طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند)

طالع بینی سال گوسفند و بز

طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند)

طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند)

اگر اطلاع دارید که متولد سال بز و یا گوسفند بر اساس طالع بینی چینی هستید حتما در ادامه یکی دیگر از پست ها و مطالب دعا سایت، از دسته بندی طالع بینی و فال طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند) را مطالعه فرمائید.

طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند) طالع بینی واقعی طالع بینی هندی طالع بینی هفته طالع بینی مرد فروردین طالع بینی کف دست طالع بینی سال تولد طالع بینی روزانه طالع بینی خرداد طالع بینی چینی ماه تولد طالع بینی چینی سال خوک طالع بینی چینی سال تولد طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند) طالع بینی چینی طالع بینی
طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند)

طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند),طالع بینی,طالع بینی چینی,طالع بینی روزانه,طالع بینی هندی,طالع بینی سال تولد,طالع بینی خرداد,طالع بینی کف دست,طالع بینی هفته,طالع بینی واقعی,طالع بینی مرد فروردین,طالع بینی چینی ماه تولد,طالع بینی چینی سال تولد,طالع بینی چینی سال خوک,

طالع بینی چینی برای متولدین سال بز (گوسفند)

نماد بز بیش از همه نشانه زنانگی است. بزها شیک پوش، دلربا، عاشق طبیعت و هنرمندند و اگر دچار بدبینی، شک و نگرانی نشوند، اقبال همگانی را بر می انگیزند. بز هیچ گاه از بخت خود راضی نیست و به قول معروف همیشه فکر می کند که « مرغ همسایه غاز است. » دوستان و همکارانش از هوس بازی های او خشمگین می شوند. او نادانسته اسباب دردسر است. بز وقت شناس نیست و این باعث می شود که حوصله همه از دست او سر برود، در حالی که هرگاه در صدد سود بردن از دیگران بر آید، خود را مطلوب و دوست داشتنی جلوه می دهد، و حتی گاهی از نظر مالی، روی سر دیگران آوار می شود.

از سوی دیگر، بز خود را به آسانی به هر شرایطی تطبیق می دهد، مشروط بر اینکه امنیت زندگی – تا آن جا که ممکن است – حفظ شود. بز خجالتی و دارای حالتی زنانه است. او با وجود شک و تردیدهای همیشگی، کوتاهی کردن ها و گله و شکایت هایش، راهنمایی و نصیحت شدن و طرف توجه دیگران قرار گرفتن را دوست دارد.

بز فرهیخته و دلرباست، اما طبعی ناپایدار و هوسباز دارد. متولدان سال بز، اغلب مذهبی هستند، اما از هر مذهبی که پیروی کنند، تا زمانی به آن پای بندند که مانع آسایش زندگی شان نشود. واقعیت این است که موهومات، پدیده های فرا طبیعی، علوم غیبی و طالع بینی برای او جذاب تر است.

مردان و زنان متولد سال بز خوش قلب، مهربان، بلند نظر و دست و دلبازند و سخاوتمندانه به یاری نیازمندان می شتابند. اما متاسفانه آنچه که به دیگران می بخشند، همیشه از آن خودشان نیست و مال دیگران را نیز مال خود می دانند! بد نیست بدانید که حس مالکیت در بز متغیر است. بز اجازه می دهد او را ببندند، اما طناب را می کشد. شرقی ها می گویند: اگر بزی را در علفزار سر سبزی ببندید، آرام و راضی خواهد ماند، اما اگر در جایی کم علف نگهداری کنید، هیچ گاه از سر و صدا و غرولند دست بر نخواهد داشت.

بز دیگران را مسئول تمام پیشامدها می داند. او خود را در قبال شرایط و وقایع مسئول نمی داند و در نهایت، آنها را به بخت و اقبال حواله می کند و بر این باور است، هر مشکلی که ایجاد شود، اشتباه از طرف او نبوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.