کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟

معنی و مفهوم و رمزگشایی علامت و نشانه میمون در گنج و دفینه یابی در دعا سایت

کارشناسی علامت میمون در گنج یابی - میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟

کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟

در این پست از سایت باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و کارشناسی و رمزگشایی آثار و علائم و نشانه های حیوان میمون در گنج یابی و دفینه یابی . نماد و علامت میمون حکاکی شده بر روی سنگ و تندیس میمون در گنج یابی و باستان شناسی چه معنی و مفهومی دارد ؟

کارشناسی علامت میمون در گنج یابی - میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟ نشانه میمون در گنج یابی نشانه سر و بدن میمون رد گنج و دفینه میمون در گنج یابی چه معنی دارد ؟ معنی و مفهوم علامت و نشانه میمون در گنج یابی کارشناسی نماد میمون در دفینه یابی کارشناسی علامت میمون در گنج یابی - میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟ سنگ میمون در دفینه رمزگشایی آثار و علائم و نشانه میمون
کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟

کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟,نشانه میمون در گنج یابی,کارشناسی نماد میمون در دفینه یابی,سنگ میمون در دفینه,میمون در گنج یابی چه معنی دارد ؟,معنی و مفهوم علامت و نشانه میمون در گنج یابی,نشانه سر و بدن میمون رد گنج و دفینه,رمزگشایی آثار و علائم و نشانه میمون

کارشناسی علامت میمون در گنج یابی – میمون در دفینه یابی نشانه چیست ؟

میمون حیوان بازیگوش بوده و بسیار شلوغ می باشد. باید در دید مسیر این حیوان یک درخت بسیار کهنسال یا درخت موزی وجود داشته باشد. دفینه در اطراف آن است. با توجه به خصوصیات این حیوان می توانید آن را رمزگشایی کنید.

در علامت میمون که به یک صخره نگاه می کند یا آنجا را نشان می دهد باید بالا بروید و جای نشستن میمون را پیدا کنید و جنس در زیر نشستن آنهاست. اگر میمون نشسته باشد و با جلو نگاه کند باید زیر آن را بکاوید. اگر میمون تنها باشد و راس جانبی آن یک چشم باشد در اینصورت خط قیاس از چشم به سوی هدف خواهد بود.

اگر میمون بصورت سرتا پا باشد در اینصورت قیاس ما اندازه گیری از سرتا پا بوده و هر یک سانت را ۱ متر در نظر بگیرید و قیاس به انجای دو چشم باشد هدف را می یابید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.