دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه

دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه هست . دعایی بسیار موثر و سریع الاجابه و قوی برای باطل کردن فوری طلسم و جادو و طلسم محبت و محبوبیت و عشق و علاقه بسیار قوی . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه طلسم عشق و محبت فوری و قوی روش و نحوه ابطال طلسم روش قرآنی ابطال طلسم روش باطل کردن طلسم و سحر خوراندنی دعایی سریع الاجابه مخصوص محبت و محبوبیت دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم دعای قوی برای باطل شدن سحر و جادو دعای جلوگیری از طلسم دعای باطل کردن طلسم دعای باطل شدن سحر و طلسم دعای باطل السحر تضمینی دعا نویس خوب در قم درمان فرد طلسم شده درمان طلسم خوراندنی باطل کردن طلسم مجرب باطل سحر باطل السحر قرآنی باطل السحر ابطال سحر و طلسم محبت و عشق – باطل السحر
دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه

دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه,دعای قوی برای باطل شدن سحر و جادو,دعای باطل السحر تضمینی,دعایی سریع الاجابه مخصوص محبت و محبوبیت,طلسم عشق و محبت فوری و قوی

دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه

دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه طلسم عشق و محبت فوری و قوی روش و نحوه ابطال طلسم روش قرآنی ابطال طلسم روش باطل کردن طلسم و سحر خوراندنی دعایی سریع الاجابه مخصوص محبت و محبوبیت دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم دعای قوی برای باطل شدن سحر و جادو دعای جلوگیری از طلسم دعای باطل کردن طلسم دعای باطل شدن سحر و طلسم دعای باطل السحر تضمینی دعا نویس خوب در قم درمان فرد طلسم شده درمان طلسم خوراندنی باطل کردن طلسم مجرب باطل سحر باطل السحر قرآنی باطل السحر ابطال سحر و طلسم محبت و عشق – باطل السحر
دعای مجرب مخصوص ابطال سحر تضمینی و طلسم محبت و عشق سریع الاجابه

دعایی سریع الاجابه و قوی به جهت باطل کردن تضمینی سحر جادو و طلسمات قوی و همچنین طلسم قوی مخصوص عشق و علاقه و محبت . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دعایی قوی و موثر برای ابطال سحر و جادو و طلسم محبت و عشق

اینکه شخصی طلسم محبت شده باشد یعنی شور و رغبت و عشق زیاد و تمایل غیر عادی و افراطی شده باشد اطاعت کورکورانه از آن شخص کند و به شدت آن زن یا مرد را محبوب یکدیگر و یا خویش کرده باشد و یکی از اثراتش این است که ممکن است آنرا نسبت به مادر و خواهر و نزدیکان و خانواده خویش اکراه و تنفر کند.

برای ابطال این سحر یا طلسم یا از بین بردن اثرات آن ابتدا نیت کند و با رعایت کامل آداب و شرایط :

آیات رقیه مخصوص ابطال سحر را {غیر از آیه شریفه ۱۰٢ از سوره مبارکه بقره و بجای آن آیات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از سوره مبارکه تغابن ( یا ایها الذین آمنوا إن من أزواجکم …) جهت درمان مسحور استفاده فرمایید.}
این درمان غالبا با احساس درد در معده و تخدیر و سردرد و تنگی نفس و تهوع همراه است {در صورتی که طلسم و سحر نوشیدنی یا خوراکی بوده باشد}. برای درمانش باید هفت مرتبه آیات شریفه ابطال سحر و آیه الکرسی بر آب پاک خوانده شود و شخص مسحور از آن بنوشد.

نشانه اولیه برای ابطال این نوع طلسم خوراکی این است که پس از نوشیدن آبی که بر آن رقیه مخصوصه خوانده شده است ، فرد مسحور، چیزی زرد یا سرخ یا سیاه بالا بیاورد {استفراغ کند}. اولین نشانه ابطال این نوع سحر همین است. در غیر این صورت باید به مدت سه هفته از آب پاکی که بر آن {آیات شریفه سوره های یونس آیات ٨۱و٨٢ و سوره مبارکه الاعراف از آیه ۱۱٧ تا آیه شریفه ۱٢٢ و سوره مبارکه طه آیه شریفه ۶٩}قرائت شده باشد بنوشد که به اذن خداوند تبارک و تعالی رفع مشکل شود.

آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحرعبارتند از :

سوره الفاتحه
سوره البقره از آیه ۱ – ۵
سوره البقره الایه ۱۰٢ هفت مرتبه
سوره البقره از آیه ۱۶٣ – ۱۶۴
سوره البقره آیه الکرسی آیه ٢۵۵
سوره البقره آخر السوره از آیه ٢٨۵ – ٢٨۶
سوره ال عمران از آیه ۱٨ – ۱٩
سوره الاعراف از آیه ۵۴ – ۵۶
سوره الاعراف از آیه ۱۱٧ – ۱٢٢ هفت مرتبه ، و این فرموده خداوند تبارک و تعالی را سی مرتبه تکرار کند {وألقى السحره ساجدین}
سوره یونس از آیه ٨۱ – ٨٢ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفتاد مرتبه تکرار {إن الله سیبطله}
سوره طه آیه ۶٩ هفت مرتبه
سوره المؤمنون از آیه ۱۱۵ – ۱۱٨
سوره الصافات از آیه ۱ – ۱۰
سوره الاحقاف از آیه ٢٩ – ٣٢ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفت مرتبه تکرار کند {یاقومنا أجیبوا داعی الله}
سوره الرحمن از آیه ٣٣ – ٣۶
سوره الحشر از آیه ٢۱ – ٢۴
سوره الجن از آیه ۱ – ٩
سوره الاخلاص
سوره الفلق {نه مرتبه}
سوره الناس .

اگر این دستور العمل  را انجام دهد ان شاءالله طلسم و سحرش ابطال خواهد شد.

***********************************

کلمات کلیدی مرتبط با دعای باطل السحر و طلسم و محبت و علاقه

ابطال سحر و طلسم محبت و عشق – باطل السحر , درمان طلسم خوراندنی , درمان فرد طلسم شده , دعای باطل کردن طلسم , روش باطل کردن طلسم و سحر خوراندنی , روش و نحوه ابطال طلسم , دعای مجرب باطل کردن طلسم – حرز ابطال طلسم , باطل السحر , باطل سحر , باطل کردن طلسم مجرب , دعا نویس خوب در قم , دعای باطل شدن سحر و طلسم , دعای باطل کردن طلسم ,دعای جلوگیری از طلسم , روش قرآنی ابطال طلسم , باطل السحر قرآنی

التماس دعا

منبع : سایت ملکوتی ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.