دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

مطلبی که امروز در سایت ادعیه و اذکار قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو هست . مجموعه ای از ادعیه و اذکار و آیات قرآنی بسیار قوی و مجرب برای گشایش بخت بسته شده دختران و پسران و … . همچنین برای باطل کردن طلسمات جادو و سحر دشمنان از دعاها و آیات زیر استفاده کنید که بسیار مجرب و تضمینی هستند .

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو ذکر و دعای گشایش بخت ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم دعای بخت گشایی دعای باطل کردن سحر و جادو دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو,دعای بخت گشایی,ذکر و دعای گشایش بخت,دعای باطل کردن سحر و جادو,دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان,ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

مجموعه ای کامل از بهترین و قویترین ذکرها و دعاها و آیات قرآنی بسیار مجرب و تضمینی برای گشایش بخت و باز شدن گره از کارها و باطل السحر و طلسم بسیار تضمینی براتون آماده کردیم امیدواریم که کارگشای مشکلات عزیزان واقع شود .

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو ذکر و دعای گشایش بخت ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم دعای بخت گشایی دعای باطل کردن سحر و جادو دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

در توضیح به سوالات مکرر بازدید کنندگان ،باید عرض کنم که اینجانب با محاسبات علم جفرو احضارموکل کار میکنم و در مورد این که آیا استفاده از دعاهای ذکر شده در وبلاگ و سایت های گوناگون ، می تواند گره گشای مشکلات شخص خواننده شود یا نه؟ همانطور که در پست های گذشته به تفصیل توضیح داده شده، لازم به یادآوری مجدد است که این دعاها جنبه کلی دارد و با توجه به تنوع دعاها و اذکار بنا به طالع شخص، دعا یا ذکر خاصی استخراج می شود و از طرفی نوشتن دعا آداب و ساعت خاص خود را می طلبد وبرای نوشتن دعاها نیاز به کسب اجازه و اذن استاد و همچنین آگاهی و اطلاع کامل از آداب و رعایت کلیه موارد دعانویسی دارد و اکثر دعاها و طلسمات به اجازه استادمجرب وآشنا به کلیه علوم خفیفه و غریبه لازم است و از عهده هر شخصی خارج است.

((نوشتن تمامی دعاها نیاز به اذن استاد وآگاهی کامل ازآداب دعانویسی دارد))

ساعت دعانویسی

در مورد هفته و ساعات : یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب میشود شروع می شود . روز شنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب زحل نحس اکبر می باشد . روز یکشنبه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب شمس سعد اکبر می باشد . روز دوشنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب قمر سعد اصغر می باشد . روز سه شنبه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مریخ نحس اصغر می باشد . روز چهارشنبه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب عطارد سعد اصغر می باشد . روز پنجشنبه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مشتری سعد اکبر می باشد . روز جمعه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب زهره سعد اکبر می باشد .
((دوستان بدون اذن وآگاهی کامل خودسرانه دعاننویسید))
روز شنبه : کوکب او زحل می باشد و در آن روز باید تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشت وملک سفلی او میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل می باشد و متعلق به برج دلو می باشد و معدن او سرب می باشد و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد . روز یکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی ، رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابوعبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد . روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر می باشد . روز سه شنبه : کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مر یض باید نوشت و یا بغض وآوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است . روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای زبان بندی ، باید نوشت و ملک سفلی او برقان و یکنی بابی العجائب می باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد . روز پنجشنبه : کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ، و کارگشای و بخت گشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد . روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد

طریقه محاسبات ساعات نجومی

ارباب النّهار یا نشانگان روزها:
هر روز هفته متعلق به یک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن کوکب نامگذاری شده است: روز یکشنبه خورشید، روز دوشنبه قمر، روز سه شنبه مریخ، روز چهارشنبه عطارد، روز پنجشنبه مشتری، روز جمعه زهره، روز شنبه زحل؛ نامهای هفته را که غربیها بر روزهای هفته خود گذاشته اند نیز برگرفته از همین تعلق روزها به کواکب است که برخی از نامهای یونانی اقتباس شده است (روز یکشنبه Sunday به معنی روز خورشید، روز دوشنبه Monday به معنی روز ماه و …)

این اوقات را خواجه نصیر الدین طوسی به نظم بیان فرموده است:
روز یکشنبه است نسبت خَور = وآن دوشنبه است روز قمر
روز سه شنبه آنِ بهرام است = آنکه مریخ مر ورا نام است
چارشنبه گرفت کوکب تیر = مشتری پنجشنبه آمد میر
زهره را داد جمعه، و به زحل = داد شنبه خدای عزّوجلّ

ارباب اللّیل یا نشانگان شبها:
به همین ترتیب هر یک از شبهای هفته نیز به نام کوکبی منسوب است و آن کوکب رب آن شب می شود و دلالتش در آن شب قویتر است. و ساعت اول هر شب نیز به نام آن کوکب نامگذاری شده است. ترتیب کواکب شبهای هفته چنین می باشد: شب یکشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتری، شب سه شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشنبه شمس، شب جمعه قمر، شب شنبه مریخ،
این اوقات را خواجه نصیر الدین طوسی به نظم بیان فرموده است:
شب یکشنبه آنِ تیر آمد = زین قِبَل فرّخیش تیر آمد
شب دوشنبه آن برجیس است = اندر این قولها چه تلبیس است
شب سه شنبه آنِ زهره شناس = چارشنبه شب زحل به قیاس
پس شب پنجشنبه آنِ خَور است = شب آدینه خود شبِ قمر است
شب شنبه است ای گزین انام = نجم مریخ زان اوست مدام

هر ساعت از روز و یا شب مرتبط با یکی از کواکب سبعه است، که انجام امور مربوط به هر کوکب در ساعات مربوطه موفقتر یا کم آسیبتر است، اگر براى کاری تناسب کوکبی روز و شب آنرا رعایت کردیم، با رعایت تناسب کوکبی در ساعات آن نتیجه بهتری می گیریم. اولین ساعت هر روز و یا شب به نام کوکب همان روز و یا شب می باشد.

دلالات واختیارات ساعات کواکب

۱- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثیر و چون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه کردن و نمود پیدا کردن. ساعت شمس مبارک و مساعد برای آن دسته از کارهایی است که نیاز به ثبات شخصیت و اقتدار حقیقی و اعتماد به نفس درونی دارد، گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشکلات، رفتن به اجتماعات و مراسم مهم رسمی و ملاقات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمایت و مساعدت و پشتیبانی ، و نیز افزایش موقعیت، ارتقای رتبه یا افزایش حقوق و دستمزد، انجام قراردادهای مالی خرید و فروش واجاره و نیز تبلیغ موفقیتها و یا انفصال و تصمیمهایی که نیاز به شجاعت و خودباوری دارد، درخواست از شوهر یا پدر یا مدیر و کارفرمای شغلی و یا مسؤول حکومتی، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول و شروع پرو‍ژه های جدید.

۲- ساعت زهره:ساعتی سعد است و فرخنده و مبارک برای هرنوع آشنائی خصوصا روابط عاطفی و قرارگذاشتن و البته برای مزدوج شدن. زمان خوب برای هرنوع سرگرمی,شادمانی و تفریح و برگزاری جشن. مهمانیها, گرداوریهای اجتماعی مراسم عقد و عروسی, دید و بازدیدها, رفتن به تئاتر و نمایش و گالری های هنر. موفقیت هنرمندانه و اجتماعی. فعالیتهای لذت بخش, دوستانه و انس گیر از جمله تک نوازیها, پنهان کردن زیورالات. خرید هدیه, لباس و وسائل راحتی. درمانهای زیبائی و مساعدت خواستن از زنان.
همدردی های دوطرفه افزایش یافته و ممکن است فرصتی برای مصالحه و بازگرداندن روابط شکست خورده پدیدار شود. زهره الهام و القاء را افزایش می دهد و به هنرمندان, موسیقی دانان, بازیگران و دیگر مردمان خلاق کمک میکند. این ساعت برای انجام امور محاسباتی و کارهایی که دقت فوق العاده می خواهد خوب نیست.

۳- ساعت عطارد:

زمان مساعد برای هر نوع فعالیت فکری شامل مطالعه,تحقیق, تدریس یا امتحان دادن و همچنین برای هرچیزی که با پردازش و فرایند اطلاعات مرتبط است. عطارد زیرکی و زبردستی, ابتکار و حس کنجکاوی را افزایش می دهد. تاجران و همینطور دزدان را تشویق می کند. ساعت عطارد ساعت خوبی برای شروع سفر, نوشتن نامه یا گزارش, نامه های مهم کاری، تماسهای تلفنی, جلساتی برای پیشرفت یا مرتبط کردن ایده ها، ارتباط برقرارکردن و فرستادن مدارک می باشد.

مناسب با موفقیت کودکان, تاثیر خوب گذاشتن; فعالیتهای روزمره و فعالیتهائی که نیازمند ارتباطات آشکار هستند مانند تدریس, یادگیری, خرید، فروش, خرید روزمره, ماموریت, مسافرت, درخواستهای شغلی و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسایگان و همکاران.

۴- ساعت قمر:

زمان مساعد برای آشپزی, غذا خوردن (یک وعده غذائی داشتن), اتوکشیدن,نظافت کردن, حفظ و نگهداری منزل. ساعت قمر ساعتی است برای سر و کارداشتن با زنان, بچه های کوچک و روابط خانوادگی بهبودی و تندرستی,خرید منزل یا جابجائی, سیاحت کردن و به تعطیلات رفتن (زمان ترک منزل یازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفکر), رزروکردن. پیداکردن افراد یا اشیاء گمشده. کشت محصولات غذایی. استخدام کارمند. مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), کارمندان.

هر چیزی که قابل تغییر است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراین ممکن است زمان خوبی برای شروع چیزهای مهم نباشد. توجه خود را به چیزهائی جلب کنید که روز به روز انجام می شوند.

۵- ساعت زحل:زمانی است برای آن دسته از فعالیتهائی که به زمان قابل توجهنیاز دارند, نظم وبردباری, تمرکز و اصولی وارد گفتگوشدن,و همچنین سروکارداشتن با زمین و املاک. در این ساعت پول قرض نکنید و نیز مسافرت را اغاز نکنید چرا که ممکن است در هردو تاخیر و نا امیدی باشد.
یک زمان مساعد برای راهنمائی خواستن از فردی بالغ و مجرب برای تسکین احساسات عمیق و نفسانی, برای نگریستن و درک چیزها در روزنه اعتدال و میانه روی و برای رهاشدن از عادات بد, چیره شدن برموانع, موفقیت در وظایف سخت و پیروزشدن بر مردم سختگیر, پروژه های طولانی مدت, پی ریزی کردن و مستقرکردن چیزهای بادوام و همیشگی, درمان بیماریهای مزمن و شدید, انجام تعمیرات. مساعدت طلب کردن از بزرگترها (نه آشنایان) یا افراد سختگیر.

۶- ساعت مشتری:

سعدترین ساعتهاست زمان مناسب برای اکثر امور و فعالیتها خصوصا فعالیتهائی که بر ثروت و کامیابی هدفگذاری شده اند. مشتری به وسعت دادن افق های فکری شخص کمک میکند تا به سطح جدیدی از تجربه و برتری دست یابد برای شتافتن به سوی پیشرفت. زمان خوبی برای گرداوری های عمومی, کمک و مشورت خواستن از افراد توانگر و خردمند, شروع یک سفر, مباحثات فلسفی و تشریفات مذهبی می باشد.

بهترین ساعت برای خردمندی و نیک بینی, امور مالی (قرض گرفتن, قرض دادن, سرمایه گذاری کردن, بدست آوردن, برنده شدن). فعالیتهائی که مستلزم جدیت و اشتیاق هستند; راهنمائی و مشورت خواستن, تصفیه حساب کردن مشاجرات. مساعدت خواستن از پدربزرگ و مادربزرگ, عمه, خاله, عمو, دائی, راهنمایان, مشاوران (اهل علم، وکلا, حسابدارها, منجمین(عالمان تنجیم).

۷- ساعت مریخ: زمان افزایش یافتن انرژی, و ساعت جنگ است. زمان مساعد برای آن دسته از فعالیتها که نیازمند ثبات قدم, جرأت، شجاعت و دلاوری, ماجراجوئی و ریسک کردن و تلاشهای فیزیکی هستند. خوب است برای ورزش, تمرین, انواع کارهائی که با آتش و ابزار تیز سروکار دارند, اما احتیاط لازم است تا از سوختگی و جراحت جلوگیری شود. تمایلات جنسی افزایش می یابد اما وقوع حالتهای متضاد مانند مشاجره و نفرت نیز ممکن است. ساعت مریخ ساعتی خوب برای داد خواهی و موفق شدن با اقدام مؤثر و جدی و حمله به دشمنان یا به رقابت کشیده شدن است.
بسیاری از درگیریها و مشاجرات و نزاعها، اخراجها در این ساعت اتفاق می افتد و برای امور عاطفی و ارتباطات مناسب نیست، به معنی اینکه این هنگام براى محبت و مودت آسیب می رساند و پایه گذاری و شروع اقدامات عاطفی در این وقت مناسب نیست، ولی نه اینکه کلا رفتار عاطفی نداشته و رفتار سرد مشکل موجود در زمینه این وقت را تشدید می کند، بلکه براى حفظ ارتباطات و روابط موجود از قبل؛ لازم است که این زمینه منفی در این وقت را با رفتار عاطفی جبران کند.

تعیین ساعات کواکب

ما در طول شبانه روز ۲۴ ساعت داریم که به ۱۲ ساعت روز و ۱۲ ساعت شب تقسیم می کنیم … و هفت روز هفته به نام کوکبی ..

( شنبه : زحل) – (یکشنبه : شمس) – (دوشنبه : قمر ) –( سه شنبه : مریخ )

( چهارشنبه : عطارد ) – ( پنج شنبه : مشتری ) – ( جمعه : زهره )

اوقات روز را خواجه نصیر الدین طوسی به نظم بیان فرموده است:

روز یکشنبه است نسبت خَور ……….,…وآن دوشنبه است روز قمر

روز سه شنبه آنِ بهرام است ………… آنکه مریخ مر ورا نام است

چارشنبه گرفت کوکب تیر …………. مشتری پنجشنبه آمد میر

زهره را داد جمعه، و به زحل …………. داد شنبه خدای عزّوجلّ

و در وصف ساعات شب چنین می فرمایند ………….

شب یکشنبه آنِ تیر آمد ….… زین قِبَل فرّخیش تیر آمد

شب دوشنبه آن برجیس است .…… اندر این قولها چه تلبیس است

شب سه شنبه آنِ زهره شناس …… چارشنبه شب زحل به قیاس

پس شب پنجشنبه آنِ خَور است …… شب آدینه خود شبِ قمر است

شب شنبه است ای گزین انام …… نجم مریخ زان اوست مدام

بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب

باسلام خدمت تمامی دوستان و علاقمندان وکاربران گرامی.

همانطور که بارها برایتان گفته ام هر شخصی برای خود صاحب طالع و نصیب وقسمت به خودش را دارد. و این طالع و یا سرکتاب از اسم خود و مادرش بدست می آید و بااین دو اسم که به حروف و اعداد ابجد تقسیم و به اعدادی طرح میشود و با این طرح شدن خود بازگوی طالع و بخت و قسمت و اقبال و عنصر شخص میشود. و در این موارد میشود برای به نتیجه رسیدن به جواب از چند روش عمل کرد.مثلا با علم جفر ، رمل ، احضار ، طلسمات ، و یا در کل علوم غریبه. که این علوم غریبه خود چندین عنوان را در خود جای داده است. مثل کیمیا . لیمیا .هیمیا .سیمیا . ریمیا که به این پنچ اسم (کله سر) میگویند و اگر از اول هر کلمه یکی را برداریم به همان کله سر که عرض کردم میرسیم. همان طور که عرض کردم برای به دست آوردن هر مطلب یا حاجتی میتوان به چندین روش عمل نمود وبه نتیجه و پاسخ رسید مثل همان علم جفر یا رمل که قبلا برایتان گفته بودم که این علم جفر در باب پرسش و پاسخ طرح میشود و با ادامه این پرسشات به پاسخ آخر دست پیدا میکنند. وحالا ممکن است بعضیها این کارها را با احضار موکل وجفر ویا رمل ویا با طرح حروف ابجد انجام دهند. البته این هم ناگفته نماند که متاسفانه اکثرا با گذاشتن اسم رمال برخود شروع به چه کلاهبرداریهایی که نمیکنند و مردم را با یک مشت حرفای پوچ که من موکلی برای خود دارم و من یک لشکر موکل اجنه در تسخیرم هستند واحضار روح و ارواح و جن میکنم و با موکلانم در بدست آوردن ویا کمک به کشف دفینه ویا سحر و جادوی دیگران که برایشان انجام داده اند میکنم.واین گونه برای مردم ساده دل حرف میزنند که انگار یک لشکر اجنه و موکل بیکار در انتظارش نشسته اند تا ایشان تسخیرشان کرده و برایش کارهایی انجام دهند. ای عزیزان من بارها برای همه دوستان عرض کرده ام که جن و موکل حقیقت دارد و میتوانند در تسخیر شخصی باشند ولی اینچنین هم نیست که هرکسی بتواند این کارا انجام دهد و دعا نویس بشود و علم جفر ورمل بهره ایی برده وبتواند یاد دهد و اجنه و جن و موکل احضار کند و طلسمات بشناسد وبتواند مفهوم و درک واضحی از طلسم داشته باشد و بداند که هر دعا ویا طلسمی در چه وقت و در چه ساعت ومکانی و بر روی چه فلزی حک کند و نه شناخت کاملی از موکلین هر سوره و یا هر روز و هرماه ویا دعا و طلسم داشته باشد شروع به دعا نوسی کند. و خودتان بارها دیده اید که خیلی از این دعانویسان مدعی ارتباط با ارواح و روح را هم دارند در صورتی که این هم حقیقت ندارد .چون جنهاهم میتوانند خود را به هر نام ویا شکل ویا هر شخصی معرفی کنند. مثلا مثل همان نعلبکی که برروی میز با نوشتن بله وخیر وحروف الفبا بقول خود روح احضار میکنند.
ادامه مطلب

دعای احضارمحبت

اگر خواهی کسی را به محبت خودت احضار گردانی یا اینکه میان زن و شوهر جدایی افتاده و باهم قهر هستند و تو می خواهی که اینها دوباره برگردند و باهم به محبت رفتار کنند دعای زیر را در روز یک شنبه ساعت مشتری بنویس به نخ آویزان کن و بچرخان یا اینکه به نخ آویزان کن و به درخت ببند تا باد آن را تکان دهد در مدت زمان کوتاهی آن شخصی که نامش را اول نوشتی به محبت دیگری حاضر گردد .

((این دعا همچون دعاهای دیگرنیازبه اذن استادورعایت کلیه آداب دعانویسی دارد))

بسم الله الرحمن الرحیم
هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان

دعا برای ازدواج

۱- هر روز سوره مبارکه نور آیات ۲۳ الی ۰۶ رو بخونید. با وضو بخوانید لازم نیست
بر آب بخوانید .
۲ – عصر جمعه سورهء احزاب را با مداد نوشته در کاغذ و سپس ان را در یک تکه از
لباسهای که استفاده میکرده اید بگذارید و آن را درون کوزه ای گذاشته و در گوشه ای از
خانه قرار دهید. در کوزه را هم ببندید به جای فلان اسم خود را بنویسید .
۳ – برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن زوج مناسب این آیه را روزی ۱۱۶ مرتبه تا
یک هفته بخوانید –
‹‹ یا جامِعَ الناس لِیَومٍ لارَیبَ فیه اِنَ اللهَ لایُخلِفُ المیعاد اِجمَع بَینی وبَینَ زوجِ المومِن ››
اگرمیخواهید زن بگیرید به جای مومن بگویید ؛ مومنه
۴ – برای بخت خانم هایی که شوهر از دست دادند
در طول زندگی پیش می آید که زن و شوهری توافق نداشته و از هم جدا میشوند و
یا خدای ناکرده شوهر از دنیا میرود این ختم برای اینخانم هاست که اگر شوهر از دست
داده اند و بخواهند شوهر بهتری نصیبشان بشود بعداز جداشدن و یا فوت همسر این آیه
و دعا را ورد خود قرار داده و مرتب بخوانند
اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونْ اَللّهُمَّ اَ جِرْ نی فی مُصیبَتی وَ اخْلُفْ لی خَیْرا
۵ – ازدواج و بخت گشایی
اگر کسی مجرد باشد و بخواهد به آسانی کارهای ازدواج او انجام بشود و دارای فرزند
خوبی بشود سه روز پشت سر هم روزه بگیرد و هر شب موقع خواب )همان سه شبی
که روزه گرفته است این آیه را بیست و یک بار تلاوت کند و حاجت خود را از خداوند متعال
بخواهد و بخواب برود :
آیه ۴۰ سوره مبارکه فرقان :
وَالَّذینَ یَقٌولٌونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا وَ ذ رِّ یّا تِنا قُرهَ اعیُنٍ واجعلنا لِتمُتَّقینَ اماما
تا روا شدن حاجت هر ماه یکبار به همین ترتیب عمل کنید تا انشاءالله به زودی
حاجتتان روا شود .

دعاى مجرب براى محفوظ بودن

روایت است از انس که گفت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله فرمود که هر کس این دعا را در
هر صبح و شام بخواند موکل فرماید حق تعالى به او چهار فرشته که او را حفظ کنند از پیش رو
و از پشت سر و از طرف راست و طرف چپش و در امان خداوند عزوجل باشد و اگر سعى کند
خلایق از جن و انس که ضرر به او برسانند نتوانند و آن دعا این است :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الاَْسْماءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الاَْرْضِ وَ السَّمآءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذى لایَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمُّ
وَلا دآءٌ بِسْمِ اللَّهِ اَصْبَحْتُ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ بِسْمِ اللَّهِ عَلى قَلْبى وَ نَفْسى بِسْمِاللَّهِ عَلى
دینى وَ عَقْلى بِسْمِ اللَّهِ عَلى اَهْلى وَ مالى بِسْمِ اللَّهِ عَلى ما اَعْطانى رَبّى بِسْمِ اللَّهِ
الَّذى لایَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الاَْرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ اَللَّهُ اَللَّهُ رَبّى
لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً اَللَّهُ اَکْبَرُ اَللَّهُ اَکْبَرُ وَ اَعَزُّ وَ اَجَلُّ مِمّا اَخافُ وَ اَحْذَرُ عَزَّ جارُکَ وَ جَلَّ ثَناؤُکَ وَلا اِلهَ
غَیْرُکَ اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ منْ شَرِّ کُلِّ سُلْطانٍ شَدیدٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطانٍ
مَریدٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبّارٍ عَنیدٍ وَ مِنْ شَرِّ قَضآءِ السّوُءِ وَ مِنْ کُلِّ دابَّهٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّکَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ وَ اَنْتَ عَلى کُلِّشَىْءٍ حَفیظٌ اِنَّ وَلِیِّىَ اللَّهُ الَّذى نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّى الصّالِحینَ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ

بازگشایی بخت بسیار مجرب برای ازدواج دختری که در خانه مانده است و زمان ازدواجش گذشته است این عمل را انجام بده که مجرب است

۹ عدد قطعه سفال قرمز تهیه کرده و بر هر یک یکی از این آیات را بنویس سوره شعرا آیات ۲۳ تا ۳۱ :
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ ﴿۲۳﴾

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إن کُنتُم مُّوقِنِینَ ﴿۲۴﴾

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۲۵﴾

قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبَائِکُمُ الْأَوَّلِینَ ﴿۲۶﴾

قَالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ ﴿۲۹﴾

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُکَ بِشَیْءٍ مُّبِینٍ ﴿۳۰﴾
قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ ﴿۳۱﴾
سپس آن ها را در ظرف نو و تمیزی قرار داده و آن ها را با آب پاک بشویند و از آن آب دختر بخورد

و با آن صورت خود را بشوید خداوند متعال ازدواج را بر او سهل و آسان خواهد کرد
بخت گشایی سریع
برای گشایش بخت دعای زیر را بنویسید و بر گردن آویزان کنید پس از گذشت ۴۰ روز بختتان باز می شود و به خانه شوهر می روید
لا اله الا الله و الله اکبر اسئلک من فضلک و رحمتک فانها بیدیک لا تملکها من احد غیر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین
آیه ۴۱ سوره فاطر را بمدت ۴۰ روز ، روزی ۴۰ مرتبه خوانده شود

دعای مهر و محبت
این دعا رو باید در ساعت سعد و با توجه به داشتن اذن استاد نوشته و همراهتون کنید:
استغفر الله العظیم الذی لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إلیه استغفاراً یزید فی کل طرفه عین وتحریک نفس مائه ألف ضعف یدوم مع دوام الله ویبقى مع بقاء الله الذی لا فناء ولازوال ولا انتقال لملکه أبد الآبدین ودهر الداهرین سرمداً من سرمدک استجب یا الله یا أرحم الراحمین.

جلب محبت سریع و قوی
برای جلب محبت وتحیب قلب درکمترین زمان با توجه به ساعت سعد واذن این خاتم عظیم الشان زیررا بنویسید:
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ توکلوا یا خدام هذا الخاتم الشریف بجلب کذا الى محبه کذا الوحا العجل الساعه.
موضوعات مرتبط: دعای جلب محبت سریع وفوری ، ، برچسب‌ها:

طلسم جلب محبت بسیار مجرب

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو ذکر و دعای گشایش بخت ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم دعای بخت گشایی دعای باطل کردن سحر و جادو دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

برای جلب محبت کسی که از شما فاصله گفته و دور شده بدین طریق عمل کن :
ابتدا سه روز ، روزه گرفته و ترک حیوانی نموده ، از خوردن کلیه غذاهایی که از حیوانات از
قبیل ( شیر ، ماست ، عسل و … ) به دست می آید اجتناب نمایید . و در روز سوم یک عدد
شانه گوسفند تهیه کن و در ساعت مشتری بخور در آتش نهاده و سپس با مشک و رعفران
و گلاب بر شانه گوسفند طلسم زیر را بنویس و در آتش بیفکن تا بسوزد .
بخور برای این عمل ( مشک ، سندروس ، کندر ، لبان ، جاوی ، عود ) می باشد .

برای آوردن شخصی از راه دور

برای آن که شخصی را از راه دور برگردانی ، بعد از نماز صبح این دعا را هفت بار بخوان ،
شک نیست که آن شخص دیوانه تو شده و بر می گردد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿۱﴾ یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ
فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِکَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿۲﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَهً وَلَا وَلَدًا ﴿۳﴾ وَأَنَّهُ کَانَ
یَقُولُ سَفِیهُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿۴﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ کَذِبًا ﴿۵﴾وَأَنَّهُ
کَانَ رِجَالٌ مِّنَالْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿۶﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا کَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
یَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴿۷﴾وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا ﴿۸﴾ وَأَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿۹﴾
و باسماء العظیم الانس و دعوت الجبروت و بحق آدم نورک الانس و بحق الجن والانس
و الی هذه الاسماء و بحق حم عسق و بحق اسماء الله تعالی و بحق خاتم سلیمان ابن داود
و بحق کهیعص انه ولی و اله آدم سیده والسلطان بن داود و بحق کهیعص انه ولی آله آدم و
آله سده والسلطان آدم یا ذا الجلال والاکرام ای نور نورک انس آدم و بحق مصطفی و بحق
زبور انس آدم و بحق انجیل انس آدم و بحق تورات انس آدم و بحق النبی انس آدم و بحق
یونس انس آدم العظیم و بحق ابراهیم انس آدم و بحق جبرئیل انس آدم یا الله یا الله یا الله
یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا غفار یا شکور یا حلیم یا سلطان یا سبحان یا ماجد
یا واحد یا قاهر یا قادر یا حنان یا منان یا دیان یا غفران و ما انزل الله من السماء من ماءٍ فاحیا
بقدره الله تعالی و عزت الله تعالی یا ذالجلال والاکرام . اللهم سخرلی قلب فلان بنت فلانه
العجل العجل العجل الساعه الساعه الساعه الوحاً الواحاً الواحاً

بخت گشایی

این اسما را بر روی ورقه ای سفید نوشته و سپس طالب آن را در بین مو های سرش پنهان کند
و این عمل را باید در روز یکشنبه در ساعت شمس انجام داد و طالع طالب قمر در عقرب
نباشد .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
بسم الله بسم الله بسم الله تشبج بسم الله خخد بسم الله ذرر الله اکبر بک یا ابط یا احد یازرز یا
طمعل و یا عاهل و یا کاهن و یا راهب و یا راهوب و یا منقود و یا عنفریه و یا مجیوش و یا
اولاه المجوسیه هیا هیا بعزائم رب القدسیه و فکوا فلان بنت فلان من کل رشله قویه بحق رب
البریه یا شکیکفی یا قاهروا .

این اسما را نوشته و در یک کوزه تازه انداخته و آن را پر از آب کرده و هر روز صورت
خود را بشوید و از آن آب بخورد تا ستاره او به روشنایی برسد و هر پنجشنبه ۱۰۰ صلوات
بر روح حضرت محمد ( ص ) هدیه کند تا مدت چهل روز ، حتما بخت طالب به روشنایی
خواهد رسید .
و نیز این عزیمت را نوشته در چاه آب اندازد .
و این عزیمت را باید نوشت :
((بسم الله الرحمن الرحیم))
من یحیی العظام و هی رمیم رب العرش العظیم من کان لکم افتح بخت فلان بنت فلان بحق
هذا عزیمت و بازواجاً صالحاً یا الله یا شکیکفی یا قاهروا یا مغنی یا باسط یا الله

بر روی ورقه ای سفید این عزیمت را نوشته و سپس آن را در سمت راست یا گردن آویزان
کند و هنگام نوشتن باید کندر بخور کرد .
و این عزیمت را باید نوشت .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
تهش ۳ نهش ۳ نوبش ۳ نهریش ۳ گشودم بخت فلان بنت فلان و رغب فی خطبتها کل من رآها
بحق هذه الاسماء العزیمه و بألف ألف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی
سیدنا محمد و آل اجمعین الطاهرین
و ۱۰۰ صلوات بر روح پاک حضرت محمد (ص) هدیه نمود و عمل صلوات را سه هفته به
دنبال هم تکرار نماید .

چشم شیطان

چشم شیطان از قدیمی ترین و موثرترین نفرینها و جادوهاست.
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند از این نیرو برای اذیت کردن دیگران استفاده کنند.
این نیرو می تواند در راه خوب نیز استفاده شود و جلوی بسیاری از مشکلات و فجایع را
بگیرد.
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند نیروی منفی خود را روی یک شخص با یک شیئ
متمرکز کرده و آن را نابود کنند. این افراد در اصطلاح فارسی چشم شور دارند. این چشم
شیطان کاملا فلسفی و علمی است و اغلب انسانهای بد صفت و جادوگران از ان استفاده
می کنند.
چشم زخم گونه‌ای از بدخواهی است به گونه‌ای که در بسیاری از فرهنگ‌ها این عقیده وجود
دارد که فرد شور چشم می‌تواند عامل بدشانسی یا صدمه به دیگرانی که با مورد نفرت یا
دشمنی اویند گردد. این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می‌شود و در مقابله با آن
طلسم‌هایی ابداع شده است که نظرقربانی خوانده می‌شوند. این اصطلاح اشاره بر این دارد
که صدمات و بداقبالی‌های وارده از طریق نگاه دشمنانه یا بدخواهانه به دیگران وارد می‌گردد.

ادامه مطلب

ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد

برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو و دفع و دور ساختن همزاد جنی ، در روز یکشنبه

ساعت زهره ، طلسم زیر را بر روی مس نوشته و همراه خود نگه دارید سپس چهارده عدد
دیگر بر روی کاغذ با مشک و زعفران و گلاب نوشته و هر هفته دو عدد را یکی را یکشنبه و
یکی را پنجشنبه در آب انداخته و بخورید .

برای کسب موفقیت در اجتماع

اگر وفق فوق را در روز یکشنبه یا پنجشنبه در ساعت شمس یا مشتری بر روی ورقه طلا یا
نقره یا برنج نوشته و آن را با بخور ( عود هندی ، مصطکی ، سقز ) آغشته کنید و سپس ۴۱
بار سوره مبارکه قدر را بر آن خوانده و همراه خود نگه داشته باشید و وارد مجلس بزرگان
شوید ، هر درخواست و حاجت که داشته باشید برآورده خواهد شد .

اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم عدد خلقک ورضاء نفسک وزنه عرشک ومداد کلماتک

دعای سریع الاجابه برای ازدواج

دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب) به برادران و خواهرانی که قصد ازدواج دارند ولی موفق به انجام آن نمیشوند دعا و ختم مجرب زیر پیشنهاد میشود. شب جمعه دو رکعت نماز حاجت به درگاه خداوند جل جلاله بجای آورد و سپس سوره انشراح را ۳۱۳ (سیصدو سیزده مرتبه به شماره مقاتلین جنگ بدر) قرائت کند. بعد از هر ده مرتبه که سوره انشراح را قرائت میکند این دعا را بخواند:

(اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الرجل الصالح الذی تحبه وترضاه. یا در صورتی که مرد است بگوید: اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الزوجه الصالحه التی تحبها وترضى عنها.)
ان شاء الله تعالی در جمعه سوم نتیجه حاصل خواهد شد. والله العالم

اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم صلاه ترضیک وترضیه وترضى بها عنا یارب العالمین.

دعای دیگری برای بخت گشایی

دعایی برای بخت گشایی سریع دعایی که مذکور می افتد در زمینه بخت گشایی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه این دعا اعتقاد و ایمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یک چهل روز یا دو چهل روز رفع مشکل میگردد. این دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم بر روی یک برگ کاغذ سفید این آیات را نوشته و بر گردن آویزان کند. بسم الله الرحمن الرحیم الم – ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفرلک الله ما تقدم ناصراً عزیزاً. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و لا اله الا الله اللهم انی اسئلک من فضلک و رحمتک فانما بیدک لا علیک احد بیدک وصلی الله علی محمد وآله اجمعین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. خودآموز علوم غریبه، میرداماد کبیر
توجه شود: با گلاب و زعفران و در کاغذ بی خط بنویسد. با قلم غیر مستعمل بنویسد (قلمی که قبلا استفاده نشده باشد). روزانه قبل از اذان مغرب هفتاد مرتبه استغفار کند (بهتر است بگوید استغفرالله واتوب الی

دعای بخت گشایی و ازدواج سریع

برای ازدواج سریع دختر خانمها، به اذن خداوند تبارک و تعالی دعای ذیل را بر روی کاغذ بدون خط (ترجیحا با گلاب و زعفران) بنویسد و در جیب خود به همراه داشته باشد. ان شاء الله پس از چهل روز در صورتی که مانعی مثل سحر یا بستگی وجود نداشته باشد ازدواج خواهد نمود. آن دعا این است : (لا اله الا الله والله اکبر أسالک اللهم بعد أربعین ورحمتک ان تتفضل على فلانه بنت فلانه ببعل مبارک فإنها بیدک ولا یملکها غیرک یا ذو الفضل العظیم والوجه الکریم والإحسان القدیم وصلى الله على محمد واله الطیبین الطاهرین ).
توجه: به جای فلانه بنت فلانه نام خود و مادرش را بنویسد.

باطل السحر قوی بسیاربسیارمجرب

روش اول :
سه تا مهر کربلا که تربت امام حسین باشد را تهیه کنید.روی هر کدومشون ۷ بار ایه الکرسی بخونید .و با هر بار خوندن روی مهر فوت کنید.هر بار که آیه الکرسی میخونید وقتی به قسمت(یشفع عنده) که رسیدید.بین (دوتا عین) که به رنگ قرمز دراوردم,در آن قسمت نیت باطل سحر کنید. یعنی بگویید(باطل کردم هر گونه سحر و جادو از هر عنصری ,در هر مکان و هر زمان در حق “نام خود زاییده نام مادر خود” را و به خودشان برگردان)و بعد ایه را ادامه دهید. پس در واقع روی هر مهر ۷ بار آیه الکرسی را تلاوت میکنید.با هر بار خواندن آیه الکرسی وقتی که به قسمت یشفع عنده که رسیدید بین دو تا عین نیت باطل سحر میکنید و بعد ایه را ادامه میدهید.بعد هر بار تلاوت هم روی مهر فوت میکنید. سپس هر کدام از این مهر ها را در مسجدی هدیه کنید.مسجدی که در آنجا همیشه نماز جماعت خوانده میشود.(در واقع سه تا مهر را در سه مسجد هدیه کنید و در قسمت جامهری مسجد قرار دهید)اگر یکی از مهر ها را در مسجدی که اسم مسجد سجادیه باشد قرار دهید بهتر است.اگر هم گیر نیاوردید هیچ موردی ندارد.هر بار که نماز گزار پیشانی خود را روی مهر شما قرار دهند دعای باطل سحر شما روز به روز قوی تر میشود. و اما زمان انجام این عمل:بهترین زمان اولین یکشنبه یا پنج شنبه ماه قمری است.بعد نماز صبح.قبلش غسل کنید و بعد از نماز صبح در حالی که روی سجاده نشسته اید سه مهری که تهیه کرده اید را بردارید و شروع به تلاوت ایت الکرسی کنید.و همان روز مهر ها را در مساجد ها قرار دهید.توجه کنید که فقط شخص سحر زده باید این عمل را انجام دهد.اگر هم شخص به سن تکلیف نیست.میتوان شخص دیگری برای او این کار را انجام دهد.

روش دوم :
خواندن نماز سر وقت
خواندن نماز سر وقت به صورت منظم باعث باطل شدن سحر و جادو میشه.

اگر به وسیله خواندن نماز بخواهید سحر خودتان را باطل کنید باید هم سر وقت باشد.هم حداقل تا چهل روز سر وقت نمازتان را بخوانید.که بعد چهل روز هر سحری که در شما باشد باطل میشود.البته اگر بعد چهل نمازتان را ادامه دهید دیگر هیچ سحر و جادویی در شما کارساز نیست روش سوم :
بعد نماز مغرب پنج شنبه یک کاسه آب تمیز(آب چشمه یا آب باران یا اب زمزم) را کنار سجاده قرار دهید. بعد نماز مغرب اب را جلوی خود قرار دهید و سوره جن را بخوانید.با خواندن هر آیه در آب فوت کنید.حتی وقتی بسم الله را شروع کردید در اب فوت کنید.سپس در نهایت این اب را هنگام خواب بالای سر خود قرار دهید و بخوابید. بعد نماز صبح به حمام بروید این اب را به تمام اعضای تن خود بمالید و یک قلوپ از اب را هم بخورید.مابقی آب را روی سر خود بریزید.(در هنگام ریختن آب به اعضای تن نیت باطل سحر که در بالا ذکر کردم را هم انجام دهید) این عمل را تا ۴ تا شب جمعه انجام دهید.

بخت گشایی

این اسماء را نوشته و در یک کوزه تازه انداخته و آن را پر آب کرده و هر روز صورت خود را با آن آب بشوید و از آن آب بخورد تا ستاره او به روشنایی برسد و هر پنجشنبه ۱۰۰ صلوات بر محمد (ص) هدیه کند تا مدت ۴۰ روز حتما بخت طالب بروشنایی خواهد رسید

بسم الله الرحمن الرحیم

من یحیی العظام و هی رمیم رب العرش العظیم من کان لکم افتح بخت فلان بنت فلان بحق هذا عزیمت و بازواجا صالحا یا الله یا شکیکفی یا قاهرو یا مغنی یا باسط یا الله

دوستای گلم این دعای بخت گشایی نیازبه اذن دارد.
مـــــــــقـــــــدمه ای درباره علوم غـــــــــــــریبـــــــــه

علوم غریبه علمی میراثی از انبیا می باشد .

علوم غریبه علمی ناباور و مطمئن و صحیح می باشد .

علوم غریبه برای نجات انسان ها و اصلاح زندگی آن ها به وجود آمده است و باید از

این علم به طرز صحیح استفاده نمود ، علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا

آواره کردن و سرگردان نمودن کسی به وجود نیامده است و نیز این علم را هرگز برای

منفعت خود و دنیا نیاموزید و موفق نخواهید شد مگر آن که نیت دل خود را صاف نموده

و فقط برای رضای خدا و کاربرد آن برای راضی نمودن حقوق افراد استفاده نمایید .

آدمی از زمانی که نوشتن را آغاز کرد ، چون در ذات خود به او این علم داده و نیز بر او

خوانده شده بود در این بادیه به تحقیق و تجسس همت گماشت و در عصر ها و زمان

های گذشته تا حال بسی چیز های گوناگون در باب این علوم نوشته شد و بعضی از

راز هایش فقط سینه به سینه و نسل به نسل به رهبرش گفته شد ، وهم و خیال ،

دروغ و راست به هم پیچید و صدها بلکه هزاران کتاب و رساله شد و آدمی بر اثر نیاز

به پناهگاه ، در کمینگاه های دزدان این علوم به هر دلیل گرفتار گردید . این هستی دارای

نظم و انضباط بسیار دقیق و باور نکردنی است که قابل وصف و توصیف می باشد و

دانستن مطلبی بس پیچیده و سراسر از اسرار بدون شناخت و فقط با خواندن چند

کتاب نمی شود به اعمالی که اهل این فن و بزرگان این دانش فرمودند رسید و شروع

به انجام آن کرد . اگر راه را درست نفهمی چون اطلاع از عاقبت کار نداری به هزار و یک

گرفتاری مبتلا گردیده که هرگز از آن نجات نتوانی یافت .

علوم غریبه همانطور که از اسمش مشخص می باشد با مضمون غریب ، نا آشنا ،

پنهان و دور از دسترس بنا گردیده است . از پیدایش بشر تا به امروز خیلی از انسان ها

در پی این علوم کاوش و تحقیق نمودند و بزرگان بی شماری در این باب کتاب های زیادی

به رشته تحریر در آوردند و همیشه به صورت مخفی و سراسر ابهام و در رمز و راز سخن

گفته اند .

در میان ملل گوناگون و در مذاهب مختلف و اقوام متحد از شرق دور تا غرب دور از شمال

تا جنوب در باب این علوم سخن گفته شده است ، حتی در مذاهب توحیدی نیز حکما و

فلاسفه و علما و عرفا در این باب سخن در خفی و فوق العاده مرموز و در رمز و راز به

بیان مطالب پرداخته اند چرا که به دست نا اهل نرسد .

چه بسیار کسانی که از پیش خود و به دست خود کتاب هایشان را سوزاندند ! و چه

بسیار کسانی که کتاب های خود را به آب شستند و چه بسیار کسانی که به دفن همه

کتاب هایشان وصیت کرده بودند .

علوم غریبه آمیخته ای از حق و باطل ، تقرب و تشدد راهی به سوی کمال مطلوب و در

ضدیتش سحر و جادو ، آن که باید می آموخت تا از بند جهل و نادانی و گمراهی نجات یابد ،

در اثر فریب شیاطین از این تیغ تیز برای نابودی خود و دیگران چه استفاده های نا به جا به

وقوع نپیوسته است .

چه بسیار کسانی که از این علوم برای فریب مردم و استفاده مادی به کسب و کار مشغول

نگشته ولی حقیقت این علوم در راستای توحید طی طریق و کسب معرفت و رسیدن به

کمال مطلوب می باشد و بس ، چون در این علم تحصیل عزت و سعادت و دولت و رفعت

انجام مطالب ، قضاء حوائج ، حصول مراد ، ادای قروض و شفای مریض و بر آمدن حاجات

کلی و حصول مرادات مهمه و رفع هموم و غموم و پریشانی ، آگاهی از علم و حکمت

دنیوی ، پیشگویی که به کار این دنیا بخورد ، که به حق می شود نام غنیمت این جهانی

بر آن نهاد و در وجه دیگرش سیر و سلوک و معرفت منازل باطنی و طی و طریق و شناخت

خود در این باب از طریق علوم غریبه آسان تر انجام پذیر می باشد .

ختم قل هو الله

طریقه اش این است که خواننده ، پیش از شروع غسل کند و با لباس پاکیزه در مکان

خلوت بنشیند و با احدی سخن نگوید تا روز چهارم شود انگشتر عقیق یمنی یا فیروزه در

دست کند و وضو بگیرد و دو رکعت نماز حاجت به هر سوره ای که باشد بخواند ، بعد از

نماز (( ۷ )) مرتبه سوره حمد را قرائت کند و بعد (( ۱۰۰ )) مرتبه صلوات فرستد ، سپس

(( ۷۹ )) مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بعد از آن (( ۱۰۰۱ )) مرتبه سوره قل هو الله احد

را با بسم الله بخواند و (( ۷ )) مرتبه صلوات بفرستد و (( ۷ )) مرتبه نیز سوره حمد را تلاوت

کند ، بعد از به جا آوردن همه این ها سجده کند و مطلب خود را از قاضی الحاجات بخواهد

که ان شا الله بر آورده خواهد شد بعضی گفته اند پیش از شروع ، بوی خوش در آتش بخور

نماید در بعضی از نسخ به این طریق نوشته که سوره حمد (( ۷۰ )) مرتبه ، صلوات

(( ۱۰۰ )) مرتبه ، الم نشرح (( ۷۹ )) مرتبه سوره قل هو الله با بسم الله (( ۱۰۰۱ ))

مرتبه ،بعد (( ۷ )) مرتبه سوره حمد و (( ۱۰۰ )) مرتبه صلوات بفرستد که البته حاجت روا

شود و خلافی ندارد .

بعضی این ختم را از ختوم مفید نوشته ، گفته اند که هر گاه این ختم ، بعد از نماز صبح روز

پنج شنبه و جمعه خوانده شود بهتر است مدت اشتغال به این ختم ، تقریبا چهار ساعت و

نیم طول می کشد و خواننده باید در مدت اشتغال کسل نشود .
رفع چشم بد

رفع چشم زخم
مطلبی راجع به چشم زدن و چشم زخم و رفع آن : در احادیث وارد شده است که چشم زخم انسانها را در قبر و شتران را در دیگ قرار میدهد و متاسفانه انسانهای زیادی حتی از نزدیکان ادم ها و جود دارند که نمیتواننید خوشی ها و نکات مثبت را ببینند و معمولا بسیاری از مسائل و گرفتاری ها از همین طریق برایمان پیدا میشود لذا به چند نکته نظرتون را جلب میکنم اگر از چیزی خوشتان امد حتما الله اکبر بگویید و در بعضی روایات امده است بسم الله الرحمن الرحیم بگویید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند اگر کسی از چشم زخم کسی میترسد سه مرتبه بگوید: ماشاء الله لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و سوره فلق و ناس را بخواند تا چشم بد در او اثر نکند هم چنین گفته شده که آیه وان یکاد را بنویسید و با خود همراه داشته باشید

ختم های مجرب برای ازدواج و بخت گشایی

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو ذکر و دعای گشایش بخت ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم دعای بخت گشایی دعای باطل کردن سحر و جادو دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

برای ازدواج کردن دختر های که خواستگار ندارن:

بعد از تمام نمازهایی که میخونه ۱۴ مرتبه صلوات و ۱۲۹ یا الله به حق یا لطیف و دوباره ۱۴ مرتبه صلوات بفرسته

ختم بسم الله که دستورش چند صفحه قبل گذاشتم برای همه چیز عالی هست مخصوصا برای ازدواج

سوره قدر را ۱۰ بار بعد از نماز صبح بخونه به نیت ازدواج

ایه اول سوره فتح را ۵ بار بخونه

به مادرت هم بگو براش نماز هفت بانو را بخونه (یا خواهر یا مادر دختر)

ذکر یا لیطف شب ها بعد از نماز ۱۲۹ مرتبه بگه به مدت ۴۰ شب

هر شب ۱۳۵ صلوات برای حضرت زهرا بفرسته
چند ذکر مجرب برای جلب محبت

جهت وسعت در زندگی این آیه را فراموش نکن:

هرگاه احساس کردید که امورات زندگی شما به کندی چرخش می کند برای وسعتش و یا دوست دارید دارای حشمت شوید و خواسته باشید محبت و قدرت ایجاد کنید و از همه بالاتر در صدد ایجاد امنیت برای خود و خانواده تان می باشید پس این آیه کریمه را ۶۶ مرتبه تلاوت نمایید

بخشی از آیه ۱۲۹ سوره توبه :

حَسْبِیَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

تا به مقاصد خود دست پیدا کنید
این آیه دارای خاصیت های زیادی است که لازم است لااقل روزی هشت بار خوانده شود

استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان :

برای استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان در مدت چهل روز هر
روز ۱۳۳۳ مرتبه و اگر نتواند ۶۶۶ مرتبه و اگر نتواند ۶۶ مرتبه بخواند .

ادامه مطلب

ختم بسیارمجرب حمد

در کشف الاسرار نوشته هفت روز روزه گیرد

در این هفته از گوشت حیوانی نخورد

و هر روز حمد را ۱۱۱ بار بخواند و ۱۱۱ صلوات فرستد ، دعایش مستجاب گردد . “

این ختم تجربه شده و بسیار مجربه ، به همه ی عزیزانی که حاجت سخت و بزرگ دارند ، انجام این ختم رو توصیه میکنم و از همه ی مومنان التماس دعا دارم.

نماز امام زمان(عج)

نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
در کتاب پنجم ثاقب نقل کرده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام که هر کس را به سوى حق تعالى حاجتى باشد پس باید که بعد از نصف شب جمعه غسل کند و دو رکعت نماز گذارد. در رکعت اول بخواند سوره حمد را و چون به (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) برسد صد مرتبه با کمک تسبیح آن را تکرار کند و بعد از آن که صد مرتبه تمام شد بقیه سوره حمد را بخواند و بعد سوره (قل هو اللّه احد) را یک مرتبه بخواند و به رکوع رفته و هفت مرتبه بگوید: (سبحان ربى العظیم و بحمده ) و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه (سبحان ربى الاعلى و بحمده ) را در هر سجده گفته مى شود و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول بجا مى آورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند پس به درستى که حق تعالى البته حاجت او را بر مى آورد. و دعا این است : اللهم ان اطعتک فالمحمده لک و ان عصیتک فالحجه لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللهم ان کنت عصیتک فانى قد اطعتک فى احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک لم اتخذلک ولدا و لم ادع لک شریکا منا منک به على لا منا منى به علیک و قد عصیتک یا الهى على غیر وجه المکابره و لا الخروج عن من عبودیتک و لا الجحود لربوبیتک و لکن اطعت هواى و ازلنى الشیطان فلک الحجه على و البیان فان تعذبنى فبذنوبى غیر ظالم لى و ان تغفرلى و ترحمنى فانک جواد کریم (و بعد از آن تا نفس او وفا کند) یا کریم یا کریم (را مکرر بگوید و بعد از آن بگوید) یا امنا من کل شى ء و کل شى ء منک خائف حذر اسئلک بآمنک من کلشى ء و خوف کل شى ء منک ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تعطینى امانا لنفسى و اهلى و ولدى و سائر ما انعمت به على حتى لا اخاف و لا احذر من شى ء ابدا انک على کلشى ء قدیر و حسبنا اللّه و نعم الوکیل یا کافى ابرهیم نمرود و یا کافى موسى فرعون اسئلک ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تکفینى شر فلان به فلان (به جاى فلان پسر فلان شخصى را که از ضرر او مى ترسد و نام پدر او را بگوید و از حق تعالى طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند.
نماز کن فیکون

نماز کن فیکون – در کتاب رهنمای گرفتاران نوشته حاج نصر بروجردی اومده این نماز از اسرار خفیه الهی به شمار میاد و در راستی آثار این نماز هیچ شک و شبه ای نیست.کیفیت این نماز به این صورته:

در شب جمعه ، بعد از نماز عشا در جایی خلوت دورکعت نماز میخوانید در رکعت اول بعد از حمد سوره انعام تا آخر آیه ۹۳ و در رکعت دوم بعد از حمد از ابتدای آیه ۹۴ انعام تا آخر این سوره را میخوانید. بعد از اتمام نماز ۱۰۰۰ مرتبه صلوات بفرستید. بعد از آن به سجده روید وهر چیزی رو میخواید طلب میکنید اگر میان او و حاجتش به دوری شرق و غرب باشد حاجتش را میگیرد و این عمل از مجربات است.

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.