ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره

ذکرهای سریع الاجابه و قوی و مجرب برای گشایش کارها در دعا سایت

۱- إن ا لله كان عليماً حكيما – ۴۱۸ – برای طلب علم و دانش و افزایش معلومات .۲- إنا فتحنا لك فتحاً مبينا – ۱۲۳۳ – برای پیروزی در کارها و فتح و گشایش امور.۳- فادعوه مخلصين له الدين – ۱۱۶ – به جهت دفع شدت و سختی و آسان شدن امور.۴- نجّني من القوم الظالمين -۱۴۵۲ – برای خلاص شدن و نجات یافتن از دشمنان و ایمن شدن آنها.۵- إن الله هو القوي العزيز- ۴۰۰- برای غلبه و نصرت بر دشمنان.۶- إن كل نفس لما عليها حافظ – ۱۴۶۷- برای ایمنی و سلامت بودن و محفوظ ماندن از خطرات.۷- قال هذا فراق بيني وبينك- ۱۳۷۸- برای بغض و دشمنی و فراق و جدایی.۸- سيجعل بعد عسر يسرا- ۹۱۶- به جهت دفع شدت و سختی و آسان شدن امور.۹- الحمد لله رب العالمين- ۵۸۲ – برای زیاد شدن نعمت و نیز وسعت رزق و روزی.۱۰- وإن الله كان عفواً قديرا- ۶۶۶ – برای افزایش و طول عمر باعزت.۱۱- حسبنا الله ونعم الوكيل -۴۵۰- برای ایمن ماندن از شر دشمنان و محفوظ ماندن از مکر و توطئه.۱۲- تعز من تشاء وتذل من تشاء -۳۱۹۷- برای افزایش رزق و روزی و فراخی نعمت.التماس دعا

ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره را برای شما عزیزان قرار دادیم . ذکرهای بسیار مجرب و سریع الاجابه بر ای طلب علم و دانش و پیروزی در کارها و فتح و گشایش امور و دفع شدن و سختی و آسان شدن کارها و خلاص شدن و ایمن شدن از دشمنان و برای غلبه و پیروزی بر دشمنان . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با بهترین ذکرهای قرآنی و تاثیرات شگفت انگیز آنها در زندگی روزمره …

ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره ذکرهای مخصوص طلب علم و دانش ذکرهای قوی و تضمینی ذکرهای تاثیرگذار ذکرهای بسیار مهم و مجرب ذکرهای آسان شدن کارها بهترین ذکر مخصوص گشایش کارها
ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره

ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره,ذکرهای بسیار مهم و مجرب,ذکرهای تاثیرگذار,ذکرهای قوی و تضمینی,ذکرهای مخصوص طلب علم و دانش,بهترین ذکر مخصوص گشایش کارها,ذکرهای آسان شدن کارها

ذکرهای مهم قرآنی به همراه عدد و تاثیرات غالب آنها در زندگی روزمره

۱- إن ا لله کان علیماً حکیما – ۴۱۸ – برای طلب علم و دانش و افزایش معلومات .

۲- إنا فتحنا لک فتحاً مبینا – ۱۲۳۳ – برای پیروزی در کارها و فتح و گشایش امور.

۳- فادعوه مخلصین له الدین – ۱۱۶ – به جهت دفع شدت و سختی و آسان شدن امور.

۴- نجّنی من القوم الظالمین -۱۴۵۲ – برای خلاص شدن و نجات یافتن از دشمنان و ایمن شدن آنها.

۵- إن الله هو القوی العزیز- ۴۰۰- برای غلبه و نصرت بر دشمنان.

۶- إن کل نفس لما علیها حافظ – ۱۴۶۷- برای ایمنی و سلامت بودن و محفوظ ماندن از خطرات.

۷- قال هذا فراق بینی وبینک- ۱۳۷۸- برای بغض و دشمنی و فراق و جدایی.

۸- سیجعل بعد عسر یسرا- ۹۱۶- به جهت دفع شدت و سختی و آسان شدن امور.

۹- الحمد لله رب العالمین- ۵۸۲ – برای زیاد شدن نعمت و نیز وسعت رزق و روزی.

۱۰- وإن الله کان عفواً قدیرا- ۶۶۶ – برای افزایش و طول عمر باعزت.

۱۱- حسبنا الله ونعم الوکیل -۴۵۰- برای ایمن ماندن از شر دشمنان و محفوظ ماندن از مکر و توطئه.

۱۲- تعز من تشاء وتذل من تشاء -۳۱۹۷- برای افزایش رزق و روزی و فراخی نعمت.

التماس دعا

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.