چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)

ذکرهای بسیار مجرب و قوی برای رفع مشکلات و گرفتاری و سختی ها در دعا سایت

چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)

چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)

ذکرهای قرآنی بسیار مجرب و قوی و تضمینی برای رفع مشکلات و سختی ها و گرفتاری های زندگی و همچنین رفع غم و اندوه و ترس و نگرانی و اضطراب . این ذکرها از قویترین ذکرهای قرآنی مخصوص رفع غم و غصه و اندوه و گرفتاری و مشکلات می باشد که در دعا سایت برای شما عزیزان قرار دادیم .

چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع) ذکر مخصوص رفع سختی ها ذکر قوی برای رفع غم و اندوه ذکر قرآنی مخصوص رفع ترس و غم و اندوه ذکر سریع الاجابه برای رفع سختی و مشکلات زندگی ذکر تضمینی برای برطرف شدن مشکلات ذکر پرفضیلت برای رفع گرفتاری ذکر برای رفع رگفتاری و مشکلات چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)
چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)

چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع),ذکر برای رفع رگفتاری و مشکلات,ذکر مخصوص رفع سختی ها,ذکر قوی برای رفع غم و اندوه,ذکر پرفضیلت برای رفع گرفتاری,ذکر قرآنی مخصوص رفع ترس و غم و اندوه,ذکر تضمینی برای برطرف شدن مشکلات,ذکر سریع الاجابه برای رفع سختی و مشکلات زندگی

چهار ذکر پرفضیلت در مواقع سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها از امام صادق (ع)

۴ ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

امام صادق (ع) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد!
۱- در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر

 «حسبنا الله و نعم الوکیل»

ال عمران ایه ۱۷۱) پناه نمی برد.در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد شده فرموده است: پس (آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند، و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند) همراه با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) و چیزی زاید بر آن (سود در تجارت) بازگشتند، و هیچگونه بدی به آنان نرسید.

۲- در شگفتم برای کسی که اندوهگین است چگونه به ذکر

«لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین»

(سوره انبیاء آیه ۸۷) پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: «پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را نجات می بخشیم.» (سوره انبیاء آیه ۸۸)

۳- در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر

«افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد»

(سوره غافر آیه ۴۴) … پناه نمی برد.

زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: «پس خداوند (موسی را در اثر ذکر یاد شده) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» (سوره غافر آیه ۴۵)

۴- در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیباییهای دنیاست چگونه به ذکر

«ماشاءالله لا قوه الا بالله»

پناه نمی برد، زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده است: «مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود، خطاب به مردی که از نعمتها برخوردار بود) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می دانی امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.»

**********************************************************

بازنشر : سایت دعاگو (مرجع کامل ذکر و دعاهای قرآنی و سریع الاجابه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.