دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند

دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند

دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند

دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند دعای گشودن بخت پسر و دختر دعای گشودن بخت پسر دعای گشایش بخت فوری دعای بخت گشایی قوی دعای بخت گشایی سریع دعای بخت گشایی زن بیوه دعای ازدواج و بخت گشایی پسران و دختران دعاب باز شدن بخت بسته دعا برای ازدواج سریع پسران باز شدن بخت ازدواج پسر و دختر مجرب
دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند

دعاهای فروانی برای بخت گشایی ذکر گردیده است. در این مطلب از doasite.com دعا و دستورالعملی مجرب برای بخت گشایی پسران و دختران مجرد ذکر میگردد که بارها به تجربه رسیده است.

در ابتدا باید خود را آماده کند که با ایمان خالصانه و با تقرب به درگاه الهی و توکل بر خدا و همراه با نیت و در زمان سعد و مکان پاک ،ختمی یک هفته ای انجام دهد و اگر پس از نماز باشد نافع خواهد بود . انجام این ختم بدین ترتیب است که آیت الکرسی را به تعداد ٧۰ مرتبه ،و سوره مبارکه اخلاص را نیز به تعداد ٧۰ مرتبه ،و سوره مبارکه ناس را نیز به تعداد ٧۰ مرتبه، و سوره مبارکه فلق را نیز به تعداد ٧۰ مرتبه، قرائت نماید بدین نحو که هر کدام را روزی ۱۰ مرتبه و به مدت یک هفته قرائت نماید و هر روز نیز مبلغی را صدقه دهد و به نیازمند کمک کند . سعی کند که در این مدت دائم الوضو باشد و حمد خدا را نیز بسیار گوید .

بدون شک و به اذن خدای تبارک و تعالی بختش گشوده گشته و ازدواجی آسان خواهد داشت.

دعای گشایش بخت دختر و پسری که مجردند , دعای گشودن بخت و اقبال , دعای بخت گشایی زنان بیوه , دعای گشایش بخت و ازدواج , دعای بخت گشایی پسر و دختر , دعای ازدواج و بخت گشایی فوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + دوازده =