همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد

همه چیز درباره همزادهای ملکی و جنی و تصرفات همزاد و غیر همزاد و نام رحمانی و غیر رحمانی در دعا سایت

همزاد جنی و ملكی چیست - تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد

همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد را برای شما عزیزان قرار دادیم . همزاد های جنی خلقتشان از آتش است و همزادهای ملکی خلقتشان از نور است . همزادها دو نوع هستند همزادهای علوی و سفلی . همزادهای جنی می توانند خود را به شکل انواع حیوانات دربیاورند و همزادهای ملکی می توانند خود را به شکل فرشتگان دربیاورند …

همزاد جنی و ملکی چیست - تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد همزاد ملکی و جنی تابع نام همزاد ملکی از نور همزاد ملکی همزاد جنی و ملکی چیست - تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد همزاد جنی از جن همزاد جنی نام های رحمانی و غیر رحمانی طبیعت همزادهای هر انسان تصرفات همزاد تصرفات غیر همزاد
همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد

همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد,همزاد جنی,همزاد ملکی,تصرفات همزاد,تصرفات غیر همزاد,نام های رحمانی و غیر رحمانی,همزاد ملکی از نور,همزاد جنی از جن,همزاد ملکی و جنی تابع نام,طبیعت همزادهای هر انسان

همزاد جنی و ملکی چیست – تصرفات همزاد و تصرفات غیر همزاد

جن ها همه جا هستند خلقت همزاد سفلی از آتش است زیرا جن از آتش خلق شده است ( سوره الرحمن آیه ی۱۶)

همزاد ملک خلقتش از نور است .دو همزاد سفلی و علوی از این جهت که می توانند به هر شکلی در آیند وجه اشتراک دارند با این تفاوت که همزاد جنی می تواند خود را به شکل برخی حیوانات ظاهر کند ولی همزاد علوی یا فرشته ای که نام او از انسان استخراج می شود به هر شکلی می تواند در آید اما به شکل نجس العین ظاهر نمی شود .

همزاد جنی و ملکی تابع نام است .

همزاد هر انسانی به تبع آن شخص می تواند عامل خیر باشد مانند همزاد نیکان و صالحان ، به همین دلیل گاه برای همه ما اتفاق افتاده که نزد بزرگی می رویم و بی اختیار احساس آرامش می کنیم .

همچنین طبیعت همزادهای هر فردی با طبیعت و مزاج آن فرد موافق است .

مثلاً طبیعت برخی از افراد گرم و مرطوب ، سرد و مرطوب و یا گرم و خشک و یا سرد و خشک است .

همزادهای انسان ها هم به طبع طبیعت این چنین هستند .به همین دلیل است که برخی از ارواح با بعضی دیگر سازش دارند مثل سازش روح با بدن مثالی یا سازش همزاد ملکی با موکلی به نام عتید و سازش همزاد جنی با موکلی به نام رقیب که این دو موکل ( عتید و رقیب ) از آیات قرآن استخراج می شود ( سوره ی ق ، آیات ۱۷ و ۱۸ ).

در روایات اسلامی نیز به دو همزاد ملکی و جنی اشاره شده است مثلاً ابوحامد غزالی در کتاب احیاء العلوم از قول جابربن عبدالله می نویسد :

چون حضرت آدم (ع) به زمین آمد اظهار داشت : ای پروردگار که میان من و این بنده دشمنی انداخته ای اگر مرا در برابر او یاری نکنی تحمل او را ندارم گفت :

تو را هیچ فرزندی متولد نشود مگر آن که فرشته ای به حمایت او بگمارم .ابوایوب بن یزید نیز گفته است :

به ما چنین رسیده است که با فرزندان آدمیان ، جنیان ( همزادان ) زایند پس با ایشان ببالند .

تصرفات جنیان بر دو  گونه است یکی تصرفات همزاد و دیگری تصرفات غیر همزاد است .همزاد کسانی که نام های غیر رحمانی دارند گاهی در صاحب خود تصرفات شیطانی می کند و این که گاه می بینم اشخاصی با اسم رحمانی جن زده شده اند این ها تصرفات همزاد نیست بلکه تصرفات سایر اجانین است .

مزاحمت های اجانین به صورت های متعدد است مثلاً اگر در وجود کسی تصرف کنند خواب از او گرفته می شود و به تعبیر علمای علوم غریبه « عقد النوم » می شود .

بنابراین افرادی که مبتلا به مزاحمت اجانین می شوند با افرادی که مبتلا به تصرفات همزاد می شوند متفاوتند و برای تشخیص این گونه تصرفات باید به پیری که متخصص این امور باشد مراجعه کرد .

نام همزاد از نام فرد استخراج می شود و با حروف ابجد قابل محاسبه است .

مثلاً ایرج که به حرف ابجد ۲۱۴ می شود همزاد جنی آن دیروش و همزاد ملکی آن ریداییل نام دارد .

گاه که اجانین تصرفات غیر رحمانی می کنند که بهترین راه برای در امان ماندن از بعضی تصرفات غیر رحمانی تغییر اسم غیر رحمانی به اسماء رحمانی است .

البته نام همزاد فقط در بعضی از محاسبات علوم غریبه و یا برای احضار همزاد مفید است .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.