نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن

روش تضمینی و مجرب خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل برای برآورده شدن حاجت در دعا سایت

نحوه خواندن نماز کن فيکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن

برای برآورده شدن فوری حاجت های بزرگ و همچنین طلب حاجت نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) تاثیر فراوانی دارد . نماز کن فیکون یکی از نمازهای سریع الاجابه برای روا شدن فوری حاجت ها می باشد .

نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن روش خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل خواص و فضیلت نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل برآورده شدن حاجت با نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل
نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن

نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن,نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل,روش خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل,خواص و فضیلت نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل,برآورده شدن حاجت با نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل

نحوه خواندن نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس (ع) جهت حاجت گرفتن

سه نماز دو رکعتی توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه اسلام.در هر رکعت بعد از حمد و سوره صد مرتبه یا حیُّ یاقیُّوم بعدازسلام نماز تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام بعد از تسبیحات صد مرتبه صلوات بر حضرت ابوالفضل العباس بعد با اشاره انگشت سبابه دست راست به جانب قبله کرده وصد مرتبه میگویی السلام علیک یا ابوالفضل عباس علیه السلام بعد از آن سر به سجده گذاشته دو دست از سر بالا امده و ۲۵ مرتبه میگویی الهی به دو دست بریده ابوالفضل العباس بعد حاجت خود را از آقا حضرت ابو الفضل بخواهید.

سه نماز نذر آقا کرده دو تا از نماز ها را ادا کرده و یکی از نماز ها را گرو نگه میداریم بعد از اجابت حاجت ادا میکنیم .این نماز هدیه آقا امام رضا میباشد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.