خانه / ادعیه و اذکار مجربه / دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

مطلبی که امروز در سایت ادعیه و اذکار قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو هست . مجموعه ای از ادعیه و اذکار و آیات قرآنی بسیار قوی و مجرب برای گشایش بخت بسته شده دختران و پسران و … . همچنین برای باطل کردن طلسمات جادو و سحر دشمنان از دعاها و آیات زیر استفاده کنید که بسیار مجرب و تضمینی هستند .

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادودعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو,دعای بخت گشایی,ذکر و دعای گشایش بخت,دعای باطل کردن سحر و جادو,دعای باطل السحر قوی و سریع و آسان,ذکر بسیار قوی و تضمینی برای گشوده شدن بخت و باطل شدن سحر و طلسم

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

مجموعه ای کامل از بهترین و قویترین ذکرها و دعاها و آیات قرآنی بسیار مجرب و تضمینی برای گشایش بخت و باز شدن گره از کارها و باطل السحر و طلسم بسیار تضمینی براتون آماده کردیم امیدواریم که کارگشای مشکلات عزیزان واقع شود .

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

در توضیح به سوالات مکرر بازدید کنندگان ،باید عرض کنم که اینجانب با محاسبات علم جفرو احضارموکل کار میکنم و در مورد این که آیا استفاده از دعاهای ذکر شده در وبلاگ و سایت های گوناگون ، می تواند گره گشای مشکلات شخص خواننده شود یا نه؟ همانطور که در پست های گذشته به تفصیل توضیح داده شده، لازم به یادآوری مجدد است که این دعاها جنبه کلی دارد و با توجه به تنوع دعاها و اذکار بنا به طالع شخص، دعا یا ذکر خاصی استخراج می شود و از طرفی نوشتن دعا آداب و ساعت خاص خود را می طلبد وبرای نوشتن دعاها نیاز به کسب اجازه و اذن استاد و همچنین آگاهی و اطلاع کامل از آداب و رعایت کلیه موارد دعانویسی دارد و اکثر دعاها و طلسمات به اجازه استادمجرب وآشنا به کلیه علوم خفیفه و غریبه لازم است و از عهده هر شخصی خارج است.

((نوشتن تمامی دعاها نیاز به اذن استاد وآگاهی کامل ازآداب دعانویسی دارد))

ساعت دعانویسی

در مورد هفته و ساعات : يک هفته هفت روز مي باشد و هر روز متعلق به کوکبي مي باشد و هر روز ساعاتي سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب ميشود شروع مي شود . روز شنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب زحل نحس اکبر مي باشد . روز يکشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب شمس سعد اکبر مي باشد . روز دوشنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب قمر سعد اصغر مي باشد . روز سه شنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مريخ نحس اصغر مي باشد . روز چهارشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب عطارد سعد اصغر مي باشد . روز پنجشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مشتري سعد اکبر مي باشد . روز جمعه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب زهره سعد اکبر مي باشد .
((دوستان بدون اذن وآگاهی کامل خودسرانه دعاننویسید))
روز شنبه : کوکب او زحل مي باشد و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي بغض و جدايي و آوارگي نوشت وملک سفلي او ميمون ابانوخ مي باشد و حاکم بر ملک علوي او کسفياييل مي باشد و متعلق به برج دلو مي باشد و معدن او سرب مي باشد و بخور او شمع سفيد و ميعه سايله و لادن مي باشد . روز يکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي و رزق و روزي ، رونق بازار ، فتح و پيروزي ، بخت گشايي ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلي او ابوعبدالله سعيد المذهب مي باشد و حاکم بر ملک علوي او روفياييل مي باشد و متعلق به برج اسد مي باشد و معدن او طلا مي باشد و بخور او سندروس مي باشد . روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي باطل سحر و رزق و روزي نوشت و ملک سفلي او ابي الحارث مي باشد و حاکم بر ملک علوي او جبراييل مي باشد و به برج سرطان متعلق مي باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر مي باشد . روز سه شنبه : کوکب او مريخ است و در آن روز تعويذات و دعاهاي شفاي مر يض بايد نوشت و يا بغض وآوارگي دشمن نوشت و ملک سفلي او ابي محرز احمر مي باشد و حاکم بر ملوک علوي سمساييل مي باشد و متعلق به برج عقرب مي باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است . روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي زبان بندي ، بايد نوشت و ملک سفلي او برقان و يکني بابي العجائب مي باشد و حاکم بر ملوک علوي ميکاييل مي باشد و متعلق به برج جوزا مي باشد و معدن او جيوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر مي باشد . روز پنجشنبه : کوکب او مشتري است و در آن روز تعويذات و دعاهاي محبت ، و کارگشاي و بخت گشايي و زبان بندي انجام داد و ملک سفلي او شهمورش و هو قاضي الجن مي باشد و حاکم بر ملوک علوي او صرفياييل مي باشد و متعلق به برج قوس مي باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور مي باشد . روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي ، رزق و روزي ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلي او ابيض مي باشد و کنية ابوالحسن زوبعة مي باشد و حاکم بر ملک علوي او عنياييل مي باشد و متعلق به برج ثور مي شود و معدن او مس است و بخور او مستکي مي باشد

طریقه محاسبات ساعات نجومی

ارباب النّهار يا نشانگان روزها:
هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب نامگذاري شده است: روز يكشنبه خورشيد، روز دوشنبه قمر، روز سه شنبه مريخ، روز چهارشنبه عطارد، روز پنجشنبه مشتري، روز جمعه زهره، روز شنبه زحل؛ نامهاي هفته را كه غربيها بر روزهاي هفته خود گذاشته اند نيز برگرفته از همين تعلق روزها به كواكب است كه برخي از نامهاي يوناني اقتباس شده است (روز يكشنبه Sunday به معني روز خورشيد، روز دوشنبه Monday به معني روز ماه و …)

اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
روز یکشنبه است نسبت خَور = وآن دوشنبه است روز قمر
روز سه شنبه آنِ بهرام است = آنکه مریخ مر ورا نام است
چارشنبه گرفت کوکب تیر = مشتري پنجشنبه آمد میر
زهره را داد جمعه، و به زحل = داد شنبه خدای عزّوجلّ

ارباب اللّیل يا نشانگان شبها:
به همين ترتيب هر يك از شبهاي هفته نيز به نام كوكبي منسوب است و آن كوكب رب آن شب مي شود و دلالتش در آن شب قويتر است. و ساعت اول هر شب نيز به نام آن كوكب نامگذاري شده است. ترتيب كواكب شبهاي هفته چنين مي باشد: شب يكشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتري، شب سه شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشنبه شمس، شب جمعه قمر، شب شنبه مریخ،
اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
شب یکشنبه آنِ تیر آمد = زین قِبَل فرّخیش تیر آمد
شب دوشنبه آن برجیس است = اندر این قولها چه تلبیس است
شب سه شنبه آنِ زهره شناس = چارشنبه شب زحل به قیاس
پس شب پنجشنبه آنِ خَور است = شب آدینه خود شبِ قمر است
شب شنبه است ای گزین انام = نجم مریخ زان اوست مدام

هر ساعت از روز و یا شب مرتبط با يكي از كواكب سبعه است، كه انجام امور مربوط به هر كوكب در ساعات مربوطه موفقتر يا كم آسيبتر است، اگر براى كاري تناسب كوكبي روز و شب آنرا رعايت كرديم، با رعايت تناسب كوكبي در ساعات آن نتيجه بهتري مي گيريم. اولين ساعت هر روز و يا شب به نام كوكب همان روز و يا شب مي باشد.

دلالات واختیارات ساعات کواکب

1- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثير و چون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه كردن و نمود پيدا كردن. ساعت شمس مبارك و مساعد براي آن دسته از كارهايي است كه نياز به ثبات شخصيت و اقتدار حقيقي و اعتماد به نفس دروني دارد، گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشكلات، رفتن به اجتماعات و مراسم مهم رسمي و ملاقات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمايت و مساعدت و پشتيباني ، و نيز افزايش موقعيت، ارتقاي رتبه يا افزايش حقوق و دستمزد، انجام قراردادهاي مالي خريد و فروش واجاره و نيز تبليغ موفقيتها و يا انفصال و تصميمهايي كه نياز به شجاعت و خودباوري دارد، درخواست از شوهر يا پدر يا مدير و كارفرماي شغلي و يا مسؤول حكومتي، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول و شروع پرو‍ژه هاي جديد.

2- ساعت زهره:ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن. زمان خوب براي هرنوع سرگرمي,شادماني و تفريح و برگزاري جشن. مهمانيها, گرداوريهاي اجتماعي مراسم عقد و عروسي, ديد و بازديدها, رفتن به تئاتر و نمايش و گالري هاي هنر. موفقيت هنرمندانه و اجتماعي. فعاليتهاي لذت بخش, دوستانه و انس گير از جمله تك نوازيها, پنهان كردن زيورالات. خريد هديه, لباس و وسائل راحتي. درمانهاي زيبائي و مساعدت خواستن از زنان.
همدردي هاي دوطرفه افزايش يافته و ممكن است فرصتي براي مصالحه و بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار شود. زهره الهام و القاء را افزايش مي دهد و به هنرمندان, موسيقي دانان, بازيگران و ديگر مردمان خلاق كمك ميكند. اين ساعت براي انجام امور محاسباتي و كارهايي كه دقت فوق العاده مي خواهد خوب نيست.

3- ساعت عطارد:

زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.

مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.

4- ساعت قمر:

زمان مساعد براي آشپزي, غذا خوردن (يك وعده غذائي داشتن), اتوكشيدن,نظافت كردن, حفظ و نگهداري منزل. ساعت قمر ساعتي است براي سر و كارداشتن با زنان, بچه هاي كوچك و روابط خانوادگي بهبودي و تندرستي,خريد منزل يا جابجائي, سياحت كردن و به تعطيلات رفتن (زمان ترك منزل يازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفكر), رزروكردن. پيداكردن افراد يا اشياء گمشده. کشت محصولات غذايي. استخدام كارمند. مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), كارمندان.

هر چيزي كه قابل تغيير است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراين ممكن است زمان خوبي براي شروع چيزهاي مهم نباشد. توجه خود را به چيزهائي جلب كنيد كه روز به روز انجام مي شوند.

5- ساعت زحل:زماني است براي آن دسته از فعاليتهائي كه به زمان قابل توجهنياز دارند, نظم وبردباري, تمركز و اصولي وارد گفتگوشدن,و همچنين سروكارداشتن با زمين و املاك. در اين ساعت پول قرض نكنيد و نيز مسافرت را اغاز نكنيد چرا كه ممكن است در هردو تاخير و نا اميدي باشد.
يك زمان مساعد براي راهنمائي خواستن از فردي بالغ و مجرب براي تسكين احساسات عميق و نفساني, براي نگريستن و درك چيزها در روزنه اعتدال و ميانه روي و براي رهاشدن از عادات بد, چيره شدن برموانع, موفقيت در وظايف سخت و پيروزشدن بر مردم سختگير, پروژه هاي طولاني مدت, پي ريزي كردن و مستقركردن چيزهاي بادوام و هميشگي, درمان بيماريهاي مزمن و شديد, انجام تعميرات. مساعدت طلب كردن از بزرگترها (نه آشنايان) يا افراد سختگير.

6- ساعت مشتري:

سعدترين ساعتهاست زمان مناسب براي اكثر امور و فعاليتها خصوصا فعاليتهائي كه بر ثروت و كاميابي هدفگذاري شده اند. مشتري به وسعت دادن افق هاي فكري شخص كمك ميكند تا به سطح جديدي از تجربه و برتري دست يابد براي شتافتن به سوي پيشرفت. زمان خوبي براي گرداوري هاي عمومي, كمك و مشورت خواستن از افراد توانگر و خردمند, شروع يك سفر, مباحثات فلسفي و تشريفات مذهبي مي باشد.

بهترين ساعت براي خردمندي و نيك بيني, امور مالي (قرض گرفتن, قرض دادن, سرمايه گذاري كردن, بدست آوردن, برنده شدن). فعاليتهائي كه مستلزم جديت و اشتياق هستند; راهنمائي و مشورت خواستن, تصفيه حساب كردن مشاجرات. مساعدت خواستن از پدربزرگ و مادربزرگ, عمه, خاله, عمو, دائي, راهنمايان, مشاوران (اهل علم، وكلا, حسابدارها, منجمين(عالمان تنجيم).

7- ساعت مريخ: زمان افزايش يافتن انرژي, و ساعت جنگ است. زمان مساعد براي آن دسته از فعاليتها كه نيازمند ثبات قدم, جرأت، شجاعت و دلاوري, ماجراجوئي و ريسك كردن و تلاشهاي فيزيكي هستند. خوب است براي ورزش, تمرين, انواع كارهائي كه با آتش و ابزار تيز سروكار دارند, اما احتياط لازم است تا از سوختگي و جراحت جلوگيري شود. تمايلات جنسي افزايش مي يابد اما وقوع حالتهاي متضاد مانند مشاجره و نفرت نيز ممكن است. ساعت مريخ ساعتي خوب براي داد خواهي و موفق شدن با اقدام مؤثر و جدي و حمله به دشمنان يا به رقابت كشيده شدن است.
بسياري از درگيريها و مشاجرات و نزاعها، اخراجها در اين ساعت اتفاق مي افتد و براي امور عاطفي و ارتباطات مناسب نيست، به معني اينكه اين هنگام براى محبت و مودت آسيب مي رساند و پايه گذاري و شروع اقدامات عاطفي در اين وقت مناسب نيست، ولي نه اينكه كلا رفتار عاطفي نداشته و رفتار سرد مشكل موجود در زمينه اين وقت را تشديد مي كند، بلكه براى حفظ ارتباطات و روابط موجود از قبل؛ لازم است كه اين زمينه منفي در اين وقت را با رفتار عاطفي جبران كند.

تعیین ساعات کواکب

ما در طول شبانه روز 24 ساعت داریم که به 12 ساعت روز و 12 ساعت شب تقسیم می کنیم … و هفت روز هفته به نام کوکبی ..

( شنبه : زحل) – (یکشنبه : شمس) – (دوشنبه : قمر ) –( سه شنبه : مریخ )

( چهارشنبه : عطارد ) – ( پنج شنبه : مشتری ) – ( جمعه : زهره )

اوقات روز را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:

روز یکشنبه است نسبت خَور ……….,…وآن دوشنبه است روز قمر

روز سه شنبه آنِ بهرام است ………… آنکه مریخ مر ورا نام است

چارشنبه گرفت کوکب تیر …………. مشتري پنجشنبه آمد میر

زهره را داد جمعه، و به زحل …………. داد شنبه خدای عزّوجلّ

و در وصف ساعات شب چنین می فرمایند ………….

شب یکشنبه آنِ تیر آمد ….… زین قِبَل فرّخیش تیر آمد

شب دوشنبه آن برجیس است .…… اندر این قولها چه تلبیس است

شب سه شنبه آنِ زهره شناس …… چارشنبه شب زحل به قیاس

پس شب پنجشنبه آنِ خَور است …… شب آدینه خود شبِ قمر است

شب شنبه است ای گزین انام …… نجم مریخ زان اوست مدام

بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب

باسلام خدمت تمامی دوستان و علاقمندان وکاربران گرامی.

همانطور که بارها برایتان گفته ام هر شخصی برای خود صاحب طالع و نصیب وقسمت به خودش را دارد. و این طالع و یا سرکتاب از اسم خود و مادرش بدست می آید و بااین دو اسم که به حروف و اعداد ابجد تقسیم و به اعدادی طرح میشود و با این طرح شدن خود بازگوی طالع و بخت و قسمت و اقبال و عنصر شخص میشود. و در این موارد میشود برای به نتیجه رسیدن به جواب از چند روش عمل کرد.مثلا با علم جفر ، رمل ، احضار ، طلسمات ، و یا در کل علوم غریبه. که این علوم غریبه خود چندین عنوان را در خود جای داده است. مثل کیمیا . لیمیا .هیمیا .سیمیا . ریمیا که به این پنچ اسم (کله سر) میگویند و اگر از اول هر کلمه یکی را برداریم به همان کله سر که عرض کردم میرسیم. همان طور که عرض کردم برای به دست آوردن هر مطلب یا حاجتی میتوان به چندین روش عمل نمود وبه نتیجه و پاسخ رسید مثل همان علم جفر یا رمل که قبلا برایتان گفته بودم که این علم جفر در باب پرسش و پاسخ طرح میشود و با ادامه این پرسشات به پاسخ آخر دست پیدا میکنند. وحالا ممکن است بعضیها این کارها را با احضار موکل وجفر ویا رمل ویا با طرح حروف ابجد انجام دهند. البته این هم ناگفته نماند که متاسفانه اکثرا با گذاشتن اسم رمال برخود شروع به چه کلاهبرداریهایی که نمیکنند و مردم را با یک مشت حرفای پوچ که من موکلی برای خود دارم و من یک لشکر موکل اجنه در تسخیرم هستند واحضار روح و ارواح و جن میکنم و با موکلانم در بدست آوردن ویا کمک به کشف دفینه ویا سحر و جادوی دیگران که برایشان انجام داده اند میکنم.واین گونه برای مردم ساده دل حرف میزنند که انگار یک لشکر اجنه و موکل بیکار در انتظارش نشسته اند تا ایشان تسخیرشان کرده و برایش کارهایی انجام دهند. ای عزیزان من بارها برای همه دوستان عرض کرده ام که جن و موکل حقیقت دارد و میتوانند در تسخیر شخصی باشند ولی اینچنین هم نیست که هرکسی بتواند این کارا انجام دهد و دعا نویس بشود و علم جفر ورمل بهره ایی برده وبتواند یاد دهد و اجنه و جن و موکل احضار کند و طلسمات بشناسد وبتواند مفهوم و درک واضحی از طلسم داشته باشد و بداند که هر دعا ویا طلسمی در چه وقت و در چه ساعت ومکانی و بر روی چه فلزی حک کند و نه شناخت کاملی از موکلین هر سوره و یا هر روز و هرماه ویا دعا و طلسم داشته باشد شروع به دعا نوسی کند. و خودتان بارها دیده اید که خیلی از این دعانویسان مدعی ارتباط با ارواح و روح را هم دارند در صورتی که این هم حقیقت ندارد .چون جنهاهم میتوانند خود را به هر نام ویا شکل ویا هر شخصی معرفی کنند. مثلا مثل همان نعلبکی که برروی میز با نوشتن بله وخیر وحروف الفبا بقول خود روح احضار میکنند.
ادامه مطلب

دعای احضارمحبت

اگر خواهی کسی را به محبت خودت احضار گردانی یا اینکه میان زن و شوهر جدایی افتاده و باهم قهر هستند و تو می خواهی که اینها دوباره برگردند و باهم به محبت رفتار کنند دعای زیر را در روز یک شنبه ساعت مشتری بنویس به نخ آویزان کن و بچرخان یا اینکه به نخ آویزان کن و به درخت ببند تا باد آن را تکان دهد در مدت زمان کوتاهی آن شخصی که نامش را اول نوشتی به محبت دیگری حاضر گردد .

((این دعا همچون دعاهای دیگرنیازبه اذن استادورعایت کلیه آداب دعانویسی دارد))

بسم الله الرحمن الرحیم
هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی حی فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان

دعا برای ازدواج

۱- هر روز سوره مبارکه نور آیات 23 الی 06 رو بخونید. با وضو بخوانید لازم نیست
بر آب بخوانید .
۲ – عصر جمعه سورهء احزاب را با مداد نوشته در کاغذ و سپس ان را در یک تکه از
لباسهای که استفاده میکرده اید بگذارید و آن را درون کوزه ای گذاشته و در گوشه ای از
خانه قرار دهید. در کوزه را هم ببندید به جای فلان اسم خود را بنویسید .
۳ – برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن زوج مناسب این آیه را روزی 116 مرتبه تا
یک هفته بخوانید –
‹‹ یا جامِعَ الناس لِیَومٍ لارَیبَ فیه اِنَ اللهَ لایُخلِفُ المیعاد اِجمَع بَینی وبَینَ زوجِ المومِن ››
اگرمیخواهید زن بگیرید به جای مومن بگویید ؛ مومنة
۴ – برای بخت خانم هایی که شوهر از دست دادند
در طول زندگی پیش می آید که زن و شوهری توافق نداشته و از هم جدا میشوند و
یا خدای ناکرده شوهر از دنیا میرود این ختم برای اینخانم هاست که اگر شوهر از دست
داده اند و بخواهند شوهر بهتری نصیبشان بشود بعداز جداشدن و یا فوت همسر این آیه
و دعا را ورد خود قرار داده و مرتب بخوانند
اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونْ اَللّهُمَّ اَ جِرْ نی فی مُصیبَتی وَ اخْلُفْ لی خَیْرا
۵ – ازدواج و بخت گشایی
اگر کسی مجرد باشد و بخواهد به آسانی کارهای ازدواج او انجام بشود و دارای فرزند
خوبی بشود سه روز پشت سر هم روزه بگیرد و هر شب موقع خواب )همان سه شبی
که روزه گرفته است این آیه را بیست و یک بار تلاوت کند و حاجت خود را از خداوند متعال
بخواهد و بخواب برود :
آیه 40 سوره مبارکه فرقان :
وَالَّذینَ یَقٌولٌونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا وَ ذ رِّ یّا تِنا قُرةَ اعیُنٍ واجعلنا لِتمُتَّقینَ اماما
تا روا شدن حاجت هر ماه یکبار به همین ترتیب عمل کنید تا انشاءالله به زودی
حاجتتان روا شود .

دعاى مجرب براى محفوظ بودن

روايت است از انس كه گفت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمود كه هر كس اين دعا را در
هر صبح و شام بخواند موكل فرمايد حق تعالى به او چهار فرشته كه او را حفظ كنند از پيش رو
و از پشت سر و از طرف راست و طرف چپش و در امان خداوند عزوجل باشد و اگر سعى كند
خلايق از جن و انس كه ضرر به او برسانند نتوانند و آن دعا اين است :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الاَْسْماءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الاَْرْضِ وَ السَّمآءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذى لايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمُّ
وَلا دآءٌ بِسْمِ اللَّهِ اَصْبَحْتُ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ بِسْمِ اللَّهِ عَلى قَلْبى وَ نَفْسى بِسْمِاللَّهِ عَلى
دينى وَ عَقْلى بِسْمِ اللَّهِ عَلى اَهْلى وَ مالى بِسْمِ اللَّهِ عَلى ما اَعْطانى رَبّى بِسْمِ اللَّهِ
الَّذى لايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الاَْرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ اَللَّهُ اَللَّهُ رَبّى
لا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزُّ وَ اَجَلُّ مِمّا اَخافُ وَ اَحْذَرُ عَزَّ جارُكَ وَ جَلَّ ثَناؤُكَ وَلا اِلهَ
غَيْرُكَ اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ منْ شَرِّ كُلِّ سُلْطانٍ شَديدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطانٍ
مَريدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَ مِنْ شَرِّ قَضآءِ السّوُءِ وَ مِنْ كُلِّ دابَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِيَتِها اِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّشَىْءٍ حَفيظٌ اِنَّ وَلِيِّىَ اللَّهُ الَّذى نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّالِحينَ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ

بازگشایی بخت بسیار مجرب برای ازدواج دختری که در خانه مانده است و زمان ازدواجش گذشته است این عمل را انجام بده که مجرب است

۹ عدد قطعه سفال قرمز تهیه کرده و بر هر یک یکی از این آیات را بنویس سوره شعرا آیات ۲۳ تا ۳۱ :
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ ﴿۲۳﴾

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إن کُنتُم مُّوقِنِینَ ﴿۲۴﴾

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۲۵﴾

قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبَائِکُمُ الْأَوَّلِینَ ﴿۲۶﴾

قَالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ ﴿۲۹﴾

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُکَ بِشَیْءٍ مُّبِینٍ ﴿۳۰﴾
قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ ﴿۳۱﴾
سپس آن ها را در ظرف نو و تمیزی قرار داده و آن ها را با آب پاک بشویند و از آن آب دختر بخورد

و با آن صورت خود را بشوید خداوند متعال ازدواج را بر او سهل و آسان خواهد کرد
بخت گشایی سریع
برای گشایش بخت دعای زیر را بنویسید و بر گردن آویزان کنید پس از گذشت 40 روز بختتان باز می شود و به خانه شوهر می روید
لا اله الا الله و الله اکبر اسئلک من فضلک و رحمتک فانها بیدیک لا تملکها من احد غیر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین
آیه ۴۱ سوره فاطر را بمدت ۴۰ روز ، روزی ۴۰ مرتبه خوانده شود

دعای مهر و محبت
این دعا رو باید در ساعت سعد و با توجه به داشتن اذن استاد نوشته و همراهتون كنید:
استغفر الله العظیم الذی لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إلیه استغفاراً یزید فی کل طرفة عین وتحریک نفس مائة ألف ضعف یدوم مع دوام الله ویبقى مع بقاء الله الذی لا فناء ولازوال ولا انتقال لملکه أبد الآبدین ودهر الداهرین سرمداً من سرمدک استجب یا الله یا أرحم الراحمین.

جلب محبت سریع و قوی
برای جلب محبت وتحیب قلب دركمترین زمان با توجه به ساعت سعد واذن این خاتم عظیم الشان زیررا بنویسید:
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ توکلوا یا خدام هذا الخاتم الشریف بجلب کذا الى محبه کذا الوحا العجل الساعه.
موضوعات مرتبط: دعای جلب محبت سریع وفوری ، ، برچسب‌ها:

طلسم جلب محبت بسیار مجرب

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

برای جلب محبت کسی که از شما فاصله گفته و دور شده بدین طریق عمل کن :
ابتدا سه روز ، روزه گرفته و ترک حیوانی نموده ، از خوردن کلیه غذاهایی که از حیوانات از
قبیل ( شیر ، ماست ، عسل و … ) به دست می آید اجتناب نمایید . و در روز سوم یک عدد
شانه گوسفند تهیه کن و در ساعت مشتری بخور در آتش نهاده و سپس با مشک و رعفران
و گلاب بر شانه گوسفند طلسم زیر را بنویس و در آتش بیفکن تا بسوزد .
بخور برای این عمل ( مشک ، سندروس ، کندر ، لبان ، جاوی ، عود ) می باشد .

برای آوردن شخصی از راه دور

برای آن که شخصی را از راه دور برگردانی ، بعد از نماز صبح این دعا را هفت بار بخوان ،
شک نیست که آن شخص دیوانه تو شده و بر می گردد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿1﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿2﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿3﴾ وَأَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿4﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿5﴾وَأَنَّهُ
كَانَ رِجَالٌ مِّنَالْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿6﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴿7﴾وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿8﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿9﴾
و باسماء العظیم الانس و دعوت الجبروت و بحق آدم نورک الانس و بحق الجن والانس
و الی هذه الاسماء و بحق حم عسق و بحق اسماء الله تعالی و بحق خاتم سلیمان ابن داود
و بحق کهیعص انه ولی و اله آدم سیده والسلطان بن داود و بحق کهیعص انه ولی آله آدم و
آله سده والسلطان آدم یا ذا الجلال والاکرام ای نور نورک انس آدم و بحق مصطفی و بحق
زبور انس آدم و بحق انجیل انس آدم و بحق تورات انس آدم و بحق النبی انس آدم و بحق
یونس انس آدم العظیم و بحق ابراهیم انس آدم و بحق جبرئیل انس آدم یا الله یا الله یا الله
یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا غفار یا شکور یا حلیم یا سلطان یا سبحان یا ماجد
یا واحد یا قاهر یا قادر یا حنان یا منان یا دیان یا غفران و ما انزل الله من السماء من ماءٍ فاحیا
بقدرة الله تعالی و عزت الله تعالی یا ذالجلال والاکرام . اللهم سخرلی قلب فلان بنت فلانه
العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحاً الواحاً الواحاً

بخت گشایی

این اسما را بر روی ورقه ای سفید نوشته و سپس طالب آن را در بین مو های سرش پنهان کند
و این عمل را باید در روز یکشنبه در ساعت شمس انجام داد و طالع طالب قمر در عقرب
نباشد .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
بسم الله بسم الله بسم الله تشبج بسم الله خخد بسم الله ذرر الله اکبر بک یا ابط یا احد یازرز یا
طمعل و یا عاهل و یا کاهن و یا راهب و یا راهوب و یا منقود و یا عنفریة و یا مجیوش و یا
اولاه المجوسیة هیا هیا بعزائم رب القدسیة و فکوا فلان بنت فلان من کل رشلة قویة بحق رب
البریة یا شکیکفی یا قاهروا .

این اسما را نوشته و در یک کوزه تازه انداخته و آن را پر از آب کرده و هر روز صورت
خود را بشوید و از آن آب بخورد تا ستاره او به روشنایی برسد و هر پنجشنبه 100 صلوات
بر روح حضرت محمد ( ص ) هدیه کند تا مدت چهل روز ، حتما بخت طالب به روشنایی
خواهد رسید .
و نیز این عزیمت را نوشته در چاه آب اندازد .
و این عزیمت را باید نوشت :
((بسم الله الرحمن الرحیم))
من یحیی العظام و هی رمیم رب العرش العظیم من کان لکم افتح بخت فلان بنت فلان بحق
هذا عزیمت و بازواجاً صالحاً یا الله یا شکیکفی یا قاهروا یا مغنی یا باسط یا الله

بر روی ورقه ای سفید این عزیمت را نوشته و سپس آن را در سمت راست یا گردن آویزان
کند و هنگام نوشتن باید کندر بخور کرد .
و این عزیمت را باید نوشت .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
تهش 3 نهش 3 نوبش 3 نهریش 3 گشودم بخت فلان بنت فلان و رغب فی خطبتها کل من رآها
بحق هذه الاسماء العزیمة و بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی
سیدنا محمد و آل اجمعین الطاهرین
و 100 صلوات بر روح پاک حضرت محمد (ص) هدیه نمود و عمل صلوات را سه هفته به
دنبال هم تکرار نماید .

چشم شیطان

چشم شیطان از قدیمی ترین و موثرترین نفرینها و جادوهاست.
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند از این نیرو برای اذیت کردن دیگران استفاده کنند.
این نیرو می تواند در راه خوب نیز استفاده شود و جلوی بسیاری از مشکلات و فجایع را
بگیرد.
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند نیروی منفی خود را روی یک شخص با یک شیئ
متمرکز کرده و آن را نابود کنند. این افراد در اصطلاح فارسی چشم شور دارند. این چشم
شیطان کاملا فلسفی و علمی است و اغلب انسانهای بد صفت و جادوگران از ان استفاده
می کنند.
چشم زخم گونه‌ای از بدخواهی است به گونه‌ای که در بسیاری از فرهنگ‌ها این عقیده وجود
دارد که فرد شور چشم می‌تواند عامل بدشانسی یا صدمه به دیگرانی که با مورد نفرت یا
دشمنی اویند گردد. این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می‌شود و در مقابله با آن
طلسم‌هایی ابداع شده است که نظرقربانی خوانده می‌شوند. این اصطلاح اشاره بر این دارد
که صدمات و بداقبالی‌های وارده از طریق نگاه دشمنانه یا بدخواهانه به دیگران وارد می‌گردد.

ادامه مطلب

ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد

برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو و دفع و دور ساختن همزاد جنی ، در روز یکشنبه

ساعت زهره ، طلسم زیر را بر روی مس نوشته و همراه خود نگه دارید سپس چهارده عدد
دیگر بر روی کاغذ با مشک و زعفران و گلاب نوشته و هر هفته دو عدد را یکی را یکشنبه و
یکی را پنجشنبه در آب انداخته و بخورید .

برای کسب موفقیت در اجتماع

اگر وفق فوق را در روز یکشنبه یا پنجشنبه در ساعت شمس یا مشتری بر روی ورقه طلا یا
نقره یا برنج نوشته و آن را با بخور ( عود هندی ، مصطکی ، سقز ) آغشته کنید و سپس 41
بار سوره مبارکه قدر را بر آن خوانده و همراه خود نگه داشته باشید و وارد مجلس بزرگان
شوید ، هر درخواست و حاجت که داشته باشید برآورده خواهد شد .

اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم عدد خلقک ورضاء نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک

دعای سریع الاجابه برای ازدواج

دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب) به برادران و خواهرانی که قصد ازدواج دارند ولی موفق به انجام آن نمیشوند دعا و ختم مجرب زیر پیشنهاد میشود. شب جمعه دو رکعت نماز حاجت به درگاه خداوند جل جلاله بجای آورد و سپس سوره انشراح را 313 (سیصدو سیزده مرتبه به شماره مقاتلین جنگ بدر) قرائت کند. بعد از هر ده مرتبه که سوره انشراح را قرائت میکند این دعا را بخواند:

(اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الرجل الصالح الذی تحبه وترضاه. یا در صورتی که مرد است بگوید: اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الزوجة الصالحة التی تحبها وترضى عنها.)
ان شاء الله تعالی در جمعه سوم نتیجه حاصل خواهد شد. والله العالم

اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة ترضیک وترضیه وترضى بها عنا یارب العالمین.

دعای دیگری برای بخت گشایی

دعایی برای بخت گشایی سریع دعایی که مذکور می افتد در زمینه بخت گشایی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه این دعا اعتقاد و ایمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یک چهل روز یا دو چهل روز رفع مشکل میگردد. این دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم بر روی یک برگ کاغذ سفید این آیات را نوشته و بر گردن آویزان کند. بسم الله الرحمن الرحیم الم – ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفرلک الله ما تقدم ناصراً عزیزاً. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و لا اله الا الله اللهم انی اسئلک من فضلک و رحمتک فانما بیدک لا علیک احد بیدک وصلی الله علی محمد وآله اجمعین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. خودآموز علوم غریبه، میرداماد کبیر
توجه شود: با گلاب و زعفران و در کاغذ بی خط بنویسد. با قلم غیر مستعمل بنویسد (قلمی که قبلا استفاده نشده باشد). روزانه قبل از اذان مغرب هفتاد مرتبه استغفار کند (بهتر است بگوید استغفرالله واتوب الی

دعای بخت گشایی و ازدواج سریع

برای ازدواج سریع دختر خانمها، به اذن خداوند تبارک و تعالی دعای ذیل را بر روی کاغذ بدون خط (ترجیحا با گلاب و زعفران) بنویسد و در جیب خود به همراه داشته باشد. ان شاء الله پس از چهل روز در صورتی که مانعی مثل سحر یا بستگی وجود نداشته باشد ازدواج خواهد نمود. آن دعا این است : (لا اله الا الله والله اکبر أسالک اللهم بعد أربعین ورحمتک ان تتفضل على فلانة بنت فلانة ببعل مبارک فإنها بیدک ولا یملکها غیرک یا ذو الفضل العظیم والوجه الکریم والإحسان القدیم وصلى الله على محمد واله الطیبین الطاهرین ).
توجه: به جای فلانه بنت فلانه نام خود و مادرش را بنویسد.

باطل السحر قوی بسیاربسیارمجرب

روش اول :
سه تا مهر کربلا که تربت امام حسین باشد را تهیه کنید.روی هر کدومشون ۷ بار ایه الکرسی بخونید .و با هر بار خوندن روی مهر فوت کنید.هر بار که آیه الکرسی میخونید وقتی به قسمت(یشفع عنده) که رسیدید.بین (دوتا عین) که به رنگ قرمز دراوردم,در آن قسمت نیت باطل سحر کنید. یعنی بگویید(باطل کردم هر گونه سحر و جادو از هر عنصری ,در هر مکان و هر زمان در حق “نام خود زاییده نام مادر خود” را و به خودشان برگردان)و بعد ایه را ادامه دهید. پس در واقع روی هر مهر ۷ بار آیه الکرسی را تلاوت میکنید.با هر بار خواندن آیه الکرسی وقتی که به قسمت یشفع عنده که رسیدید بین دو تا عین نیت باطل سحر میکنید و بعد ایه را ادامه میدهید.بعد هر بار تلاوت هم روی مهر فوت میکنید. سپس هر کدام از این مهر ها را در مسجدی هدیه کنید.مسجدی که در آنجا همیشه نماز جماعت خوانده میشود.(در واقع سه تا مهر را در سه مسجد هدیه کنید و در قسمت جامهری مسجد قرار دهید)اگر یکی از مهر ها را در مسجدی که اسم مسجد سجادیه باشد قرار دهید بهتر است.اگر هم گیر نیاوردید هیچ موردی ندارد.هر بار که نماز گزار پیشانی خود را روی مهر شما قرار دهند دعای باطل سحر شما روز به روز قوی تر میشود. و اما زمان انجام این عمل:بهترین زمان اولین یکشنبه یا پنج شنبه ماه قمری است.بعد نماز صبح.قبلش غسل کنید و بعد از نماز صبح در حالی که روی سجاده نشسته اید سه مهری که تهیه کرده اید را بردارید و شروع به تلاوت ایت الکرسی کنید.و همان روز مهر ها را در مساجد ها قرار دهید.توجه کنید که فقط شخص سحر زده باید این عمل را انجام دهد.اگر هم شخص به سن تکلیف نیست.میتوان شخص دیگری برای او این کار را انجام دهد.

روش دوم :
خواندن نماز سر وقت
خواندن نماز سر وقت به صورت منظم باعث باطل شدن سحر و جادو میشه.

اگر به وسیله خواندن نماز بخواهید سحر خودتان را باطل کنید باید هم سر وقت باشد.هم حداقل تا چهل روز سر وقت نمازتان را بخوانید.که بعد چهل روز هر سحری که در شما باشد باطل میشود.البته اگر بعد چهل نمازتان را ادامه دهید دیگر هیچ سحر و جادویی در شما کارساز نیست روش سوم :
بعد نماز مغرب پنج شنبه یک کاسه آب تمیز(آب چشمه یا آب باران یا اب زمزم) را کنار سجاده قرار دهید. بعد نماز مغرب اب را جلوی خود قرار دهید و سوره جن را بخوانید.با خواندن هر آیه در آب فوت کنید.حتی وقتی بسم الله را شروع کردید در اب فوت کنید.سپس در نهایت این اب را هنگام خواب بالای سر خود قرار دهید و بخوابید. بعد نماز صبح به حمام بروید این اب را به تمام اعضای تن خود بمالید و یک قلوپ از اب را هم بخورید.مابقی آب را روی سر خود بریزید.(در هنگام ریختن آب به اعضای تن نیت باطل سحر که در بالا ذکر کردم را هم انجام دهید) این عمل را تا ۴ تا شب جمعه انجام دهید.

بخت گشایی

این اسماء را نوشته و در یك كوزه تازه انداخته و آن را پر آب كرده و هر روز صورت خود را با آن آب بشوید و از آن آب بخورد تا ستاره او به روشنایی برسد و هر پنجشنبه ۱۰۰ صلوات بر محمد (ص) هدیه كند تا مدت ۴۰ روز حتما بخت طالب بروشنایی خواهد رسید

بسم الله الرحمن الرحیم

من یحیی العظام و هی رمیم رب العرش العظیم من كان لكم افتح بخت فلان بنت فلان بحق هذا عزیمت و بازواجا صالحا یا الله یا شكیكفی یا قاهرو یا مغنی یا باسط یا الله

دوستای گلم این دعای بخت گشایی نیازبه اذن دارد.
مـــــــــقـــــــدمه ای درباره علوم غـــــــــــــریبـــــــــه

علوم غریبه علمی میراثی از انبیا می باشد .

علوم غریبه علمی ناباور و مطمئن و صحیح می باشد .

علوم غریبه برای نجات انسان ها و اصلاح زندگی آن ها به وجود آمده است و باید از

این علم به طرز صحیح استفاده نمود ، علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا

آواره کردن و سرگردان نمودن کسی به وجود نیامده است و نیز این علم را هرگز برای

منفعت خود و دنیا نیاموزید و موفق نخواهید شد مگر آن که نیت دل خود را صاف نموده

و فقط برای رضای خدا و کاربرد آن برای راضی نمودن حقوق افراد استفاده نمایید .

آدمی از زمانی که نوشتن را آغاز کرد ، چون در ذات خود به او این علم داده و نیز بر او

خوانده شده بود در این بادیه به تحقیق و تجسس همت گماشت و در عصر ها و زمان

های گذشته تا حال بسی چیز های گوناگون در باب این علوم نوشته شد و بعضی از

راز هایش فقط سینه به سینه و نسل به نسل به رهبرش گفته شد ، وهم و خیال ،

دروغ و راست به هم پیچید و صدها بلکه هزاران کتاب و رساله شد و آدمی بر اثر نیاز

به پناهگاه ، در کمینگاه های دزدان این علوم به هر دلیل گرفتار گردید . این هستی دارای

نظم و انضباط بسیار دقیق و باور نکردنی است که قابل وصف و توصیف می باشد و

دانستن مطلبی بس پیچیده و سراسر از اسرار بدون شناخت و فقط با خواندن چند

کتاب نمی شود به اعمالی که اهل این فن و بزرگان این دانش فرمودند رسید و شروع

به انجام آن کرد . اگر راه را درست نفهمی چون اطلاع از عاقبت کار نداری به هزار و یک

گرفتاری مبتلا گردیده که هرگز از آن نجات نتوانی یافت .

علوم غریبه همانطور که از اسمش مشخص می باشد با مضمون غریب ، نا آشنا ،

پنهان و دور از دسترس بنا گردیده است . از پیدایش بشر تا به امروز خیلی از انسان ها

در پی این علوم کاوش و تحقیق نمودند و بزرگان بی شماری در این باب کتاب های زیادی

به رشته تحریر در آوردند و همیشه به صورت مخفی و سراسر ابهام و در رمز و راز سخن

گفته اند .

در میان ملل گوناگون و در مذاهب مختلف و اقوام متحد از شرق دور تا غرب دور از شمال

تا جنوب در باب این علوم سخن گفته شده است ، حتی در مذاهب توحیدی نیز حکما و

فلاسفه و علما و عرفا در این باب سخن در خفی و فوق العاده مرموز و در رمز و راز به

بیان مطالب پرداخته اند چرا که به دست نا اهل نرسد .

چه بسیار کسانی که از پیش خود و به دست خود کتاب هایشان را سوزاندند ! و چه

بسیار کسانی که کتاب های خود را به آب شستند و چه بسیار کسانی که به دفن همه

کتاب هایشان وصیت کرده بودند .

علوم غریبه آمیخته ای از حق و باطل ، تقرب و تشدد راهی به سوی کمال مطلوب و در

ضدیتش سحر و جادو ، آن که باید می آموخت تا از بند جهل و نادانی و گمراهی نجات یابد ،

در اثر فریب شیاطین از این تیغ تیز برای نابودی خود و دیگران چه استفاده های نا به جا به

وقوع نپیوسته است .

چه بسیار کسانی که از این علوم برای فریب مردم و استفاده مادی به کسب و کار مشغول

نگشته ولی حقیقت این علوم در راستای توحید طی طریق و کسب معرفت و رسیدن به

کمال مطلوب می باشد و بس ، چون در این علم تحصیل عزت و سعادت و دولت و رفعت

انجام مطالب ، قضاء حوائج ، حصول مراد ، ادای قروض و شفای مریض و بر آمدن حاجات

کلی و حصول مرادات مهمه و رفع هموم و غموم و پریشانی ، آگاهی از علم و حکمت

دنیوی ، پیشگویی که به کار این دنیا بخورد ، که به حق می شود نام غنیمت این جهانی

بر آن نهاد و در وجه دیگرش سیر و سلوک و معرفت منازل باطنی و طی و طریق و شناخت

خود در این باب از طریق علوم غریبه آسان تر انجام پذیر می باشد .

ختم قل هو الله

طریقه اش این است که خواننده ، پیش از شروع غسل کند و با لباس پاکیزه در مکان

خلوت بنشیند و با احدی سخن نگوید تا روز چهارم شود انگشتر عقیق یمنی یا فیروزه در

دست کند و وضو بگیرد و دو رکعت نماز حاجت به هر سوره ای که باشد بخواند ، بعد از

نماز (( 7 )) مرتبه سوره حمد را قرائت کند و بعد (( 100 )) مرتبه صلوات فرستد ، سپس

(( 79 )) مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بعد از آن (( 1001 )) مرتبه سوره قل هو الله احد

را با بسم الله بخواند و (( 7 )) مرتبه صلوات بفرستد و (( 7 )) مرتبه نیز سوره حمد را تلاوت

کند ، بعد از به جا آوردن همه این ها سجده کند و مطلب خود را از قاضی الحاجات بخواهد

که ان شا الله بر آورده خواهد شد بعضی گفته اند پیش از شروع ، بوی خوش در آتش بخور

نماید در بعضی از نسخ به این طریق نوشته که سوره حمد (( 70 )) مرتبه ، صلوات

(( 100 )) مرتبه ، الم نشرح (( 79 )) مرتبه سوره قل هو الله با بسم الله (( 1001 ))

مرتبه ،بعد (( 7 )) مرتبه سوره حمد و (( 100 )) مرتبه صلوات بفرستد که البته حاجت روا

شود و خلافی ندارد .

بعضی این ختم را از ختوم مفید نوشته ، گفته اند که هر گاه این ختم ، بعد از نماز صبح روز

پنج شنبه و جمعه خوانده شود بهتر است مدت اشتغال به این ختم ، تقریبا چهار ساعت و

نیم طول می کشد و خواننده باید در مدت اشتغال کسل نشود .
رفع چشم بد

رفع چشم زخم
مطلبی راجع به چشم زدن و چشم زخم و رفع آن : در احادیث وارد شده است که چشم زخم انسانها را در قبر و شتران را در دیگ قرار میدهد و متاسفانه انسانهای زیادی حتی از نزدیکان ادم ها و جود دارند که نمیتواننید خوشی ها و نکات مثبت را ببینند و معمولا بسیاری از مسائل و گرفتاری ها از همین طریق برایمان پیدا میشود لذا به چند نکته نظرتون را جلب میکنم اگر از چیزی خوشتان امد حتما الله اکبر بگویید و در بعضی روایات امده است بسم الله الرحمن الرحیم بگویید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند اگر کسی از چشم زخم کسی میترسد سه مرتبه بگوید: ماشاء الله لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و سوره فلق و ناس را بخواند تا چشم بد در او اثر نکند هم چنین گفته شده که آیه وان یکاد را بنویسید و با خود همراه داشته باشید

ختم های مجرب برای ازدواج و بخت گشایی

دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو
دعا و ذکرهای مجرب برای بخت گشایی و باطل کردن انواع طلسم و سحر و جادو

برای ازدواج کردن دختر های که خواستگار ندارن:

بعد از تمام نمازهایی که میخونه 14 مرتبه صلوات و 129 یا الله به حق یا لطیف و دوباره 14 مرتبه صلوات بفرسته

ختم بسم الله که دستورش چند صفحه قبل گذاشتم برای همه چیز عالی هست مخصوصا برای ازدواج

سوره قدر را 10 بار بعد از نماز صبح بخونه به نیت ازدواج

ایه اول سوره فتح را 5 بار بخونه

به مادرت هم بگو براش نماز هفت بانو را بخونه (یا خواهر یا مادر دختر)

ذکر یا لیطف شب ها بعد از نماز 129 مرتبه بگه به مدت 40 شب

هر شب 135 صلوات برای حضرت زهرا بفرسته
چند ذکر مجرب برای جلب محبت

جهت وسعت در زندگی این آیه را فراموش نکن:

هرگاه احساس کردید که امورات زندگی شما به کندی چرخش می کند برای وسعتش و یا دوست دارید دارای حشمت شوید و خواسته باشید محبت و قدرت ایجاد کنید و از همه بالاتر در صدد ایجاد امنیت برای خود و خانواده تان می باشید پس این آیه کریمه را ۶۶ مرتبه تلاوت نمایید

بخشی از آیه ۱۲۹ سوره توبه :

حَسْبِیَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

تا به مقاصد خود دست پیدا کنید
این آیه دارای خاصیت های زیادی است که لازم است لااقل روزی هشت بار خوانده شود

استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان :

برای استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان در مدت چهل روز هر
روز ۱۳۳۳ مرتبه و اگر نتواند ۶۶۶ مرتبه و اگر نتواند ۶۶ مرتبه بخواند .

ادامه مطلب

ختم بسیارمجرب حمد

در کشف الاسرار نوشته هفت روز روزه گیرد

در این هفته از گوشت حیوانی نخورد

و هر روز حمد را 111 بار بخواند و 111 صلوات فرستد ، دعایش مستجاب گردد . “

این ختم تجربه شده و بسیار مجربه ، به همه ی عزیزانی که حاجت سخت و بزرگ دارند ، انجام این ختم رو توصیه میکنم و از همه ی مومنان التماس دعا دارم.

نماز امام زمان(عج)

نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
در كتاب پنجم ثاقب نقل كرده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام كه هر كس را به سوى حق تعالى حاجتى باشد پس باید كه بعد از نصف شب جمعه غسل كند و دو ركعت نماز گذارد. در ركعت اول بخواند سوره حمد را و چون به (ایاك نعبد و ایاك نستعین ) برسد صد مرتبه با كمك تسبیح آن را تكرار كند و بعد از آن كه صد مرتبه تمام شد بقیه سوره حمد را بخواند و بعد سوره (قل هو اللّه احد) را یك مرتبه بخواند و به ركوع رفته و هفت مرتبه بگوید: (سبحان ربى العظیم و بحمده ) و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه (سبحان ربى الاعلى و بحمده ) را در هر سجده گفته مى شود و ركعت دوم را نیز مانند ركعت اول بجا مى آورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند پس به درستى كه حق تعالى البته حاجت او را بر مى آورد. و دعا این است : اللهم ان اطعتك فالمحمده لك و ان عصیتك فالحجه لك منك الروح و منك الفرج سبحان من انعم و شكر سبحان من قدر و غفر اللهم ان كنت عصیتك فانى قد اطعتك فى احب الاشیاء الیك و هو الایمان بك لم اتخذلك ولدا و لم ادع لك شریكا منا منك به على لا منا منى به علیك و قد عصیتك یا الهى على غیر وجه المكابره و لا الخروج عن من عبودیتك و لا الجحود لربوبیتك و لكن اطعت هواى و ازلنى الشیطان فلك الحجه على و البیان فان تعذبنى فبذنوبى غیر ظالم لى و ان تغفرلى و ترحمنى فانك جواد كریم (و بعد از آن تا نفس او وفا كند) یا كریم یا كریم (را مكرر بگوید و بعد از آن بگوید) یا امنا من كل شى ء و كل شى ء منك خائف حذر اسئلك بآمنك من كلشى ء و خوف كل شى ء منك ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تعطینى امانا لنفسى و اهلى و ولدى و سائر ما انعمت به على حتى لا اخاف و لا احذر من شى ء ابدا انك على كلشى ء قدیر و حسبنا اللّه و نعم الوكیل یا كافى ابرهیم نمرود و یا كافى موسى فرعون اسئلك ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تكفینى شر فلان به فلان (به جاى فلان پسر فلان شخصى را كه از ضرر او مى ترسد و نام پدر او را بگوید و از حق تعالى طلب كند كه ضرر او را رفع نماید و كفایت كند.
نماز کن فیکون

نماز کن فیکون – در كتاب رهنماي گرفتاران نوشته حاج نصر بروجردي اومده اين نماز از اسرار خفيه الهي به شمار مياد و در راستي آثار اين نماز هيچ شك و شبه اي نيست.كيفيت اين نماز به اين صورته:

در شب جمعه ، بعد از نماز عشا در جايي خلوت دوركعت نماز ميخوانيد در ركعت اول بعد از حمد سوره انعام تا آخر آيه 93 و در ركعت دوم بعد از حمد از ابتداي آيه 94 انعام تا آخر اين سوره را ميخوانيد. بعد از اتمام نماز 1000 مرتبه صلوات بفرستيد. بعد از آن به سجده رويد وهر چيزي رو ميخوايد طلب ميكنيد اگر ميان او و حاجتش به دوري شرق و غرب باشد حاجتش را ميگيرد و اين عمل از مجربات است.

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

درباره ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *