چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها

چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها هست . روش سریع الاجابه ختم سوره مبارکه یس مخصوص برآورده شدن حاجت ها و رفع خواسته ها و مشکلات . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها نحوه ختم سوره یاسین مخصوص گرفتن حاجت رسیدن به خواسته ها با ختم سوره یس ختم سوره یس برای روا شدن حاجت چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها
چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها

چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها,ختم سوره یس برای روا شدن حاجت,نحوه ختم سوره یاسین مخصوص گرفتن حاجت,رسیدن به خواسته ها با ختم سوره یس

چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها

چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها نحوه ختم سوره یاسین مخصوص گرفتن حاجت رسیدن به خواسته ها با ختم سوره یس ختم سوره یس برای روا شدن حاجت چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها
چگونگی ختم سوره یاسین برای روا شدن خواسته ها و حاجت ها

روش بسیار مجرب برای ختم سوره یس به جهت حاجت گرفتن فوری و تضمینی و رسیدن به مقاصد و خواسته ها و رفع مشکلات دنیوی و اخروی . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ختم سوره یس مخصوص حاجت

سوره یاسین چنان است که هفت مبین دارد دو مبین ان که عدو مبین و خصیم مبین میباشد پنج مبین دیگر را هر کدام بمحلش برسد از دست راست اول انگشت خضر که همان انگشت کوچک است عقد کند (ببندد) بیاید الی انگشت ابهام که انگشت شصت بزرگ است چون سوره تمام شود یک حمد و یک ایه الکرسی بخواند انگشت شصت خود را باز کند و بعد انگشت خضر (کوچک) را باز کند بعد بعد انگشت سبابه میانه را و بعد انگشت بنصر را و بعد انگشت سبابه را باز کند چون تمام شود بعد این دعا را بخواند و حاجت از خدا بخواهد که بلا فاصله روا شود : سبحان المفرج عن کل محزون سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان من جعل خزائن علمه و حکمته الکاف والنون یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون .

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.