همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی

همه چیز درباره همزاد سفلی و همزاد علوی در دعا سایت

همزاد سفلی و علوی چیست - آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی

همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی را برای شما عزیزان قرار دادیم . همزاد سفلی و علوی چگونه خلق شده اند ؟ همزاد سفلی از چه جنسی است و چگونه ساخته شده است ؟ آیا جنس همزاد علوی از ملک فرشته است ؟ در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با اطلاعات و مطالبی درباره همزاد  سفلی و علوی …

همزاد سفلی و علوی چیست - آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی همزاد ملکی همزاد علوی چیست همزاد سفلی و علوی چیست - آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی همزاد سفلی چیست همزاد جنی عکس و تصاویر همزاد ملکی عکس همزاد جنی و ملکی روایات اسلامی درباره همزاد ملکی و جنی خلقت و آفرینش همزاد سفلی از آتش خلقت همزاد ملکی از نور جنس همزاد علوی از فرشته آیا همزاد سفلی از جنس جن است
همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی

همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی,همزاد سفلی چیست,همزاد علوی چیست,همزاد جنی,همزاد ملکی,عکس و تصاویر همزاد ملکی,آیا همزاد سفلی از جنس جن است,جنس همزاد علوی از فرشته,خلقت و آفرینش همزاد سفلی از آتش,خلقت همزاد ملکی از نور,روایات اسلامی درباره همزاد ملکی و جنی,عکس همزاد جنی و ملکی

همزاد سفلی و علوی چیست – آشنایی با همزاد جنی و همزاد ملکی

در صورتی که همزاد سفلی باشد ، جنس آن از جن است و اگر علوی باشد جنس آن از ملک فرشته است . خلقت همزاد سفلی از آتش است زیرا جن از آتش بدون دود خلق شده است ( سوره الرحمن آیه ی ۱۶ ) همزاد ملک خلقتش از نور است .
دو همزاد سفلی و علوی از این جهت که می توانند به هر شکلی در آیند وجه اشتراک دارند با این تفاوت که همزاد جنی می تواند خود را به شکل برخی حیوانات ظاهر کند ولی همزاد علوی یا فرشته ای که نام او از انسان استخراج می شود به هر شکلی می تواند در آید اما به شکل نجس العین ظاهر نمی شود، مانند سگ و خوک.

انسان در طول عمری که خداوند به او عنایت فرموده حالاتی دارد:

۱-دوران لعب که ۸ سال اول عمر است.
۲-دوران لهو که ۸ سال دوم عمر است. (از سن ۸ تا ۱۶ سالگی)
۳–دوران زینت که ۸ سال سوم عمر است. (از سن ۱۶ تا ۲۴ سالگی)
۴-دوران تفاخر که ۸ سال چهارم عمر است. (از سن ۲۴ تا ۳۲ سالگی)
۵- ۸ سال پنجم که دوران تکاثر از علم است. (از سن ۳۲ تا ۴۰ سالگی)

هر انسانی در هر یک از این دوره ها حالاتی دارد، مانند شرف، عروج، هبوط، صعود، نزول، فرح و ترح.

نام تابع مسمی و ذات است. همزاد جنی و ملکی تابع نام است، لذا همزاد انسان ۴۰ساله اقتداری را دارد که همزاد فردی که دوران تفاخر و زینت را طی می کند، ندارد. همزاد هر انسانی به تبع آن شخص می تواند عامل خیر باشد مانند همزاد نیکان و صالحان، به همین دلیل گاه برای همه ما اتفاق افتاده که نزد بزرگی می رویم و بی اختیار احساس آرامش می کنیم.

همچنین طبیعت همزادهای هر فردی با طبیعت و مزاج آن فرد موافق است. مثلاً طبیعت برخی از افراد گرم و مرطوب ، سرد و مرطوب و یا گرم و خشک و یا سرد و خشک است . همزادهای انسان ها هم به طبع طبیعت هر انسانی این چنین هستند .

به همین دلیل است که برخی از ارواح با بعضی دیگر سازش دارند مثل سازش روح با بدن مثالی، یا سازش همزاد ملکی با موکلی به نام عتید و سازش همزاد جنی با موکلی به نام رقیب که این دو موکل ( عتید و رقیب ) از آیات قرآن استخراج می شود در قرآن کریم سوره ی ق آیات ۱۷ و ۱۸ می خوانیم:

هنگامی که دو ملک (عتید و رقیب) راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند. سخنی (از خیر و شر) بر زبان نیاورد جز آنکه همان دم فرشته ای مراقب و حاضر بر انجام مأموریت است.

در روایات اسلامی نیز به دو همزاد ملکی و جنی اشاره شده است. ابوحامد غزالی در کتاب احیاء العلوم از قول جابربن عبدالله می نویسد :

چون حضرت آدم (ع) به زمین آمد اظهار داشت :

ای پروردگار که میان من و این بنده دشمنی انداخته ای اگر مرا در برابر او یاری نکنی تحمل او را ندارم. گفت : تو را هیچ فرزندی متولد نشود مگر آن که فرشته ای به حمایت او بگمارم.

ابو ایوب بن یزید نیز گفته است :

به ما چنین رسیده است که با فرزندان آدمیان ، جنیان (همزادان) زایند پس با ایشان ببالند .

تصرفات جنیان بر دو گونه است یکی تصرفات همزاد و دیگری تصرفات اجانین غیر همزاد است. همزاد کسانی که نام های غیر رحمانی دارند گاهی در صاحب خود تصرفات شیطانی می کند و این که گاه می بینم اشخاصی با اسم رحمانی جن زده شده اند این ها تصرفات همزاد نیست بلکه تصرفات سایر اجانین است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.