ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد

ذکرهای قوی و تضمینی و موثر پس از خواندن نماز با ثواب و پاداش فراوان در دعا سایت

ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد

ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . ذکرهایی کوتاه و بسیار مجرب و تضمینی با خواص و فضیلت فراو.ان به نقل از پیامبر خدا حضرت محمد (ص) . ذکرهایی با ثواب و پاداش زیاد پس از خواندن نماز …

ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد ذکرهای مجرب ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد ذکرهای سریع الاجابه با خواص زیاد ذکرهای سریع الاجابه ذکرهای تضمین و قوی ذکرهای بعد از نماز ذکرهای با ثواب و پاداش زیاد بهترین ذکرهای پیامبر اکرم
ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد

ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد,ذکرهای مجرب,ذکرهای سریع الاجابه,ذکرهای تضمین و قوی,ذکرهای با ثواب و پاداش زیاد,بهترین ذکرهای پیامبر اکرم,ذکرهای بعد از نماز,ذکرهای سریع الاجابه با خواص زیاد

ذکرهای سریع الاجابه و مجرب از پیامبر اکرم (ص) با ثواب و پاداش زیاد

در این باره از رسول خدا حضرت محمد (صَلی الله عَلیه وَ آله) روایت شده است که ایشان فرموده اند:

چون مرا به آسمان دنیا بردند، قصری از یک پارچه گوهر سرخ دیدم و آن قصر چهل درب داشت بالای هر دری جای بلندی بود که چهل فرش سندرس و استبرق آنجا افکنده بودند و بالای هر فرشی حورالعینی نشسته بود.

از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز صبح چهل بار بگوید:

«یا باسِطَ الْیَدَیْنِ بِالرَّحْمَهِ».

چون به آسمان دوم رسیدیم بر قصری گذشتم که هفتاد درب داشت. نزد هر دری هفتاد درخت از زیتون و از انجیر، در زیر هر درختی سریری نهاده و بالای هر سریری فرشی افتاده و بر هر فرشی حوریه ای نشسته. به جبرئیل گفتم: این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز ظهر هفتاد بار بگوید:

«یا واسِعَ الْمَغْفِرَهِ اغْفِرْلی».

چون به آسمان سوم رسیدم قصری از یاقوت دیدم که هفتصد در داشت و بر هر دری حوری مثل آفتاب درخشان نشسته. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد ازنماز عصر هفده بار بگوید :

«لااِلهَ اِلّاالله قَبلَ کُلِّ اَحَد لااِلهَ اِلّاالله بَعدَ کُلِّ اَحَد لااِلهَ اِلّاالله یَبقی رَبَّنا وَ یَفنی کُلّ اَحَد»

چون به آسمان چهارم رسیدم گذشتم به قصری که دیوارهای آن از زمرد و زبرجد بود و هزار و چهارصد درب داشت. برهر دری هزار علم نصب بود و در زیر هر علمی هزار حوریه مثل ماه تابان نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ گفت از کسی که بعد از نماز مغرب چهل بار بگوید:

«یا کَریمَ العَفوِ اُنشُر عَلَیَّ رَحمَتَکَ یا اَرحَمَ الراحِمینَ»

چون به آسمان پنجم رسیدم به قصری رسیدم که در آن از نعمت ها ناشمار بود گفتم این قصر از کیست؟ گفت: از کسی که بعد از نماز عشا هفتاد بار بگوید:

«یا عالِمَ خَفِیَّتی اِغفِرلی خَطیئَتی»

چون به آسمان ششم رسیدم قبه سفیدی دیدم که بادهای بهشت بر آن میوزید و هفتاد هزار درب از طلا در آن بود و نزد هر دری چندین هزار حوریه زیر درختان تکیه کرده بودند پرسیدم این از کیست؟ جبرییل گفت : از کسی که چون از خواب بیدار گردد سه بار بگوید :

«یا حَیُّ و یا قَیُّوم یا حَیّاً لایَمُوت اِرحَم عَبدکَ الخاطی المُعتَرِف بِذَنبِه یا اَرحَمَ الّراحِمین»

چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند، به قصری از لولو سفید برخوردم که از وصف بیرون است، گفتم : حبیبم جبرئیل، این ازکیست؟ گفت: برای کسی که هر روز پانزده مرتبه بخواند :

«سُبحانَ اللهِ بِعَدَدِما خَلَقَ،سُبحانَ اللهِ بِعَدَدِ ما هُوَ خالِقُ اِلی یَومِ القیامَهِ»

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.