کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی – رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش

معنی و مفهوم و تفسیر کامل نماد و نشانه مرغ و جوجه هایش در دفینه یابی در دعاسایت

کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی - رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش

دعایی که اکنون در سایت ذکر و دعا و ختم های مجرب و قرآنی دعاسایت doasite.com برای شما عزیزان قرار دادیم کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی – رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش می باشد . در ادامه مطلب همراه باشید . با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدواریم این دعا کارگشای مشکلات شما عزیزان باشد .

کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی - رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش معنی و مفهوم نماد و نشانه مرغ در دفینه یابی مرغ و جوجه هایش در گنج یابی نشانه چیست ؟ گنجینه و دفینه نشانه مرغ در کجا مخفی و پنهان شده است ؟ کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی - رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش تندیس و حکاکی علامت مرغ و جوجه بر روی سنگ تفسیر و کارشناسی نماد مرغ و جوجه
کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی – رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش

کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی – رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش,معنی و مفهوم نماد و نشانه مرغ در دفینه یابی,تفسیر و کارشناسی نماد مرغ و جوجه,مرغ و جوجه هایش در گنج یابی نشانه چیست ؟,تندیس و حکاکی علامت مرغ و جوجه بر روی سنگ,گنجینه و دفینه نشانه مرغ در کجا مخفی و پنهان شده است ؟

کارشناسی علامت مرغ به همراه جوجه در گنج یابی یابی – رمزگشایی نشانه مرغ و جوجه هایش

رمزگشایی نشانه مرغ و ۶ جوجه : عموی پیرمان که در اروپا زندگی می کند، یک مرغ به همراه شش جوجه که یکی از جوجه ها روی مرغ بوده و به عقب نگاه می کرده، این عمو، نشانه را رمزگشایی کرده، به این شکل که، در جهت نگاه مرغ، ۲۱ قدم می رود، و در اینجا، روی تخته سنگی علامت بت را مشاهده می کند، در زیر تخته سنگ، پس از حفاری به اندازه ۱ متر، در صندوقی که شبیه به تابوت سنگی بچه بوده، امانتی وجود داشته است. با خواهش من رمزگشایی را بیان کرد و من هم به شما بیان می کنم.

نشانه مرغ و جوجه ها یش در دفینه یابی

عموما به این شکل معنا می شود. این نشانه به ندرت یافت می شود. به چهار نوع تقیسم میشود. اینها :

۱- یک مرغ و ۳ جوجه
۲- یک مرغ و ۵ جوجه
۳- یک مرغ و ۷ جوجه (روی مرغ یک جوجه وجود دارد و به انتهایی ترین جوجه نگاه می کند)
۴- یک مرغ و ۹ جوجه (در پشت مرغ یک جوجه وجود دارد)

در بین این نشانه ها، معنی ومفهوم یک مرغ و ۷ جوجه موجود می باشد. و اینچنین است : اولاً جوجه ایی را که پشت مرغ هست آن را بشکنید، درونش یک پول طلای بزرگ و خیلی با ارزشی وجود دارد. سپس در جهت انتهایی ترین جوجه که به عقب نگاه می کند بروید، در آن طرف، باید یک غار در بسته پیدا کنید، هر چیزی باشد، درون آن غار است. ) بنا به منابعی یک طلا در گلوی مرغ مادر وجود دارد( به شما توصیه می کنم به خاطر یک طلا نشانه را نشکنید. مرغ تنها و یا مرغ به همراه جوجه هایش، یکی از اشکال مهم مورد استفاده برای دفینه می باشد.

مرغ تنها و یا با جوجه هایش به طور قطع نشانه دفینه می باشد. معناهایش از نظر اقوام، به همراه تغییرات، عموما این می باشد که جستجوگر را بدون گمراه کردن به دفینه می رساند. فقط باید قبلا باز نشده و داخلش خالی نشده باشد. مفهوم مرغ و جوجه هایی که در کنارش می باشند را به ترتیب بیان خواهیم کرد : قبل از هر چیزی بهتر است بدانیم : عموما دفینه گروه های با تعداد فرد در دیواره ها، گروه های با تعداد جفت در زمین و در سنگ تخت می باشند. مثلا اگر یک مرغ به همراه ۵ جوجه وجود داشته باشد، گروهی زوج بوده و دفینه اش در سنگ تخت می باشد. و یا اگر مرغی به همراه ۶ جوجه وجود داشته باشد، با هم می شوند ۷ تا و گروهی ۷ نفره و فرد بوده و دفینه اش روی دیواره صخره می باشد. ولی یک استثنا هم دارد : حالت ۱ مرغ به همراه۷ جوجه، همانطور که بیشتر مواقع در صخره های دیواره وجود دارد، در سنگ های ثابت افقی خوابیده در زمین نیز یافت می شود. در این حالت باید دفینه را در مکانی جدا و در حالت دیگر جستجو کرد.

پس از یک نگاه کلی، به جزئیات موضوع مرغ و جوجه ها وارد شویم :

*اگر روی زمین شکل سر مرغ بوده و هیچ نشانه دیگری نباشد، این به طور قطع نشانگر این است که انبار زیر زمینی وجود دارد. و عموما اگر نقش روی زمین باشد، زیر آن خواهد بود. اگر سر مرغ روی دیوار باشد، تعداد کاکلها شمرده می شود. هر کاکل، ۷۲ یا ۱۲۰ سانتی متر بوده و در جهت مخالف نوکش شمرده می شود. برای مثال یک مرغ سه کاکله، باید در ۷۲ ضرب شده، در این مسافت، گودال، پشته و یا سنگ، خشت و درپوش جستجو می شود. این مسافت ۲.۱۶ متر می باشد. اگر در اینجا حفره پیدا نشود، این بار ۱۲۰ ضرب ۳ می شود ۳.۶ متر، و باید در این مسافت دنبال نشانه ایی بود. همانطور که اینگونه حفره ها را فلزیاب ها و ردیاب ها می توانند پیدا کنند، می توان روی آنها پرید و از صدا و لرزش آن می توان حفره را پیدا کرد.

*اگر مرغ به طور کامل روی دیواره صخره رسم شده باشد، سنگی که مرغ روی آن کشیده شده از دور همانند یک مرغ بزرگ می باشد. به این دلیل باید به خوبی بررسی انجام شود. مرغ نباید جای دیگری جستجو شود. خود سنگ مرغ می باشد. در این صورت، نوک سنگ مرغی باید تثبیت شده و در جهت نوک باید به دنبال سنگی بود که ممکن است زیر آن دفینه باشد. این سنگ ها می توانند بزرگ و یا کوچک باشند.

*مرغ تنها به شکل برجسته، گاها ممکن است مثل گاو زنگوله دار، پر از مژده باشد. گاهاً نیز از داخل مرغ ممکن است نسخه پیدا شود.

*مرغ و جوجه هایی با تعداد مختلف در اطرافش : قطعا مزار خانوادگی می باشد. به تعداد جوجه ها باید به دنبال مزار بود. در اطراف مرغ و یا سنگ به شکل مرغ، به تعداد جوجه ها، سنگ های کوچک و بزرگ وجود داشته، و این سنگ ها در اطراف نشانه هستند. امانتها به صورت پراکنده در زیر این سنگ ها می باشند. اینگونه دفینه ها خیلی عمیق نبوده و دقیقا در زیر تخته سنگ ها می باشند.

*در محل یافته شدن مرغ، گاهاً ممکن است ۷ جوجه بصورت ردیفی دیده نشوند. ولی اینها با توجه به نور و یا تابش آفتاب در ساعت مشخصی ساخته شده اند. این گونه پنهان کاری ها در ایران به وفور مشاهده می شود. برای تثبیت این جوجه ها باید ۱ ساعت قبل و بعد از زمانی که خورشید به طور مستقیم به تخته سنگ مرغ می تابد، به آن تخته سنگ دقت کرد. و یا اگر امکان داشته باشد، تخته سنگ با آب خیس شود. در نتیجه این عمل، ممکن است جوجه و یا اشکال دیگری به میان بیاید. در این صورت، اندازه های این نشانه ها بسیار مهم می باشد. و جستجو بر این اساس باید انجام شود.

*اگر پشت سر مرغ، جوجه ها به ترتیب وجود داشته باشند، اینجا ممکن است مزار بسته ای باشد. اینگونه مزارهای بسته می توانند ورودی یک دهلیز و یا تونل باشند. در طول دهلیز، به تعداد جوجه ها مزار و یا امانتی های پراکنده می تواند باشد.

* اگر یک جوجه در زیر بال سمت چپ مرغ باشد، در همان طرف سنگ نگاره و زیر همان سنگ قبری وجود خواهد داشت. اینگونه قبرها خالی نیستند

* اگر یک جوجه در زیر بال سمت راست مرغ باشد، طرف سنگ نگاره بررسی نمی شود. در طرف دیگرش (پشتش) در کنار و یا زیر سنگ ، مزاری وجود خواهد داشت. سربار ندارد. فقط باید به مزار نگاه شود.

*جوجه هست و مرغ نیست : دنبال مرغ نباید بود. چون خود سنگ مرغ می باشد. زیر سنگ های پراکنده شده که ثابت به نظر می رسند ولی ثابت نیستند و توسط یکی دو نفر بلند میشود، دفینه وجود دارد. باید به اینها دقت کرد.

*انسانی که به مرغی غذا می دهد : انسان در اصل به شکل سنگی در نزدیکی، که بالای آن تیز بوده و پایینش پهن تر است؛ می باشد. با یک نگاه دقیق میتوان دید که این تخته سنگ در حال غذا ریختن برای مرغ می باشد. در اینجا یک بررسی دقیق نیاز است. به تعداد جوجه هایی که انسان غذا می دهد، در اطراف نشانه سنگ های کوچک خوابیده روی زمین وجود دارد. اینها به جوجه شباهت داده می شوند. پول در زیر این سنگ ها می باشد.

*مرغ جوجه دار داخل غار معنای دیگری می دهد، ورودی اینگونه غارها در خارج می باشد. همانگونه که در ورودی قفس های امروزی را مشاهده می کنید، قفس در پایین درب ورودی بزرگ که برای ورود انسان ساخته شده می باشد و یا در کنار آن درپوش کوچکی می باشد. اگر در غار نیز مرغ و جوجه وجود داشته باشد، این منطق از ذهن بیرون نخواهد رفت.این امانت داخل غار می باشد. چون لانه ی مرغ درون قفس در گوشه می باشد. پول اینجا نیز همین طور می باشد. ولی ممکن است عمقش بیشتر باشد. (حدود ۲ متر)

*اگر داخل غار در کنار مرغ یک و یا چند جوجه وجود داشته باشد، و اگر یکی از اینها سرش را به عقب برگردانده باشد، این صد در صد ورودی غار دوم را نشان می دهد. در این صورت جهت نگاه مرغ بررسی نمی شود. برای پیدا کردن ورودی غار دوم میتوان یک حکاکی کانال آب را پیدا کرد. دیواره های غار باید با دقت بررسی شود. و کوچکترین جزئیات نیز نباید از چشم دور بماند. این نوع ورودی ها به دو شکل هستند اولی با استفاده از ساروج است اگر اینطور باشد با یک توضیح کار خواننده را راحت کنیم : برای تشخیص دیوارهای ساروجی از دیوارهای سنگی می توان از چکش استفاده کرد. چکش نباید آهنی باشد، چکش چوبی یا پلاستیکی (پتک کوچک) باید استفاده شود. چون اگر بر روی دیوار سنگی و ساروجی ضربه زده شود، صدایی که در می آورند کاملا متفاوت خواهد بود. بهترین حالت استفاده از یک چکش چوبی ویا پلاستیکی می باشد. دومی نیز سنگ هایی به بزرگی مشت می باشند، که با مخلوطی شبیه به ملات پوشیده شده و روی آن نیز با ساروج پوشانده شده است و به شکل و رنگ دیواره های غار در آمده است. اینجا هم با توجه به نشانه ها حرکت کرده و باید ورودی ساروجی را پیدا کرد. این هم عموما مثل کانال آب بوده و به عرض ۱ الی ۲ انگشت، نقطه شروع و یا پایان از نوار حک شده می باشد. این، برای کاوش درون غار می باشد. برای پیدا کردن ورودی بیرونی نیز باید به همان روش استفاده کرد. غاری که اگر داخلش آب ریخته شود، گویا جاری خواهد شد، یک آبراهه بیرونی درب خارجی را به ما خواهد داد. این حکاکی ها گاها ممکن است چنگال مانند باشند.

بهترین راه این است که، اگر این چنین آبراهه ایی پیدا شود، از بالاترین نقطه اش به آرامی و به میزان مناسب آب ریخته، آب را تعقیب کرده و راه پیدا می شود.تعقیب چشمی ممکن است گمراه کننده باشد، چون راه آب، به صورت ارادی، در دامنه های پایین تر، شاخه دار شده، و ظاهر گول زننده ای پیدا کرده است. ولی آب راه واقعی را پیدا کرده و ورودی را به ما نشان خواهد داد.

*اگر مرغی در پشتش جوجه حمل کند : به سر جوجه دقت می شود که آیا برگشته یا نه، اگر نباشد، در جهت مقابل و کمتر از ۵۰ متر، باید به دنبال سنگی بود که به شکل سر مرغ یا مرغ کامل می باشد. اگر سرش به عقب و یا کنار چرخیده باشد، در همان جهت به همان شکل گفته شده بررسی انجام میشود.درمورد مرغ و جوجه این اطلاعات را نیز مد نظر داشته باشید:

– در جوجه روی پشت مرغ مژده می تواند باشد.
-در جوجه پشت مرغ می تواند نسخه باشد.

-اگر اطراف مرغ و جوجه روی پشتش، خیس شود، ممکن است نشانه های اضافی به میان آید
که در هنگام خشکی دیده نمی شدند.
-اگر مرغی که ۷ جوجه دارد، کاکل داشته باشد، در ۲ الی ۲.۵ متری اش می تواند مژده ایی داشته باشد.
-پول مرغ ۷ جوجه، ۷ عدد می باشد. و یا در اطراف، زیر تخته سنگی با مقیاس بزرگ روی زمین؛ که ۳ الی ۵ نفری می توان آن را بلند کرد پخش شده است. این منطق با توجه به اقوام مختلف متغیر می باشد.

-نماد مرغ و جوجه ها در کنار زمین های کشاورزی صاف و در روی صخره می باشد.

-نوک بالایی مرغ دراز و پایینی کوتاه باشد، امانت در جهت نگاه مرغ،(کمتر از ۵۰ متر)می باشد. و اگر نوک پایینی بلند و بالایی کوتاه باشد، در جهت مخالف نگاهش و در کمتر از ۵۰ متری می باشد.
-مرغی که سرش بریده شده است باید در ۱۵ متری اطراف نشانه و در آن منطقه کاوش انجام داد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.