کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی

معنی و مفهوم و تفسیر آثار و علائم و نشانه چوپان و گوسفندانش در گنج یابی در دعا سایت

کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی

کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی

در این پست از سایت باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و کارشناسی آثار و علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج یابی و دفینه یابی . خورجین و عصای چوپان نشانه و علامت مخفی شدن گنج و دفینه می باشد . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با کارشناسی و تفسیر آثار و علائم و نشانه های چوپان و خورجین و عصا و گوسفندان چوپان در گنج یابی و باستان شناسی …

کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی نشانه چوپان در گنج یابی معنی و مفهوم گوسفندان چوپان در گنج و دفینه معنی و مفهوم چوپان و گوسفندانش در دفینه گوسفند و چوپان در گنج یابی نشانه چیست ؟ کارشناسی نماد و علامت چوپان و گوسفندانش کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی چوپان در دفینه یابی نماد چیست ؟ تفسیر علامت و نماد چوپان در گنج یابی آثار و علائم و نشانه چوپان و گوسفندانش
کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی

کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی,نشانه چوپان در گنج یابی,چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی,معنی و مفهوم چوپان و گوسفندانش در دفینه,گوسفند و چوپان در گنج یابی نشانه چیست ؟,تفسیر علامت و نماد چوپان در گنج یابی,معنی و مفهوم گوسفندان چوپان در گنج و دفینه,آثار و علائم و نشانه چوپان و گوسفندانش,چوپان در دفینه یابی نماد چیست ؟,کارشناسی نماد و علامت چوپان و گوسفندانش

کارشناسی علائم و نشانه های چوپان و گوسفندانش در گنج و دفینه یابی

نظر اول: چوپان پر محبت، مهر و دقت گر به مکانهایی که می رود، هشیار و با گله اش به خوبی رفتار و از آنها محافظت می کند. در پشتش خورجینش و در دستش عصایش به طور کامل از امانت یا گله اش حافظت می کند.

اگر از دید دفینه یابی و یا از پنجره مخفی کنندگان گنج و انسانهای قدیم نگاه کنیم چوپان دو خصیصه مهم دارد. یکی از اینها عصای چوپان است، و دیگری خورجین پشتش می باشد.

از این دو عنصر مادر خواهیم فهمید که خورجین چوپان به معنی دفینه، و عصایش جهت و مسافت را مشخص خواهد کرد. به همراه اینها، گاها شکل چوپانی است که گله اش را پیش می برد و خورجین دار یا بدون خورجین است و با عصای دستش یک یا چند گوسفند را حفاظت می کند. از این حالت، جهت نگاه چوپان و جهتی که عصایش دارد مهم است.

نظر دوم: نشانه مهمی می باشد. منطق این نشانه شبیه موضوع مرغ و جوجه هایش یا خوک و بچه هایش می باشد. چوپان فردی مادی است که به گله اش مهربانی می کند. چوپان را از طریق خورجین و عصایش می توان شناخت. به همین دلیل جهت عصایش خیلی مهم می باشد. خورجین نیز نشانه دفینه می باشد. زمانی که چوپان در حال استراحت است گله نیز باید استراحت کند هریک از گوسفندان، بنابه روایات نشانه یک مرده است. یعنی گله گوسفند نشان از یک مزار خانوادگی می باشد.

نزدیک به این نشانه باز هم سنگ هایی وجود دارد که مثل گوسفند خوابیده اند. اما این سنگ ها طبیعی نمی باشند. با ابزار الکترونیکی این سنگ ها باید به خوبی بررسی شوند. اگر نقش چوپان به شکل نشسته روی تخته سنگ باشد، نشان این است که شئ مخفی زیر نقش می باشد. ولی باید طرف پشت تخته سنگ نیز بررسی شود.

به دلیل اینکه چوپان بیشتر در بین مردم ارمنی رایج است، عصا را اندازه گرفته و ضربدر ۶۸ تا ۷۲ سانتی متر می شود و جستجو انجام می شود.

مثال چوپانی که عصایش ۸۰ سانتی متر می باشد، عصایش تقریبا به ۵ تا ۶ متر آن طرف تر را اشاره می کند.شکلی مربوط به اوایل مسیحیت نیز بیان می شود.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.