نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان

نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان

نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان

نقش انگشتر خاتم سلیمان , خاتم لوح سلیمان , تصویر خاتم سلیمان , تصویر انگشتر خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان – گردنبند عقیق نقره خاتم سلیمان

نقش خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان , نگین سلیمانی

انگشتر خاتم سلیمان – گردنبند عقیق نقره خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان

نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان نگین خاتم سلیمانی نقش خاتم سلیمان نقش انگشتر خاتم سلیمان نبی نقش انگشتر خاتم سلیمان ع نقش انگشتر خاتم سلیمان خاتم نقره سلیمان خاتم لوح سلیمان خاتم سلیمانی نقره مستطاب خاتم سلیمان حکاکی انگشتر خاتم سلیمانی تصویر خاتم سلیمان تصویر انگشتر خاتم سلیمان انگشتر عقیق سلیمانی انگشتر عقیق خاتم سلیمانی انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان انگشتر خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان – گردنبند عقیق نقره خاتم سلیمان

تصویر انگشتر و نگین عقیق و آویز خاتم سلیمان

 

نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان نگین خاتم سلیمانی نقش خاتم سلیمان نقش انگشتر خاتم سلیمان نبی نقش انگشتر خاتم سلیمان ع نقش انگشتر خاتم سلیمان خاتم نقره سلیمان خاتم لوح سلیمان خاتم سلیمانی نقره مستطاب خاتم سلیمان حکاکی انگشتر خاتم سلیمانی تصویر خاتم سلیمان تصویر انگشتر خاتم سلیمان انگشتر عقیق سلیمانی انگشتر عقیق خاتم سلیمانی انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان انگشتر خاتم سلیمان

گردنبند و انگشتر عقیق سرخ خاتم سلیمان

خاتم عظیم الشان سلیمان (انگشتر خاتم سلیمانی) :

در کتب فراوان و همچنین کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد علامه مرحوم نجفی ارومیه ای خواص مختلفه و عجیبی برای این خاتم عظیم الشان ذکر گردیده است :

خواص این خاتم بسیار است ، اما مختصر نمودیم تا خواننده و نویسنده را ملال نباشد از هزار خواص یکی نوشته نشده است و سی وهفت خاصیت دارد. برخی از این خواص به شرح ذیل است :
عزت و رفعت ، مقبول القولی و عزیز شدن نزد بزرگان، جلب دوستی و محبت ، آشتی و محبت میان زن و شوهر، بخت گشایی ، باطل السحر،ایمنی از سحر، دفع بلایا، دفع ترس ، فتح و گشایش کارها و مهمات ، مقبول الکلام و حکم شدن، تسخیر جمیع خلایق، بند آوردن گریه اطفال، ثروتمند شدن، دفع چشم زخم، فتح و گشایش شدید کسب و کار ، آزادی از زندان، سلامتی و حفظ در سفر، دفع جن و پری ….. از جمله خواص خاتم سلیمان است.

برای ثبت سفارش میتوانید با ما تماس بگیرید و یا با ارسال پیامک سفارش خود را اعلام فرمایید.

 

نگین و انگشتر خاتم سلیمان عقیق – گردنبند خاتم سلیمان نگین خاتم سلیمانی نقش خاتم سلیمان نقش انگشتر خاتم سلیمان نبی نقش انگشتر خاتم سلیمان ع نقش انگشتر خاتم سلیمان خاتم نقره سلیمان خاتم لوح سلیمان خاتم سلیمانی نقره مستطاب خاتم سلیمان حکاکی انگشتر خاتم سلیمانی تصویر خاتم سلیمان تصویر انگشتر خاتم سلیمان انگشتر عقیق سلیمانی انگشتر عقیق خاتم سلیمانی انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان انگشتر خاتم سلیمان
انگشتر خاتم سلیمان نقره – خاتم سلیمان تمام نقره

انگشتر خاتم سلیمانی

نقش خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان , نگین خاتم سلیمانی , خاتم سلیمان , تصویر خاتم سلیمان , نقش انگشتر خاتم سلیمان , خاتم لوح سلیمان , تصویر خاتم سلیمان , تصویر انگشتر خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان , حکاکی انگشتر خاتم سلیمانی , نقش انگشتر خاتم سلیمان ع , انگشتر عقیق سلیمانی , نقش انگشتر خاتم سلیمان نبی , انگشتر خاتم سلیمان , انگشتر عقیق خاتم سلیمانی , انگشتر عقیق یمانی خاتم سلیمان , عقیق خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان عقیق نقره , انگشتر نقره خاتم سلیمان , گردنبند خاتم سلیمان , آویز نقره خاتم سلیمان , گردنبند عقیق خاتم سلیمان نقره , انگشتر خاتم سلیمان – گردنبند عقیق نقره خاتم سلیمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.