نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن هست . ذکر و دعایی بسیار مجرب و سریع الاجابه و قوی برای فروش فوری جنس و کالاهای داخل مغازه و رونق گرفتن فروش و کسب و کار . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن نسخه قوی و موثر برای رونق گرفتن فروش در مغازه نسخه تضمینی و قوی برای فروش کالاهای مغازه نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن ذکر و دعا برای فروش بیشتر اجناس مغازه ذکر و دعا برای رونق کسب و کار و فروش جنس
نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن,ذکر و دعا برای فروش بیشتر اجناس مغازه,نسخه تضمینی و قوی برای فروش کالاهای مغازه,نسخه قوی و موثر برای رونق گرفتن فروش در مغازه,ذکر و دعا برای رونق کسب و کار و فروش جنس

نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن نسخه قوی و موثر برای رونق گرفتن فروش در مغازه نسخه تضمینی و قوی برای فروش کالاهای مغازه نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن ذکر و دعا برای فروش بیشتر اجناس مغازه ذکر و دعا برای رونق کسب و کار و فروش جنس
نسخه ای مجرب جهت فروش تضمینی اجناس مغازه و کسب رونق در آن

ذکر و دعایی سریع الاجابه و تضمینی و قوی برای فروش سریع اجناس و کالاهای داخل مغازه و همچنین رونق گرفتن فروش و کار و تجارت و موفقیت در کسب و کار . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعای قوی برای رونق فروش مغازه و کسب و تجارت

هر گاه خواستی فروش اجناس مغازت زیاد بشه و در کار و کاسبیت موفق باشی عزیمت زیرا را بر کاغذی بنویس و نوشته را تا بزن و در مغازت قرار بده

قاعده:

نوشتن این عمل در روز پنج شنبه باشدو در هفته اول یا دوم ماه قمری بنویس و حتما موقع نوشتن باید بخور عود و زعفران روشن کنی

قبل از نوشتن وضو بگیر و رو به قبله بنویس

با جوهر روحانی در کاغذ سفید بدون خط بنویس

در انتهای کاغذ امضای تعویذ هم انجام دهید

دقت کنید در جائی که نوشته ۳مرتبه یعنی کلمه قبل را سه مرتبه تکرار بنویسی به عنوان مثال (جح۳مرتبه) که اینطور نوشته میشه جح جح جح
یا(لقط۳مرتبه)که اینطور نوشته میشه لقط لقط لقط

ذکات این عمل

مبلغ به اندازه ده قرص نان وجه نقد بیرون ذکات دهید .تا سه روز روزی ۲ رکعت نماز برای حضرت علی علیه السلام بخوانید تا هفت شب شبها یک بار سوره واقعه را بخوانید

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.