نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت

چگونگی محاسبه کردن ساعات و زمان های سعد و نحس در دعا سایت

نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی - زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت

نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت را برای شما عزیزان قرار دادیم . در دعا نویسی باید ساعات سعد و نحس را بشناسیم سپس اقدام به دعا نویسی نماییم . هر ساعتی برای خود سیاره و زمان مخصوصی دارد که باید با این ساعات و سیاره ها آشنا شویم . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با روش آسان محاسبه ساعات و زمان های سعد و نحس و سیاره مربوط به هر ساعت از روز …

نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی -  زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی - زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت محاسبه ساعات سعد و نحس کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است سیاره مربوط به هر ساعت ساعات سعد و نحس روش محاسبه ایام سعد و نحس آگاهی از ایام سعد و نحس
نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت

نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت,محاسبه ساعات سعد و نحس,سیاره مربوط به هر ساعت,ساعات سعد و نحس,روش محاسبه ایام سعد و نحس,کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است,آگاهی از ایام سعد و نحس

نحوه محاسبه ساعات سعد و نحس در دعا نویسی – زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت

یکی از مواردی است  که در این علم باید از آن آگاه بود شناخت ساعات مختلف شبانه روز میباشد.!!

یعنی اینکه بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است .

یکی از مواردی که از این موضوع در آن استفاده میشود امر دعا نویسی میباشد که شخصی که برای امری دعایی مینویسد اگر این کار را در ساعت مناسب انجام ندهد چه بسا نتیجه خوب حاصل نمیگردد .

بهتر است بگوییم یکی از شرایط مهم در انجام امور مربوط به این علم آگاهی از این ساعات میباشد.

این زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت را در جدول زیر مشاهده میکنید :

س-۱۲س-۱۱س-۱۰س-۹س-۸س-۷س-۶س-۵س-۴س-۳س-۲۱-س 
قمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزهلقمرعطاردزهرهشمسمریخشب شنبه
زهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهزهشمسمریخمشتریزحلروز شنبه
مریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردشب یکشنبه
زهلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسروز یکشنبه
عطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریشب دوشنبه
شمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرروزدوشنبه
مشتریقمرقمرزحلعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشب سه شنبه
قمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخروز سه شنبه
زهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلشب چهار شنبه
مریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردروزچهار شنبه
زهلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسشب پنجشنبه
عطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریروزپنجشنبه
شمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرشبجمعه
مشتریزهلقمرعطاردزهرهشمسمریخمشتریزحلقمرعطاردزهرهروزجمعه

پس همانطور که مشاهده میکنید ساعات مختلف هر کدام به سیاره ای تعلق دارند و در نتیجه خصوصیات مختلفی که برگرفته از سیاره مربوط به آنها میباشد را دارا هستند ( علم نجوم )

حال خصوصیات هرسیاره را توضیح میدهیم :

زحل:ساعتی نیکوست در این ساعت تجارت زراعت و عقد قرارداد خوب است و همچنین در این ساعت انجام طلسم و .. نتیجه خوب میدهد و کسی که در این ساعت به دنیا آید صاحب دولت و عمر طولانیست.

مشتری:این ساعت ساعتی نیکوست و مناسب است برای شروع کار دیدار مریض خرید و فروش و بریدن و خریدن لباس نو و طلب حاجت از پروردگار وفرزندی که در این ساعت به دنیا بیاید از نیکو کاران و صالحان روزگار می شودو شایسته نیست در این ساعت به دیدار کافر و مفسد رفتن و کارهای خلاف و پنهان انجام دادن.

مریخ:ساعتی خوب است برای پوشیدن رخت نو و خوب نیست برای دیدار از دولت مردان شکار و انجام طلسمات و کودکی که در این ساعت به دنیا بیایدبه ریختن خون علاقه مند است.

الشمس:ساعتی خوب است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش وانجام طلسمات خوب وخوب نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد و فرزندی که در این ساعت به دنیا آید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد.

الزهره:ساعتی خوب است برای ازدواج و مسافر ت و طلسم های نیکو و عیادت از مریض و بریدن و پوشیدن لباس نو و  کسی که در این ساعت متولد شود دوست دار خوشی و شادی و تفریح می باشد و شایسته نیست در این ساعت آموزش دادن به کودک و شروع کارهای بزرگ و انجام طلسم های شر.

عطارد:ساعتی خوب است برای تعلیم به کودک و آموزش و نوشتن و انجام طلسم های الفت و محبت و شروع کارهای جدید و تعمیرات و کسی که در این ساعت به دنیا می آید عالم و باهوش و زیرک می شود و شایسته نیست در این ساعت حجامت کردن بریدن لباس نو و مسافرت و انجام کارهای پنهانی و معالجه بیمار.

القمر:ساعت خو بی است برای پیغام فرستادن و حجامت کردن و خوردن دارو مسافرت و انجام کارهای صواب

بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند.

به عنوان مپال روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند.

شنبه ——— زحل ——- نحس اکبر

یکشنبه —— شمس ——- سعد اکبر

دوشنبه —— قمر ——— سعد اصغر

سه شنبه —– مریخ ——- نحس اصغر

چهارشنبه — عطارد —— سعد اصغر

پنج شنبه —- مشتری —— سعد اکبر

جمعه ——- زهره ——- سعد اکبر

البته این مطلب  به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و محاسبه برج ها و خواص آنها به هم مرتبط است 

ایام منحوس و قمر در عقرب ایامی هستند که کارو عمل شما معکوس جواب میدهد.

مثلا شما میخواهید ابطال یک سحر نمایید و شروع به کارمیکنید و اگر در این ایام مشغول باشید کار بلعکس جواب میدهد و یا اصلا تاثیری نداشته و یا بسیار ضعیف است.

۱فروردین    : روز ۱۶ تا نصف روز ۱۸
۲اردیبهشت: روز ۱۳ تا نصف روز ۱۵
۳خرداد       : روز ۱۱ تا نصف روز ۱۳
۴تیر           : روز ۸   تا نصف روز ۱۰
۵مرداد       : روز ۶   تا نصف روز ۸
۶شهریور    : روز ۳   تا نصف روز ۵
۷مهر          : روز ۱   تا نصف روز ۳
۸آبان         : روز ۲۸ تا نصف روز ۳۰
۹آذر          : روز ۲۶ تا نصفروز ۱۸
۱۰دی        : روز ۲۳ تا نصف روز ۲۶
۱۱بهمن    : روز ۲۱ تا نصف روز ۲۳
۱۲
اسفند   : روز ۱۹ تا نصف روز۲۱

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.