ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است

همه چیز درباره ساعت سعد و نحس نوشتن دعا در دعا سایت

ساعت سعد برای نوشتن دعا - زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است

ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است را برای شما عزیزان قرار دادیم . ساعت سعد بهترین سایعت برای نوشتن دعا است . در ساعت نحس نباید دعا نوشت چرا که نتیجه برعکس خواهد داد . نوشتن دعا در شب و مخصوص به هنگام غروب توصیه نمی شود چرا که موجب بلا و نزاع می شود .

ساعت سعد برای نوشتن دعا - زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است نوشتن دعا چه زمانی خوب است منظور از ساعت سعد و نحس چیست شرایط نوشتن دعا ساعت نحس ساعت مخصوص برای نوشتن دعا ساعت سعد نوشتن دعا ساعت سعد چه ساعتی است ساعت سعد برای نوشتن دعا - زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است بهترین زمان برای نوشتن دعا
ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است

ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است,ساعت سعد نوشتن دعا,ساعت نحس,ساعت سعد چه ساعتی است,شرایط نوشتن دعا,ساعت مخصوص برای نوشتن دعا,نوشتن دعا چه زمانی خوب است,منظور از ساعت سعد و نحس چیست,بهترین زمان برای نوشتن دعا

ساعت سعد برای نوشتن دعا – زمان سعد برای نوشتن دعا چه زمانی است

ساعت و شرایط نوشتن دعا

نوشتن دعا دارای شرایطی خاص است

اول اینکه باید نیت سائل پاک باشد و در غیر این صورت نتیجهء بدی میدهد که موجبات پشیمانی را به بار می اورد پس باید نیت سائل قربتا الی الله باشد یعنی با شرع برابری داشته باشد.

دوم اینکه هر دعا و طلسمی زکاتی دارد که بعضی از اساتید گفته اند که میتوان صدوده هزار تومان به نیت امام علی (ع) صدقه دادو سپس دعا بنویسید البته نظرات در مورد زکات ها مختلف است.

سوم اینکه هر دعا ساعت خاص خود را دارد به این صورت:

برای نوشتن دعا باید بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است ٬ اگر این کار را در ساعت مناسب انجام ندهید چه بسا نتیجه معکوس حاصل میگردد .

ساعت اول ٬ یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما هست ، شما ببینید در چه ساعتی ، خورشید در شهر شما طلوع میکند هر ساعتی بود یک ساعت قبلش را بگیرید ٬ فرض که طلوع آفتاب ساعت “۶:۲۰ باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت “۵:۲۰ است می شود ساعت اول

شنبه : ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ٬ ساعت زحل است که نحس اکبر است و برای نوشتن دعا دشمنی و جدائی به کار میرود

یکشنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای نوشتن دعا های محبت وزبان بند (عقداللسان) خوب است

دوشنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت قمر است که سعد اصغر است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود

سه شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است وبرای نوشتن دعا دشمنی و جدائی به کار میرود

چهار شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت عطارد است که سعد اصغر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود

پنج شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود

جمعه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود

نکته : هیچگاه در شب مخصوصا به هنگام غروب دعا ننویسید که موجب بلا و نزاع و جنگ میشود

دعا را چهار شرط اساسی است که هر کدام از آنها محقق نشود دعا قطعا به اجابت نمی رسد:

۱. کسب و کارش حلال باشد.

۲. نسبت به آبرو و مال کسی ستم نکرده باشد.

۳. در اجابت دعا تردید نداشته باشد

۴. قطع امید از خلق کند و به خدا توجه کامل داشته باشد.

پس از این چهار شرط ساعت و هنگام دعا در استجابت موثر است.

نوشتن دعا دارای شرایطی خاص است

۱- هر کاری را با توکل به خدا شروع کنید در این کار هم توکلت به خدا باشد

۲- همیشه در جای خلوت و بدون رفت و آمد بنشینید

۳- عبادت و ریاضت داشته باشید

۴- همیشه پاک و طاهر باشید. ودر جای پاک بنشینید

۵- هنگام نوشتن بر سر یک زانو بنشینید

۶- هنگام نوشتن بخور خوشبو دود نمائید

۷- هنگام نوشتن مقداری شیرینی مثل شکلات .آبنبات و … در دهان بگذارید

۸- تعویذ هر شخص رو طبق طالع و طبع و مزاج و … شخص بنویسید

۹- همیشه هنگام نوشتن با هیچ کس صحبت نکنید

۱۰- هرگز این علم را به نا اهل و جاهل نیاموز و از این علم سوءاستفاده شخصی نکنید

۱۱- همیشه هنگام نوشتن وضو داشته باشید

۱۲- در نوشتن تمام تعویذات باید سمت قبله بنشینید و از خدا طلب فرج کنید

ساعات سعد و نحس نوشتن دعا

در مورد هفته و ساعات :

یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت یک بعد ازظهر میشود شروع می شود .

روز شنبه ساعت اول یک بعدازظهر زحل نحس اکبر می باشد .

روز یکشنبه ساعت اول یک بعدازظهر شمس سعد اکبر می باشد .

روز دوشنبه ساعت اول یک بعدازظهر قمر سعد اصغر می باشد .

روز سه شنبه ساعت اول یک بعدازظهر مریخ نحس اصغر می باشد .

روز چهارشنبه ساعت اول یک بعدازظهر عطارد سعد اصغر می باشد .

روز پنجشنبه ساعت اول یک بعدازظهر مشتری سعد اکبر می باشد .

روز جمعه ساعت ساعت اول یک بعدازظهر زهره سعد اکبر می باشد .

روز شنبه : کوکب او زحل می باشد و در آن روز باید تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشت وملک سفلی او میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل می باشد و متعلق به برج دلو می باشد و معدن او سرب می باشد و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد .

روز یکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی ، رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابوعبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد .

روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر می باشد .

روز سه شنبه : کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مر یض باید نوشت و یا بغض وآوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .

روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای زبان بندی ، باید نوشت و ملک سفلی او برقان و یکنی بابی العجائب می باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد .

روز پنجشنبه : کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ، و کارگشای و بخت گشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد .

روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

1 نظر
 1. مصطفی می گوید

  سلام
  شما در اینجا دو موضوع را پشت سرهم عنوان کرده اید
  اول اینکه:
  ساعت اول ٬ یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما هست ، شما ببینید در چه ساعتی ، خورشید در شهر شما طلوع میکند هر ساعتی بود یک ساعت قبلش را بگیرید ٬ فرض که طلوع آفتاب ساعت “۶:۲۰ باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت “۵:۲۰ است می شود ساعت اول
  دوم اینکه:
  یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت یک بعد ازظهر میشود شروع می شود و روز شنبه ساعت اول یک بعدازظهر زحل نحس اکبر می باشد
  با این توضیحات من متوجه نشدم که کدام ساعت اول صحصح است یک ساعت قبل از طلوع صتح یا ساعت یک بعد الظهر ؟؟؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.