دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا هست . دعای هفت حصار یکی از دعاهای قرآنی بسیار مجرب و قوی مخصوص گشایش کار فوری و سریع و دفع انواع طلسم و جمیع بلاها و گرفتاری ها می باشد . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع  طلسم و دفع جمیع بلایا طریقه نوشتن دعای هفت حصار دفع طلسم و اجنه با دعای هفت حصار دفع جمیع بلاها و مصیبت ها با دعای هفت هیکل دعای هفت هیکل دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا دعای هفت حصار دعای هفت بند قدسی لوح هاروس اللیل دعای هفت بند قدسی فوری دعای هفت بند قدسی خواص و فضیلت دعای هفت حصار حصار هفت بند قدسی
دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا,دعای هفت حصار,دعای هفت هیکل,خواص و فضیلت دعای هفت حصار,دفع طلسم و اجنه با دعای هفت حصار,دفع جمیع بلاها و مصیبت ها با دعای هفت هیکل,طریقه نوشتن دعای هفت حصار

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع  طلسم و دفع جمیع بلایا طریقه نوشتن دعای هفت حصار دفع طلسم و اجنه با دعای هفت حصار دفع جمیع بلاها و مصیبت ها با دعای هفت هیکل دعای هفت هیکل دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا دعای هفت حصار دعای هفت بند قدسی لوح هاروس اللیل دعای هفت بند قدسی فوری دعای هفت بند قدسی خواص و فضیلت دعای هفت حصار حصار هفت بند قدسی
دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی و دفع طلسم و دفع جمیع بلایا

دعایی بسیار قوی و مجرب هفت حصار یا هفت هیکل برای گشایش کار سریع و فوری و دفع انواع طلسم و جادو و دفع بلا و مصیبت کاملا تضمینی . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعای هفت حصار یا هفت هیکل برای کارگشایی سریع و فوری و دفع بلا و مصیبت

دعای هفت سلطان دعایی رحمانی برای محبت و جلب القلوب است. از دعای هفت سلطان تعابیر مختلفی صورت گرفته و بیان گردیده است.

یکی اینکه هفت سلطان کنایه ازهفت کوکب است که همان سبعه ٔسیاره باشد.

دیگر اینکه هفت سلطان با نامهای دیگری مثل هفت اختان ، هفت برادران (هفت ستاره دب اکبر یا بنات‌النّعش)، هفت خواهران و هفت بانو یا همان هفت سیاره شناخته شود.

دعای هفت سلطان با دعای هفت حصار یا هفت هیکل متفاوت است (دعای هفت حصار یا هفت هیکل از جمله دعاهای قرآنی برای کارگشایی و دفع  طلسم و دفع جمیع بلایاست .دعای هفت بند قدسی هم خواصی مشابه با هاروس اللیل دارد . مهمترین خواص آنها  ایجاد نوعی حصار و دفع طلسم و چشم زخم و دفع جمیع بلایا میباشد و خواصی مجرب است) .

همچنین کلمه ترکیبی هفت سلطان،  ایهامی است از بیست و هشت حرف رسم الخط عربی . تقیسماتی خاص را مطابق طبایع اربعه بر این حروف و رسم الخط مشتمل است.

بیست و هشت حرف الفبا را به چهار بخش (هر یک شامل هفت حرف ) بنابر انتساب آن ها به عناصر اربعه  تقسیم کنند: این تقسیمات اینچنین است : هفت حرف آبی : ج ، ز، ک ، س ، ق ، ث ، ظ . هفت حرف آتشی : ا، ه ، ط ، م ، ف ، ش ، ذ. هفت حرف خاکی : د، ح ……..

التماس دعا

منبع : سایت دعا شفا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.