کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود

چه عوامل و کارهایی باعث افزایش رزق و روزی می شود ؟ در دعا سایت

کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود

کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود

برخی از کارها باعث افزایش رزق و روزی می شود . از جمله کارهایی که سبب زیاد شدن و وسعت رزق و روزی در زندگی انسان می شود خوش اخلاقی و صله ارحام و صدقه دادن و درستکاری و امانت و دروغ نگفتن و غیبت نکردن و … . در ادامه از دعا سایت درخدمت شما هستیم با معرفی چند کاری که موجب افزایش رزق و روزی می شود …

کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود صله ارحام موجب زیاد شدن روزی صدقه دادن جهت افزایش رزق و روزی خوش اخلاقی از عوامل افزایش رزق و روزی خودداری از گناه جهت افزایش رزق و روزی خواندن نماز شب جهت افزایش رزق و روزی
کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود

کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود,صدقه دادن جهت افزایش رزق و روزی,خودداری از گناه جهت افزایش رزق و روزی,خوش اخلاقی از عوامل افزایش رزق و روزی,صله ارحام موجب زیاد شدن روزی,خواندن نماز شب جهت افزایش رزق و روزی

کارهایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود

اول – خوش خلقی
دوم – خوشرفتاری با همسایه
سوم – زیاد به والدین احسان کردن
چهارم – صله ارحام
پنجم – صدقه دادن
ششم – خوبی نیت داشتن
هفتم – شستن دست پیش از غذا
هشتم – شستن ظرف خوراک و غذا
نهم – جاروب کردن خانه
دهم – روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب
یازدهم – خوردن کاسنی
دوازدهم – خوردن ریزه های طعام از کنار سفره
سیزدهم – شستن سر با ختمی
چهاردهم – شانه کردن موی سر
پانزدهم – جاروب کردن درب خانه
شانزدهم – سرکه در خانه گذاشتن
هفدهم – گرامی داشتن ناتوآنها
هجدهم – میانه روی در اقتصاد
نوزدهم – خلال کردن
بیستم – خودداری از شهوت
بیست و یکم – درستکار و امانت
بیست و دوم – گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه
بیست و سوم – انگشتر عقیق در دست کردن
بیست و چهارم – انگشتر یاقوت در دست کردن
بیست و پنجم – انگشتر فیروزه در دست کردن
بیست و ششم – استغفار کردن
بیست و هفتم – گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه
بیست و هشتم – سی مرتبه گفتن (سبحان اللَّه و بحمده سبحان اللَّه العظیم و بحمده)
بیست و نهم – دعا کردن برادر مومن، مومنی را در خلوت
سی ام – سلام کردن و قل هو اللَّه احد خواندن بعد از داخل شدن به منزل
سی و یکم – خواندن آیه الکرسی
سی و دوم – گفتن هر روز صد مرتبه لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
سی و سوم – خواندن سوره یس
سی و چهارم – خواندن سوره (و الصافات) در روزهای جمعه
سی و پنجم – خواندن سوره واقعه هر شب
سی و ششم – خواندن زیارت عاشورا
سی و هفتم – خواندن نماز شب
سی و هشتم – توکل بر خدا کردن.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.