دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین

دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین هست . آموزش روش برقراری ارتباط با موکلین سوره شمس و نحوه کمک گرفتن از آنها برای رسیدن به خواسته ها . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین کشف و شهود با موکلین دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین دستور مجرب برای کمک گرفتن از موکل ها در خواب ارتباط با موکلین در خواب
دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین

دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین,کشف و شهود با موکلین,ارتباط با موکلین در خواب,دستور مجرب برای کمک گرفتن از موکل ها در خواب

دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین

دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین کشف و شهود با موکلین دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین دستور مجرب برای کمک گرفتن از موکل ها در خواب ارتباط با موکلین در خواب
دستورالعمل مجرب برای کشف و شهود با موکلین در خواب و کمک گرفتن از موکلین

نحوه ارتباط با موکلین سوره شمس در خواب و همچنین روش کمک گرفتن از موکلین و روش کشف و شهود موکلین در خواب . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

چگونگی برقراری ارتباط با موکلین در خواب و یاری گرفتن از آنها

خیلی از دوستان دوست دارند درخواب با موکلین هم صحبت بشوند وارتباط خودشان را با ان موکل ازطریق کسف شهودوارتباط درخواب ازموکلان کمک بگیرند و یا از عاقبت کاری باخبر بشوند.

ببینیددوستان جوان من .قبل ازهرچیزی وهرکاری بایدنزداساتیداین علوم بروید و خاشعانه از انها بخواهیدتا در این امر به شما کمک کنند .ودراین راه از شما حمایت کنند .والا بادیدن یک موکل کاری از پیش نمیبرید.

وقتی شما به کتاب ها مراجعه میکنید میبینیددستوراتی برای شهودداده شده اما ان دستورات برای افرادعامی نیست بلکه برای اهل طریق است .تا شما دل رانسپاریدبه دلدار صدتا ازاین موکل ها راهم داشته باشیدبه درتان نمیخورد.خودبنده اوائل شروع سیروسلوکم متوسل شدم به همان کتاب ها ومتعاسفانه مصیبت های زیادی کشیده ام تا اینکه لطف حضرت حق سبحانه وتعالی شامل این بنده کمترینش شد تا نزددوتن ازاساتیدکه درزمانه خودذوالفنون بودند بهره ها بردم .گاهی وقت ها ذکرهایی میدادندبه تعداد ۴۰۰۰۰ چهل هزارتا یا ۷۲۰۰۰ هفتادودوهزار وگاهی هم بیشتر .ویا اعمال روزانه خودم را روزبروزموبه مو باانها درمیان میگذاشتم تاانکه وقتش رسیدواسرارازلی که تنها یک قطره ان به حقیرکمترین رسید ان هم سینه به سینه .تا جایی که دیگرهیچوقت من نیازی نداشتم به رویت موکلین بلکه خودشان حاضرمیشدند.وخبرمی اوردند.خبرهائیکه جزواسراراست والا موبه تنان سیخ میشوداگریکی ازانها رابشنوید.نه گوش طاقت شنیدن داردونه قلب طاقت تپیدن .زمان ومکان متوقف میشونداما چه کنیم که محرم رازی نیست .که اسراردل بازکنیم

بگذریم .یکی از روش ها برای دیدن موکلین را برایتان شرح میدهم .ودلیلش تماس وپیام های زیادیست که برای حقیرمی اید .خیلی ها مثلا قبلا به راحتی میتوانستندازچهره اشخاص یا ازطریق فال قهوه یاکارت به اینده اشخاص پی ببرندویا قبلا مدیوم بودنداما به دلایلی کسی امده وازروی دشمنی کاری کرده تا دیداین اشخاص بسته بشود .وقادرنباشنددیگرچیزی را ببینند.

دراینجا خطاب من بیشتربه ان دسته ازافراداست.بخصوص خانمی که قبلا ازطریق کارت چیزهایی را میفهمیداما به دلیل اینکه شخصی ازطریق دشمنی راه دیداین خانم رابسته ودیگرقادرنیست تشخیص درستی بدهد.

یا خانمی که از اندونزی برای من داستان زندگیش راتعریف کرده وازطریق ایینه چیزهایی رارویت میکردکه بخاطران ۳ ۵۰ کافر فعلا نمیتواندبکارش ادامه بدهد .یا خانم ف که درتهران ازطریق کارت چیزهایی را به طریق ذهنی تشخیص میدادویجورایی ازگذشته واینده اتفاقاتی که درحال وقوع بوده  رابه مردم میگفت .وامثال این عزیزان که بسیارند بخصوص اشخاص مدیوم .

خب دستوری که برایتان پست میکنم اگربه درستی انجام دهیدمیتوانیددرخواب ازاین موکلین بخواهیدتا به شما کمک کنند.ولی یادمان باشدکه همه کارها نزدحضرت حق سبحانه وتعالی ست.وبرای رسیدن به کشف وشهودما بایدازطریق اهل بیت عصمت وطهارت وتعالیم این بزرگان قدم برداریم .نه ازطریق فلان جن یا فلان موکل .

و اما دستور کشف و شهود با موکلین در خواب

شما باید با طهارت کامل و با وضو در یک مکان پاک به دو راز همسر حال زن باشدیامرد. ۲۱ مرتبه سوره (شمس)را پشت سرِهم بخوانید وبعدازهرمرتبه توکیل زیررابخوانید.یعنی وقتی یک مرتبه سوره شمس راخواندیدبدون معطلی این توکیل رامیخوانیدودوباره سوره شمس وبعدتوکیل تا ۲۱ مرتبه .سپس دران اتاق به پهلوی راست وبه سمت قبله همانندوضعیت مرده ای که درقبرمیخوابانندبخوابید.

توکیل این است

توکلوا یاخدام هذه السوره الشریفه المبارکه وارونی فی منامی کذا وکذا الوحا الوحا  العجل العجل  الساعه الساعه بارک الله فیکم وعلیکم وجزاکم الله خیرالجزاء

بجای کذا وکذا خواسته ای که داریدرا بزبان بگوئید.

دستورفوق الذکر بسیارباارزش ودرنزداهل علم معتبراست وهیچ شکی دراجابت موکلین که درخواب خودشان رابه شما نشان میدهندنیست مگراینکه شما شرایط نورانیت کافی برای رویت رانداشته باشیدکه توصیه میکنم برای نورانیت دل روزانه سوره نوررا بسیاربخوانید.وذکرصلوات راهم بسیاربگوئید.

اجابت این دستوردریک هفته میباشد وبستگی به خودتان داردوچنانچه توانستیداین کشف وشهودرا داشته باشیدحتما همیشه به این دستورادامه دهیدوانرا ترک نکنید.
البته برای برخی هم تا سه هفته طول کشید تا موکلین معظم راببینند.یعنی هرطورکه باشدبیشتراز ۲۱ روزطول نمیکشد.اما برای اشخاص مدیوم وشبیه ان که قبلا تصرفاتی داشته اند در همان شب اول یا سوم یا هفتم مشخص میشود.

تذکر

از همه عزیزان درخواست میکنم برای کارخیرازاین دستورعمل کنند والا اگر برای فعل حرامی باشد.به هیچوجه قادر نخواهید بود که چیزی ببینید.چون اجازه ان فقط و فقط برای کار خیر و حلال است و راه های دیگر مسدود شده و اجازه داده نمیشود

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

1 نظر
  1. عشق است ابوالفضل می گوید

    سلام من یک انگشتر دارم که متبرک کربلا است و یه عراقی که خادم حرم آقا ابوالفضل بود گفت که نقش خدام فی الحجر گفت موکل من هم عربی بلد نبودم گفتم خدام کربلا گفت نعم…..سپاسگزارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.