاهرینَ افتَح علَی اَبواب فَضلک و جودک یا اَکرَم الاَکرَمین .

*****

گشایش امورات و پیدا کردن کار – دعای کاریابی , دعای گشایش کار و یافتن شغل , دعای کاریابی و شغل یابی مجرب , دعا برای شغل یابی و کار , دعای استخدام و کاریابی , کارگشایی و کاریابی مجرب , ذکر و دعای کاریابی و استخدام و شغل , دعای مجرب و فوری شغل یابی و استخدام , دعای موفقیت در کار و کارگشایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.