کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی – نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی

کارشناسی و رمزگشایی علامت و نشانه ظرف آب و پارچ آب در گنج و دفینه یابی در دعا سایت

کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی - نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی

کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی – نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کتاب خواص آیات و اذکار (خواص آیات و تمامی سوره های قرآن و ادعیه) را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و کارشناسی و رمزگشایی آثار و علائم و نشانه های ظرف آب و پارچ آب در گنج و دفینه یابی و باستان شناسی

کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی - نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی نشانه پارچ آب در گنج یابی معنی و مفهوم پارچ آب در گنج و دفینه کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی - نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی علامت ظرف آب در دفینه یابی تفسیر علامت ظرف آب در دفینه
کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی – نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی

کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی – نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی,نشانه پارچ آب در گنج یابی,علامت ظرف آب در دفینه یابی,نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی,تفسیر علامت ظرف آب در دفینه,معنی و مفهوم پارچ آب در گنج و دفینه

کارشناسی علامت پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی – نماد و نشانه ظرف آب در گنج یابی

نظر اول : اگر با دید دفینه یابی نگاه شود، از آنجا که پارچ برای حمل آب بوده، اگر پارچ پر از آب باشد، باید تخمین بزنیم که آب از کدام قسمت سرریز خواهد شد جهت سرریز آب را باید با دقت بررسی کنیم.

نظر دوم : اگر در کنار آب یا تالاب ها بر روی سنگ ها نقش پارچ باشد، نشان این است که عموما در نزدیکی نقش پارچ ، و یا کنار آب، دفینه می باشد. اما این پول چندان زیاد نمی باشد.

نظر سوم : قطعا مژده دهنده این است که آب یا تالابی وجود دارد. اگر پارچ به صورت ایستاده باشد، در نزدیکی چاه آبی وجود دارد. نقش و نگار روی پارچ می تواند نقشه اطراف و یا نقشه رسیدن به هدف باشد. با دقت باید بررسی شود اگر دهان پارچ درپوش داشته باشد نشانه یک چاه آب دهان بسته می باشد پارچ دهان باز به معنای چاهی باز می باشد. قسمت گردن پارچ باید به خوبی بررسی شود، و باید بررسی کرد که در چاه، دفینه در کدام نقطه می باشد.

اگر پارچ به خوبی و ظرافت نقش نشده باشد، زیبا نبوده و یا قسمت شکمش خیلی بیرون باشد، در این صورت به این معناست که تومولوس وجود دارد. مناطقی که شبیه تومولوس می باشند باید بررسی شوند. در تمامی این حالت ها، قسمت نوکش در نشان دادن جهت خیلی مهم می باشد. هر سانتی متر پارچ را ۷۲ سانتی متر در نظر گرفته، باید کار و تفتیش را با این حالت ادامه داد. این یک مقیاس حتمی نمی باشد. اگر همانطور که گفته شد تومولوس وجود داشته باشد، قسمت نوک، سر نخ های مهمی در مورد ورودی به ما خواهد داد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.