شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند !

خداوند راحتی و آسایش را در آخرت قرار داده ولی مردم در دنیا دنبال آن می گردند در دعا سایت

شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند !

خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود من شش چیز را در شش جا قرار دادم از جمله راحتی و آسایش و عزت و شرف و بی نیازی و رسیدن به بزرگی و مقام و کسب علم و اجابت دعا ولی مردم در جاهای دیگر در جستجوی اینها هستند  !!!

شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند ! کسب علم و ثروت عزت و شرف شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند ! رسیدن به بزرگی و مقام راحتی و آسایش دنیا و اخرت بی نیازی و قناعت استجابت دعا و حاجت
شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند !

شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند !,راحتی و آسایش دنیا و اخرت,بی نیازی و قناعت,رسیدن به بزرگی و مقام,عزت و شرف,کسب علم و ثروت,استجابت دعا و حاجت

شش چیزی که خداوند در شش جا قرار داده است ولی مردم در جای دیگر دنبالش هستند !

خداوند متعال به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود :

ای موسی !

من شش چیز را در شش جا قرار دادم؛ ولی مردم در جای دیگر آنها را جست و جو می کنند و این درحالی است که هرگز آنها را در آنجا نخواهند یافت :

۱- راحتی و آسایش مطلق را در ‘’ آخرت’’ قرار دادم، ولی مردم در ‘’ دنیا ‘’ به دنبال آن می‌گردند!
۲- عزت و شرف را در ‘’عبادت’’ قرار دادم، ولی مردم آن را در ‘’ پست و مقام ‘’ می جویند!
۳- بی‌نیازی را در ‘’قناعت’’ قرار دادم، ولی مردم آن را در ‘’زیادی مال و ثروت’’ جستجو می‌کنند!
۴- رسیدن به بزرگی و مقام را در ‘’فروتنی’’ قرار دادم، ولی مردم آن را در’’ تکبّر و خود برتر بینی’’ می جویند!

۵- کسب علم را در ‘’گرسنگی و تلاش’’ قرار دادم، ولی مردم با ‘’شکم سیر’’ دنبال آن می‌گردند!
۶- اجابت دعا را در ” لقمه حلال ” قرار دادم، ولی مردم آن را در ‘’طلسم و جادو‘’ جست و جو می کنند!

مستدرک الوسائل ،

ج ۱۲ ، ص ۱۷۳ ، باب ۱۰

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.