روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ

آشنایی با انواع جوغن ها و سنگ کاسه در گنج و دفینه یابی در دعا سایت

روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی - جوغن کنده شده روی سنگ

روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ

در این پست از سایت باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ . جوغن ها کاسه های کنده شده بر روی سنگ ها هستند . جوغن ها اشکال مختلفی دارند از جمله جوغن دایره و جوغن مربع و جوغن مستطیل . جوغن ها اکثرا نشانه قبر هستند . جوغن ها از نظر عمق و اندازه دارای تقسیم بندی مختلفی هستند . در گنج یابی و دفینه یابی باید بر اساس وضعیت جوغن ها را شناخت . برخی جوغن ها بر روی سقف غار ها و اتاق ها پیدا می شوند و برخی در کف فارها و تونل ها و برخی روی تخته سنگ ها . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با شناخت جوغن ها و کاسه ها در گنج و دفینه یابی …

روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی - جوغن کنده شده روی سنگ نحوه شناخت جوغن ها در گنج یابی کاسه کنده شده روی سنگ شناخت جوغن در گنج یابی از لحاظ وضعیت روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی - جوغن کنده شده روی سنگ چگونگی شناخت جوغن ها جوغن یا کاسه کنده شده روی تخته سنگ جوغن ها در گنج یابی جوغن ها در دفینه یابی جوغن نشانه قبر و گورستان جوغن در کف غارها و اتاق ها جوغن در سقف غارها و تونل ها جوغن بر روی تخته سنگ انواع جوغن در باستان شناسی
روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ

روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ,جوغن ها در گنج یابی,جوغن ها در دفینه یابی,نحوه شناخت جوغن ها در گنج یابی,چگونگی شناخت جوغن ها,جوغن یا کاسه کنده شده روی تخته سنگ,جوغن در سقف غارها و تونل ها,جوغن بر روی تخته سنگ,جوغن در کف غارها و اتاق ها,انواع جوغن در باستان شناسی,شناخت جوغن در گنج یابی از لحاظ وضعیت,جوغن نشانه قبر و گورستان,کاسه کنده شده روی سنگ

روش شناخت سنگ کاسه و جوغن ها در گنج یابی – جوغن کنده شده روی سنگ

شناخت جوغن در گنج یابی بسیار مهم و تاثیر گذار است و همچنین کاسه ها و شیشه ها در دفینه یابی بسیار موثرند.
یکی از بیشترین علایمی که در ایران عزیز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضی مواقع تفسیر دیگری نیز دارند برای یافتن مقبره باید بسته به نوع منطقه شکل قرارگیری کاسه ها و نشانه های کنار آنها و جهت های جغرافیایی دقت نمود هر چه کاسه خوش تراشتر و عمیق تر باشه به همان اندازه بزرگی و ثروت فرد متوفی رو می رسونه معمولا فاصله کاسه تا قبر از ۱۰ متر تجاوز نمی کنه اما درمواقعی استثناهایی نیز وجود داره.

شناخت جوغن در گنج یابی

تقسیم بندی جوغن در گنج یابی از نظر عمق و اندازه :

کاسه و یا جوغن ها از لحاظ اندازه به سه گروه کوچک متوسط و بزرگ تقسیم می شوند.
کاسه و یا جوغن ها از لحاظ عمق هم به صورت عمیق و هم به صورت کم عمق یافت می شوند.

شناخت جوغن در گنج یابی از لحاظ وضعیت :

آن هایی که در سقف غارها و یا اتاق ها یافت می شوند.
آن هایی که نشانه قبر هستند و در نزدیکی قبری قرار دارند.
آن هایی که در کنار و همراه سایر علامت ها استفاده می شود.
آن هایی که دفینه در داخل و یا زیر آن ها قرار دارد.

نکته مهم : دوستان کاسه به سنگی گفته می شود که فقط یک سر آن سوراخ باشد و از درونش زمین زیر آن معلوم نباشه اما جوغن به سنگی گفته میشه که دارای دو سوراخ از سر تا ته آن باشه و از ته آن زمین معلوم باشه.
کاسه کنده شده روی سنگ

این کاسه های کنده شده که به شکلهای مختلف کنده کاری شده اند (مربع و گرد و مستطیل) نماد قبر هستند.در گذشته اعتقاد داشته اند که از آبی که در آن کاسه جمع میشود توسط مرده داخل قبر نوشیده میشود.

یعنی در اطراف سنگی که کاسه کنده کاری شده قبری وجود دارد.همه این علامت ها بار ندارند.سنگهایی که قابل حرکت هستند و از جای دیگری به انجا آورده شده دارای بار هستند.

بدین صورت که فقط یه زرع زیر سنگی که کاسه روی آن کنده کاری شده را بکاوید.بار ان عموما یک خمره کوچک است.پس سراغ کاسه هایی که روی یک سنگ ریشه دار هستند نروید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.