سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی

مجرب ترین و قویترین سوره های قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی در دعا سایت

سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی

سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی را برای شما عزیزان قرار دادیم . سوره های قرآنی بسیار قوی و مجرب و تضمینی برای زیاد شدن و افزایش تضمینی رزق و روزی و مال و ثروت . سوره های قرانی از جمله سوره والذاریات و الطلاق و المزمل و الم نشرح و چند سوره قرآنی دیگر تاثیر فوق العاده در افزایش رزق و روزی دارند …

سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی مجرب ترین سوره قرآنی مخصوص رزق و روزی قویترین سوره قرآنی برای فراوانی رزق و روزی سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی سوره های قرآنی برای افزایش روزی سوره قرآنی والذاریات مخصوص رزق و روزی سوره قرآنی تضمینی جهت زیاد شدن رزق و روزی سوره قرآنی پرفضیلت برای وسعت رزق و روزی سوره قرآنی الطلاق برای افزایش رزق
سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی

سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی,سوره های قرآنی برای افزایش روزی,مجرب ترین سوره قرآنی مخصوص رزق و روزی,سوره قرآنی تضمینی جهت زیاد شدن رزق و روزی,قویترین سوره قرآنی برای فراوانی رزق و روزی,سوره قرآنی پرفضیلت برای وسعت رزق و روزی,سوره قرآنی الطلاق برای افزایش رزق,سوره قرآنی والذاریات مخصوص رزق و روزی

سوره های قرآنی مجرب مخصوص افزایش رزق و روزی

مرحوم لواسانی رحمهالله می گوید : هر کس هر روز سوره « والذاریات » ، « الطلاق » ، « المزّمل» ، « الم نشرح » را بخواند و بر آن مداومت نماید روزی او از آن جایی که گمان ندارد خواهد رسید به طوری که عقل ها در حیران خواهد شد . چنان چه قضا شود در شب همان روز قضای آن را به جای آورد این ختم از مجربات است .

ختم سوره « والذاریات » : مرحوم لواسانی رحمه الله می گوید :

خواندن سورۀ « والذاریات » در هر روز موجب ازدیاد روزی و عزت خواهد شد و این از مجربات است .

بعضی از علما به این حقیر می فرمودند از ادعیه و اذکاری که برای روزی فوق العاده سریع الاجابه است این است . هر روز بعد از نماز صبح یا مغرب یازده مرتبه بخواند : 

یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مَفَتِّحُ فَتِّح یا مُقَدِّرُ قَدِّر یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَهِّلُ سَهِّل .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.