دعای دفع چشم زخم – رفع چشم نظر بد

دعای دفع چشم زخم - رفع چشم نظر بد

دعای دفع چشم زخم – رفع چشم نظر بد

دعای دفع چشم زخم - رفع چشم نظر بد شماره تلفن تماس با دکتراحمدرضابابایی09028201829 سایت دعاسایت برای دعاهای مجربه و معتبر دعای نظربد و چشم زخم دعای رفع چشم زخم دعای دفع وابطال چشم زخم دعای دفع نظربد و نظرتنگی دعای دفع چشم زخم دعای دفع تنگ چشمی و نظر تنگی دعای ابطال نظرتنگی و چشم زخم دعای ابطال چشم زخم و نظر بد دعا برای رفع زخم چشم و دفع بدچشمی بهترین کانال تلگرام دعاوسرکتاب
دعای دفع چشم زخم – رفع چشم نظر بد

نیت کرده و با خلوص قلبی با گلاب و زعفران و بر کاغذ بدون خط با رعایت کامل شرایط عمومی برای نوشتن دعا و در زمان سعد (مثل صبح روز جمعه) و مکانی پاک بنویسد دعا و تعویذی که در مکارم الاخلاق ، حسن بن فضل بن حسن طبرسى آمده و آن دعا و دستورالعمل مجرب و معتبر اینست :

سوره حمد را بخواند و سپس دعای ذیل را بنویسد :

باسم الله اعیذ فلان بن فلانه بکلمات الله التامات من شر ما خلق و ذراء و براء و من کل عین ناظره واذن سامعه ولسان ناطق ان ربى على صراط مستقیم ، و من شر الشیطان و عمل الشیطان و خیله ورجله ، و قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه .

(بجای فلان بن فلانه نام فرد و نام مادرش را بنویسد).

دعایی دیگر مجرب برای دفع چشم زخم :

خواندن و یا نوشتن دعای ذیل و همراه داشتن آن برای دفع چشم زخم و دفع نظر بد و نظر تنگی بسیار مناسب است. بهتر است در کاغذ بدون خط و در صبح روز جمعه بنویسد :

(اللهم رب مطر حابس ، و حجر یابس ، و لیل دامس ، و رطب و یابس رد عین العین علیه فى کیده و نحره و ماله ، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر )

*****

دعای دفع چشم زخم – رفع چشم نظر بد , دعای دفع چشم زخم , دعای دفع نظربد و نظرتنگی , دعای نظربد و چشم زخم , دعا برای رفع زخم چشم و دفع بدچشمی , دعای دفع تنگ چشمی و نظر تنگی , دعای رفع چشم زخم , دعای ابطال چشم زخم و نظر بد , دعای ابطال نظرتنگی و چشم زخم , سایت دعاسایت برای دعاهای مجربه و معتبر , شماره تلفن تماس با دکتراحمدرضابابایی۰۹۰۲۸۲۰۱۸۲۹ , بهترین کانال تلگرام دعاوسرکتاب , دعای دفع وابطال چشم زخم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.