فراموشی عشق و عاشقی – دل کندن و رفع دلتنگی

فراموشی عشق و عاشقی - دل کندن و رفع دلتنگی

فراموشی عشق و عاشقی – دل کندن و رفع دلتنگی

فراموشی عشق و عاشقی - دل کندن و رفع دلتنگی فراموشی عشق و عاشقی - دل کندن و رفع دلتنگی راههای فراموش کردن دوست پسر دعایی برای فراموش کردن شخص دعای فراموشی و رفع دلتنگی و دل کندن دعای فراموشی معشوق دعای فراموشی گذشته و رفع دلتنگی دعای فراموشی گذشته دعای فراموشی عشق گذشته دعای فراموشی عشق دعای فراموشی شخص دعای فراموشی خاطرات بد دعای فراموش کردن گذشته دعای فراموش کردن عشق معشوق دعای فراموش کردن عاشق دعای فراموش کردن شخص دعای رهایی از عشق دعای رفع دلتنگی و فراموشی عشق دعای دلسرد شدن از عشق دعای دل کندن و بیرون رفتن مهر از دل دعای دل کندن از معشوق و فراموشی دعای دل کندن از معشوق و رفع دلتنگی دعای بیرون رفتن مهر از دل دعای از بین بردن محبت بین دو نفر دعا جهت فراموش کردن معشوق دعا برای فراموشی عشق یک مرد دعا برای فراموشی عشق مرد دعا برای فراموش کردن دعا برای دل بریدن از شخص دعا برای دل بریدن دعا برای از بین رفتن عشق دعا برای از بین بردن وابستگی
فراموشی عشق و عاشقی – دل کندن و رفع دلتنگی

دعای شریفه ذیل برای شخصی که عاشق شده باشد اما قصد فراموشی معشوق خویش را داشته و یا به دلیل اختلاف و یا ناسازگاری قصد فراموشی کند و یا رسیدن آن دو با مشکل برخورد نماید میباشد و در برخی از کتب ادعیه شریفه آورده شده و به آن اشاره شده است.

این دعا از دعاهای مجرب است و دستورالعمل این دعای شریف بدین شرح است که : باید همراه با نیت خالصانه و با تقرب به درگاه الهی و با طهارت و وضو بنویسد حروفی که در ذیل می آید را بر دستش و یا بر ظروف چینی آن حروف را با اندک ابی محو کرده و اب را به مدت سه روز و هر روز ٣ مرتبه بنوشد و آن حروف در ذیل آمده است :

ا ب ق ا ل ا ب ق ا ل ه و ل د ر ک د ر ک و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و نسی ما قدّمت یداه و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عز ما کذلک ( اسم خود را بنویسد ) ینسی ( اسم آن زن یا مرد را بنویسد ).

فراموشی عشق و عاشقی – دل کندن و رفع دلتنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.