دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه

دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه هست . دستورالعمل سریع الاجابه و تضمینی مخصوص به اختیار درآوردن معشوقه است . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه مجرب ترین دعا مخصوص مطیع ساختن فوری معشوقه دعایی برای مطیع کردن معشوقه دعای سریع الاجابه جهت مطیع کردن تضمینی دعای افزایش محبت معشوقه دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه
دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه

دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه,دعای افزایش محبت معشوقه,دعایی برای مطیع کردن معشوقه,دعای سریع الاجابه جهت مطیع کردن تضمینی,مجرب ترین دعا مخصوص مطیع ساختن فوری معشوقه

دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه

دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه مجرب ترین دعا مخصوص مطیع ساختن فوری معشوقه دعایی برای مطیع کردن معشوقه دعای سریع الاجابه جهت مطیع کردن تضمینی دعای افزایش محبت معشوقه دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه
دعا و نسخه ای مجرب و قوی برای مطیع کردن معشوقه

دستورالعمل و دعای تضمینی و موثر برای مطیع کردن معشوقه – افزایش مهر و محبت معشوقه – عاشق کردن طرف مقابل – محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعایی مخصوص مسخر کردن و مطیع ساختن معشوقه

برای مطیع ڪردن معشوقه ،براے این ڪار این اسم را هفتاد مرتبه بر سیب بخوانید یعنی بعد از خواندن به سیب فوت ڪن.

در بین خواند نباید مڪث ڪنید و یا حرف اضافه ای هم نباید بزنید .
در حین خواندن, سیب باید در مقابل دهانتان باشد
بعد از خواندن نیت ڪنید بگویید(مهر ڪردم بستم تمام اندام و جوارح و روح نام شخص زاییده نام مادر شخص به عشق و محبت نام خود زاییده نام مادر خود.یا میطَطرون)
سپس این سیب را به خورد طرفت بده

ذڪر این است:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ

توجه ڪنید ڪه این عمل را به غیر از روزهاے شنبه و سه شنبه انجام دهید.

ذڪات عمل:

۱۱۰ صلوات به نیت حضرت علی بفرستید
و دو رڪعت نماز هم به نیت
حضرت علی (ع) بخوانید

التماس دعا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.