کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا

دانلود رایگان کتاب PDF رسائل علم جفر و علم رمل و ادعیه در دعا سایت

کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا

کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا را برای شما عزیزان قرار دادیم . این کتاب کتابی کامل و جامع در زمینه علم رمل و علم جفر و ادعیه و جغرافیا می باشد . در این کتاب اطلاعات و مطالبی کامل در زمینه علم جفر و رمل و دانستن ساعات و نحس و سعد و بسیاری موارد دیگر وجود دارد …

کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا دانلود کتاب رسائل در علم رمل دانلود کتاب ادعیه و دعاهای مجرب دانلود رایگان کتاب علم رمل و جفر دانلود رایگان کتاب پی دی اف رسائل در علم رمل دانلود PDF کتاب ادعیه و علم رمل
کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا

کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا,دانلود رایگان کتاب علم رمل و جفر,دانلود کتاب رسائل در علم رمل,دانلود PDF کتاب ادعیه و علم رمل,دانلود رایگان کتاب پی دی اف رسائل در علم رمل,دانلود کتاب ادعیه و دعاهای مجرب

کتاب مجموعه رسائل در علم رمل و جفر و ادعیه و جغرافیا

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه رسائل در رمل و ادعیه و جغرافیا

فهرست مطالب کتاب:

– در باب علم رمل و علم جفر
– هذا جداول جفر
– جداول حروف در معرفت هر ماه اول هر ماه که خواهی بدانی کدام روز منقول است از حضرت امام جعفر صادق (ع) و قاعده آن
– سیّارات و گردش آنها
– بطلیموس حکیم
– کره عطارد
– کره زهره و ساعت کوفی و آفتاب
– کره ارضی
– کره زحل
– کره مریخ
– هفت اقلیم
– بخش اول یورب
– بخش دوم اشیا
– بخش سوم افریقه
– بخش چهارم…
– ملک ایمان
– ملک پرنکان
– ملک مراقه
– ملک یارکه
– ملک ترپوئی
– ملک بلاد الحرید
– ملک زاره
– ملک کنیر
– ملک رنکبار

– ملک مونی موکی
– ملک سفله
– ملک طراونات
– ملک کفاریه
– ملک رویارک
– ملک نور قکاند
– ملک و توضیحات مفصل آنها…
– جزیره زکوه
– جزیره سنلقه
– رسم دایره مندیه که به سمت قبله و…
– در باب علم رمل
– نسخه ای از کتاب کشف الاسرار
– در باب شرایت این علم و حقیقت این علم و معرفت عناصر و تولد اشکال و معرفت دایره ها…
– در دانستن خانهای رمل و دانستن وند و مایل الوند و زابل الوند و دوندالوند و حقیقت خانهای زایل و ساقطه…
– در دانستن سعادت و نحوست اشکال کوکب و اشکال خارجی و داخلی و ثانی و منقلبی…
– در سرّ نقطه و دانستن مراکز و حاکمان و مزاج و امتزاجی نقطه موفق و مصادق و مخالف و نظر است رمل و احکام آن…
– بحث پیرامون علم ابجد….
– بحث پیرامون علم رمل….
– در باب دانستن خانه های رمل و دانستن و…
– دانستن ساعات و نحس و سعد و حم سعادت بر نیکویی و حم نحس و…
– رمل سالیانه
– و صدها مطالب دیگر…..

این کتاب تنها برای معرفی در سایت قرار داده شده است …

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.