کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل

دانلود رایگان کتاب PDF اموزش جفر جامع و استخراج جواب و پاسخ سوالات از طریق علم جفر در دعا سایت

کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل

کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل را برای شما عزیزان قرار دادیم .  کتاب جفر محمد عطاری تبریزی یکی از بهترین و کاملترین کتاب ها در زمینه آموزش علم شریف جفر و استخراج جواب سوالات و پرسش ها از طریق علم جفر می باشد . در کتاب جفر محمد عطاری تبریزی مطالبی از قبیل استخراج جفر جواب از جفر جامع و خانه های جفر و قاعده های جداول جفر و اهل نجوم طالع وقت استخراج و بروج طالع و قاعده استخراج طالع وقت و استخراج آفتاب قرار داده شده است …

کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل دانلود کتاب نایاب جفر محمد عطاری تبریزی دانلود کتاب جفر محمد عطاری تبریزی دانلود کتاب استخراج جواب و سوال جفر دانلود کتاب PDF آموزش علم جفر دانلود رایگان کتاب آموزش جفر
کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل

کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل,دانلود رایگان کتاب آموزش جفر,دانلود کتاب PDF آموزش علم جفر,دانلود کتاب جفر محمد عطاری تبریزی,دانلود کتاب استخراج جواب و سوال جفر,دانلود کتاب نایاب جفر محمد عطاری تبریزی

کتاب اموزش جفر محمد عطاری تبریزی استخراج جواب و سوال جفر و استخراج جواب مسائل

کتاب دستنویس و ارزشمند آموزش جفر عطاری نوشته محمد بن علی اکبر عطاری تبریزی حاوی اطلاعات و آموزه های گرانبهایی در حوزه علم شریف جفر است و کتابی است جامع که تقدیم شما عزیزان میشود.

مشخصات کتاب:

نام کتاب: در علوم جفر

نام نویسنده: محمد عطّاری تبریزی

فهرست مطالب کتاب:

در باب علم جفر
استخراج جفر جواب از جفر جامع
۲۸ حروف ۲۸ جزء حروف ابجد
خانه های جفر
حروف اول ملفوظی
قاعده های جداول جفر
استخراج جواب و سئوال جفر
حال کسی را دریافت کند
قاعده استخراج جواب مسائل از جفر
حسین منصور حلاج و جفر
اهل نجوم طالع وقت استخراج و بروج طالع
قاعده استخراج طالع وقت و استخراج آفتاب
رسم جدول ابجد اصلی
در بیان مداخل وفق زوجی
جانه های جفت جدول جفر
بیان تکسیرات
تکسیر عناصری از برج سرطان تعلق به سیاره قمر
تکسیر مرکب از برج اسد تعلق به سیاره آفتاب
تکسیر مرکب الحروف از برج سنبله تعلق به سیاره عطارد
تکسیر مرکب العدادی از برج میزان تعلق به سیاره زهره
تکسیر مرکب الحروف از برج عقرب تعلق به سیاره مریخ
تکسیر بروج الحروفی از برج قوس تعلق به سیاره مشتری
در بیان تکسیر اول و حروف طاق یا جفت از هر قسمی و هر قدر
بیان مداخل تکسیر مرکب عجمی از برجاسد و کواکب آفتاب
حروف اسم طالب و حروف اسم مطلوب
در بیانمداخل تکسیر مراتب حروف
بیان تکسیر مرکب العددی
بیان تکسیر العددی
بیان تکسیر مرکب الحروف
بیان مرکب الشفیع
بیان مداخل تکسیر مرکب الوتری
بیان مداخل تکسیر تزویج الحروفی
بیان مداخل تکسیر مرکب الحروفی
در جواب استخراج جواب و سئوال
قاعده سئوال از جفر جامع
قسمتی حروف مساوات
یک قاعده جفر بقاعده عربی
عدد مدخل کبیر
عدد وسیط مجموعی
مدخل کبیر و وسیط کبیر و وسیط صغیر
الحروفات عدد السئوال هکذا
حروف ۲۸ گانه جفر
هذا بالجفر علی (ع)
و صدها مطالب مختلف دیگر جفر….

این کتاب فقط برای معرفی در سایت قرار گرفته …

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.