کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی

معنی و مفهوم و کارشناسی علامت و نشانه رد پای برهنه در گنج یابی در دعا سایت

کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی - رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی

کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و رمزگشایی و کارشناسی آثار و علائم و نشانه هایی رد پای برهنه انسان و رد پا در گنج یابی و دفینه یابی . گنجینه و دفینه نماد و نشانه رد پای برهنه بر روی تخته سنگ در کجا مخفی شده است ؟

کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی - رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی نشانه رد پای برهنه در گنج یابی نشانه پای چپ در گنج یابی کارشناسی نماد رد پا بر روی سنگ در دفینه کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی - رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی علامت رد پا روی سنگ علامت پای راست در دفینه یابی رمزگشایی علائم و نشانه های رد پای برهنه رد پا بر روی تخته سنگ در گنج و دفینه یابی پای سنگی نشانه چیست
کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی

کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی,نشانه رد پای برهنه در گنج یابی,کارشناسی نماد رد پا بر روی سنگ در دفینه,رمزگشایی علائم و نشانه های رد پای برهنه,رد پا بر روی تخته سنگ در گنج و دفینه یابی,علامت پای راست در دفینه یابی,نشانه پای چپ در گنج یابی,علامت رد پا روی سنگ,پای سنگی نشانه چیست

کارشناسی علامت رد پای برهنه در گنج یابی – رمزگشایی نشانه پا در دفینه یابی

اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود.
اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شود .
اگر رد پای چپ و راست درکنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. (در جهت پاها مکانی که با سایر قسمتها متفاوت است باید بررسی شود.)
گفته میشود که اگر یک پا باشد گنج نزدیکتر و اگر دو پا باشد گنج دورتر است ، همچنین اگر فقط پای چپ باشد دفینه نزدیکتر و برای پای راست کمی دورتر خواهد بود.
معمولا برای پای چپ ۳ الی ۷ و برای پای راست ۱۰ قدم به جهت انگشت ها محاسبه می گردد.
جایی که ردپا وجود دارد، احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید، بسیار زیاد است.

ضمنا اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یک یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در اینصورت ۴۰ الی ۷۰ قدم و در مواردی هم می توان ۱۱۱ قدم به سمت جلو برویم و یقینا یک گنجینه وجود دارد مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد. علامت و نشانه در گنج یابی و دفینه یابی .
شایان ذکر است، یافتن رد پا در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیر زمین، بصورت بالا محاسبه نمی گردد و بسته به محل و طرز قرار گرفتن و نیز علائم موجود در کنار یا داخل آن، تعبیر و تفسیر مخصوص به خود دارد.
و آخر اینکه چنانچه در داخل کف پا علامت ضربدر یا بعلاوه و یا حتی یک نقطه یا سوراخ وجود داشت ، هدف در زیر آن است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.