کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی – تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی

معنی و مفهوم و کارشناسی آثار علائم و نشانه تندیس اژدها در گنج و دفینه یابی در دعا سایت

کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی - تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی

کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی – تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی

تندیس و یا حکاکی شکل اژدها بر روی سنگ و صخره ها در گنج یابی و دفینه یابی نشانه چیست ؟ معنی و مفهوم و تفسیر علامت و نماد اژدها در گنج یابی و باستان شناسی و اینکه گنجینه و دفینه اژدها در کجا مخفی و پنهان شده است ؟ علامت و نشانه سر اژدها در دفینه . در ادامه از سایت دعا سایت با تفسیر و رمزگشایی علائم و نشانه های سنگ اژدها و سوسمار در خدمت شما هستیم …

کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی - تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی نشانه اژدها در گنج یابی معنی و مفهوم حکاکی اژدها در باستان شناسی گنجینه و دفینه تندیس اژدها در کجا مخفی شده است ؟ کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی - تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی علامت و نماد اژدها در گنج یابی سنگ اژدها در گنج یابی رمزگشایی آثار و نشانه اژدها در دفینه یابی
کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی – تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی

کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی – تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی,نشانه اژدها در گنج یابی,علامت و نماد اژدها در گنج یابی,رمزگشایی آثار و نشانه اژدها در دفینه یابی,سنگ اژدها در گنج یابی,معنی و مفهوم حکاکی اژدها در باستان شناسی,گنجینه و دفینه تندیس اژدها در کجا مخفی شده است ؟

کارشناسی نشانه اژدها در گنج یابی – تندیس و علامت اژدها در باستان شناسی

نشان اژدها در گنج یابی و دفینه یابی به چه معناست؟

نشان اژدها در گنج یابی بنا به تحقیقاتمان در مناطقی که شکل اژدها وجود دارد غارهای دهان بسته و درون آنها تونل هایی یافت شده است. نشانه اژدها می تواند نشان از چند تونل نیز باشد. در مورد اینگونه موجوداتی که نوعی ترس را بین می کنند دیده شده که گنج را درون خودش پنهان کرده است.

نشان اژدها در گنج یابی

گنجینه اغلب در درون خود آنها قرار گرفته است. در اشکالی شبیه دایناسور، سوسمار و اژدها، شیءپنهان شده به احتمال زیاد در زیر قسمت شانه قرار دارد، ممکن است در زیر گوش یاقسمت های پایین گردتن نیز قرار داشته باشد. اگر جاهای گفته شده شکسته شده باشند، شیء توسط فرد دیگری برداشته شده است.

از نشان اژدها در گنج یابی به عنوان نشانه دفینه خیلی استفاده شده است. نماد خدای تمدن های تاریخی نیز می باشد. در بعضی تمدن ها از آژدها به عنوان زینت بر روی دیوارها و غارها استفاده می کردند.

بیشتر نشان اژدها در گنج یابی که برای دفینه می باشند، نقش وبیشتر نشان اژدها در گنج یابی که برای دفینه می باشند، نقش و نگار نبوده و به صورت برجسته می باشند. به دلیل اینکه حیوان قدرتمند و خطرناکی می باشد، دفینه اش بزرگ می باشد، کارش هم خیلی سخت است و پرخطر. بنا به تحقیقاتمان در مناطق یکه شکل اژدها وجود دارد غارهای دهان بسته و درون آنها تونل هایی یافت شده است.نشانه اژدها می تواند نشان از چند تونل نیز باشد. نگار نبوده و به صورت برجسته می باشند. به دلیل اینکه حیوان قدرتمند و خطرناکی می باشد، دفینه اش بزرگ می باشد، کارش هم خیلی سخت است و پرخطر. بنا به تحقیقاتمان در مناطق یکه شکل اژدها وجود دارد غارهای دهان بسته و درون آنها تونل هایی یافت شده است.نشانه اژدها می تواند نشان از چند تونل نیز باشد.

این سمبل به عنوان نماد ترس نیز استفاده شده است. به شکل دایناسور یا مارمولک نازک نیز درآمده است. دفینه اینگونه حیوانات در خودشان می باشند. اگر گردنبنش سالم باشد یعنی دفینه اش هنوز برده نشده است.

سعی نکنید با خواندن این مطلب خود دست بکار شده و وظیفه انجام کار را بعهده بگیرید چرا که نشان حیوان پر خطر نشانی از تله دارد و اینکار باید تحت نظر کارشناس موردنظر انجام گیرد. هر چه کار با دقت بیشتری پیش برود درصد موفقیت شما بیشتر خواهد بود.

**********************************************************

بازنشر : سایت دعاگو (مرجع کامل ذکر و دعاهای قرآنی و سریع الاجابه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.