کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی

دانلود رایگان کتاب علوم غریبه و ذکر و دعا جواهر خمسه فارسی در دعا سایت

کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی

کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب جواهر خمسه یکی از بهترین و کاملترین کتابها در زمینه علوم غریبه و ذکر و دعاهای مجرب در تمام زمینه ها و فوائد سوره های قرآن و حروف تهجی و ادعیه و اذکار برای دفع سحر و جادو و طلسم می باشد . کتاب جواهر خمسه فارسی توسط محمد نبی و عبدالاحد نوشته شده است …

کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی دانلود کتاب های علوم غریبه دانلود کتاب ذکر و دعاهای مجرب دانلود کتاب خواص سوره های قرآنی دانلود کتاب جواهر خمسه فارسی دانلود کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی دانلود کتاب PDF جواهر خمسه فارسی دانلود رایگان کتاب علوم غریبه جواهر خمسه فارسی
کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی

کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی خواص اسماء الحسنی,دانلود کتاب جواهر خمسه فارسی,دانلود رایگان کتاب علوم غریبه جواهر خمسه فارسی,دانلود کتاب PDF جواهر خمسه فارسی,دانلود کتاب ادعیه و اذکار جواهر خمسه فارسی,دانلود کتاب خواص سوره های قرآنی,دانلود کتاب های علوم غریبه,دانلود کتاب ذکر و دعاهای مجرب

کتاب جواهر خمسه فارسی از خواجه ابوالمؤید محمد بن خطیرالدین بن لطیف بن معین‌الدین قتال بن خطیرالدین بن بایزید بن فریدالدین عطار نیشابوری معروف به محمد غوث گوالیاری هندوستانی است. وی از گروه قادریان شطار، از نوادگان عطار نیشابوری است. نیای نگارنده از مردم نیشابور بوده و به هند کوچ کرده است. همایون پادشاه (۹۳۷-۹۶۳ق) به وی عقیدت می‌ورزیده است. گوالیاری پس از شکست و گریختن به ایران، به علت «معراجنامه»اش که در عروج خود نگاشته بود، دچار دردسرهایی شد و سپس به مرگ محکوم شده است. منقول است که شیخ محمد غوث گوالیاری خود سیاح بوده است و به همراه یک مصلی و کوزه و عصا سیاحی میکرده است.

کتاب جواهر خمسه در باب دعا، تصوف، عرفان است. فنون و اوراد و اعمال این کتاب به نحوی نگاشته شده است که مورد استفاده عموم واقع شود. به گفته خود نویسنده کتابی بهتر از جواهر خمسه در این باب وجود ندارد چرا که در این کتاب مجموعه ای گسترده از اوراد در زمینه های مختلف نگاشته شده است.

کتاب درباره موضوعات مختلف است که شرح همه آنها در اینجا ممکن نیست. برخی از مطالب کتاب عبارتند از:

در بیان ذکر ذاکران، در بیان ترک حیوانی، در بیان مستجاب الدعوات، در عبادت عابدان، در نوافل شب، در بیان محبت الهی، فوائد سوره های قرآن، حروف تحجی، در بیان اسماء ربانی، دفع سحر، در بیان علم اعداد، برای هیبت و …. صدها مطلب با ارزش دیگر

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جواهر خمسه فارسی (شامل دو جلد) معی خواص اسماء الحسنی فارسی

نام نویسنده: حاجی محمد نبی و عبدالاحد

فهرست مطالب کتاب:

مختصر از احوال حضرت محمد غوث گوالیاری مضنف کتاب جواهر خمسه
در فن اعمال و ادعیه معتبر
در بیان دعوت ادعیان
در بیان ذکر ذاکران
در بیان اشغال و تفکرات صوفیان
در بیان ترک حیوانی
در عبادت عابدان مشتمل بر دو اصل و چند فصل
در بیان فضائل صلوات بر محمد و آل محمد
در بیان نماز و فرائض نماز
سه ترکیب نماز بر روی جنازه
در بیان نماز و کیفیت نماز اشراق
در بیان نماز زوال آفتاب و کیفیت خواندن آن
در بیان مستجاب الدعوات
نوافل شب شنبه، نوافل شب یکشنبه و… و ادعیه و اعمال ایام هفته
در بیان نمازهای مختلف و کیفیت و فواید آن
نماز جهت شفای مریض
در بیان محبت الهی
در بیان ادعیه و اوراد و ختوم مختلف
ختم خواجگان – حضرت خواجه بهاء الدین
در بیان رفع رجعت و اجابت و عوت و رسم مربع آن
شرایط دعوت سوره فاتحه
نقوش هفت روزه
برای رجعت و دفع سحر ساحران
در بیان رجعت دیوانگی و یا به عارضه سخت مبتلا شده
خاصیت و فوائد و طریق ختم و دعوت سوره اخلاص
ترکیب خواندن سوره اخلاص با موکل آن
نوع دیگر دعوت سوره اخلاص
فواید و خواص سوره تبت برای هلاکت دشمن
فواید سوره کوثر
فواید سوره والعصر
فواید سوره کافرون
فواید سوره قدر
فواید سوره واقعه دفع فقر و تنگدستی
و سایر سوره های قرآن کریم…
دعوت اسم و شرایط اسماء و اعمال آن
خواص و تاثیرات هر یک از بروج
در بیان دعوت حروف تجهی واضح یاد که اول آن حرف موکل ترکیبی و موکل مجرد و اسماء آبی و موکل مستخرجه
دعوت تمام حروف برین طریق که موکل ترکیبی یا موکل سماعی و موکل مجرد حروف معه اسمائی الهی در نقشه و مربع آن
حروف تحجّی
موکل ترکیبی حروف
موکل حروف مجرد
اسماء الهی موافق حروف تهجی و موکل
در بیان دعوه اسمایی عظام که عبارت است از اسماء ربانی
در بیان دعوت اسماء الحسنی، نامهای خداوند
نوع دیگر دعوت اسم یا بدوح یا قدوس یا دیان یا شیان
جوهر چهارم در بیان اذکار الهی
اذکار نفی و اثبات
اذکار چهار ضربی
طریقه ضرب لامتناهی
اذکار اسم ذات طریق یک ضربی باطنی
جوهر پنجم در بیان اشغال و تفکرات صوفیه و شغل آواز طریقه صوفیه سلطان الاذکار
اعمال و رو سر و چشم و دندان و غیره
اعمال برای اطفال و نظر بد و هر قسم و صرع
اعمال برای دفع زهر سگ دیوانه و مار و عقرب گزیده و بد جنون
اعمال برای دفع نامردی و حبس بول و تیزی ذهن و کشادن نصیبه
دختران و دفع سحر و جادو
اعمال دافع امراض و خواص آیات شریفه
ترکیب گرفتن آسیب و دزد و حاضر آوردن گریخته
اعمال محبت و عداوت و مقهوری اعدا
در بیان علم اعداد و نقوش
تعریف علم اعداد و اوقات دعا خواندن و نقش نوشتن
قواعد پر کردن نقوش سه در سه و چهار در چهار و طبعی و وضعی و زوج الزوج
تعویذات متفرق جمع حاجات و امراض و طریقه تفاول و غیره
در بیان قواعد پر کردن اشکال در سه یعنی مثلث
برای صحت و محافظت
برای دوستی و حاضر کردن غایب
برای حصول مرادات و دفع زحمت
برای امان از خون و دفع بیماری و سرخ باده
برای دفع دشمن ظالم
برای دفع بیماری و امان از غرق آب
برای دفع خوف دزد و عدد
برای جدائی میان دو کس
برای افزونی زراعت زمین
برای عقد اللسان و عقد النوم زبان بند از بدگویان
برای ملاقات روحانیات و عزت پیش ملوک
برای عشق کثیر و آوردن مطلوب
برای هیبت پیش امیران
جداول اسماء الهی چهار در چهار
برای حاجات دینی و دنیوی و اخروی
برای توانگری و بزرگی و عزت
حفاظت از اجنه و تسخیر خلایق
برای دفع آفات نباتی
برای عزت ظاهری و باطنی یافتن
برای تولد فرزند نیک و صالح
برای استقرار حمل
برای دفع هم و غم و بیماری ها
برای هضم طعام
برای رفع مصیبت و تنگدستی و فقر
برای زیادی علم و عالم شدن
برای فتح الفتوح
برای پیدا کردن عزت و آبرو
نقوش مربع ذوالکتاب آیات ربّانی و سوره قرآنی برای هر مهم و حاجات و جدولهای آن
نقش آیه الکرسی و فواید و رسم جدول آن
برای زیادتی شیر زن کم شیر و هفت تعویز آن
نقش معوذتین برای رفع سحر و طلسم
برای گریخته و پیدا شدن و احضار او
در بیان فال و طیره
و هزاران ادعیه حاجات مختلف دیگر….

این کتاب فقط برای معرفی در سایت قرار داده شده است …

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.