دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی

دعای افزایش رزق و روزی و پول و ثروت تضمینی در دعاسایت

دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی

دعایی که اکنون در سایت ذکر و دعا و ختم های مجرب و قرآنی دعاسایت doasite.com برای شما عزیزان قرار دادیم دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی می باشد . در ادامه مطلب همراه باشید . با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدواریم این دعا کارگشای مشکلات شما عزیزان باشد .

دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی نسخه مجرب و قوی مخصوص افزایش ثروت و مال و پول نسخه سریع الاجابه جهت حاجت روایی نسخه بسیار مجرب مخصوص گشایش رزق و روزی نسخه ای کلیدی و قوی برای برکت در کسب و کار دعای افزایش رزق و روزی دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی
دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی

دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی,نسخه سریع الاجابه جهت حاجت روایی,نسخه بسیار مجرب مخصوص گشایش رزق و روزی,نسخه مجرب و قوی مخصوص افزایش ثروت و مال و پول,نسخه ای کلیدی و قوی برای برکت در کسب و کار,دعای افزایش رزق و روزی

دعا و نسخه مجرب جهت برکت و گشایش رزق و روزی و ثروت و حاجت روایی

از مولا علی علیه السلام نقل شده است:

«اگر رزق و روزے و ثروت زیادےمی خواهی و دوست دارے از هر بنده و آزادے بی نیاز باشی و به زودے به آرزوهایت برسی و از غل و غش و حیله در امان باشی؛ پس «فاتحه الڪتاب» را بخوان ڪه اسرار عجیبی در آن نهفته است. براے رسیدن به آرزوها و حاجت هایت، این سوره را در پنج نوبت(صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا) تلاوت ڪن.

پس آنچه ڪه از عزت و مقام و حرمت می خواهی، به آن می رسی، و آن عزّتی ڪه هیچ وقت تغییر و با حادثه هاے زمان ڪاستی پیدا نمی ڪند و نیز توفیق و خوشحالی مداوم به تو می رسد و از همه شرها و ناراحتی ها و ضررها در امانی. هیچ وقت تو را گرسنگی و برهنگی و جدایی یار نمی رسد، و هیچ ڪس به تو براے امر و نهی مسلط نمی شود، و در حفظ الهی هستی و به آرزوهایت در زندگی می رسی.پس اگر این ختم را همیشه ادامه دادے، شخصی به عنایت الهی به سوی تو می آید و تو را از دیگران بی نیاز می کند.

روش انجام این نسخه به این شڪل است:

به مدت ۱۴ روز و هر روز باید این عمل را ڪه به روش زیر است انجام دهید.در مدت این ۱۴ روز باید هر روز این عمل انجام شودباید هر روز ۱۰۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید بدین شڪل

در هنگام (صبح ۲۰ مرتبه ظهر ۲۰ مرتبه عصر ۲۰ مرتبه مغرب ۲۰ مرتبه و عشا ۲۰ مرتبه
بعد از هر بار خواندن ۱۴ صلوات بفرستید

هر روز مبلغ به اندازه یڪ قرص نان وجه ڪنار بگذارید ڪه در روز چهاردهم ڪل مبلغ را باید به یه فقیر صدقه ڪنید

در این ۱۴ روز در شبهاے جمعه براے شادی امواتتون صلوات بفرستید و یه بسته خرما به نیت امواتتون خیرات ڪنید

بعد از نمازهاے مغرب (بین نماز مغرب و عشا ) دو رڪعت نماز حاجت بخوانید

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.