دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان

شش آیه قرآنی برای برآورده شدن حاجت و دفع بلا در دعا سایت

دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان

دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان را برای شما عزیزان قرار دادیم .  خواص و فوائد شش آیه قرآنی قوی و تضمینی برای برآورده شدن حاجت و رهایی و خلاص شدن از زندان و دفع بلاها و مشکلات و گرفتاری . این شش آیه قرانی دارای تاثیر فوق العاده ای در روا شدن حاجت ها و رسیدن به خواسته ها و نجات از زندان و در امان ماندن از شر دزد و دفع بلا می باشد …

دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان شش آیه نجات برای کسب عزت و احترام شش آیه نجات شش آیه قرآنی مخصوص رهایی از زندان شش آیه قرآنی برای برآورده شدن حاجت دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان آیه قرآنی برای روا شدن حاجت آیات قرآنی مخصوص دفع بلا و مشکلات آثار و برکات شش آیه قرآنی مجرب
دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان

دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان,شش آیه قرآنی برای برآورده شدن حاجت,شش آیه نجات,آیه قرآنی برای روا شدن حاجت,شش آیه قرآنی مخصوص رهایی از زندان,آیات قرآنی مخصوص دفع بلا و مشکلات,آثار و برکات شش آیه قرآنی مجرب,شش آیه نجات برای کسب عزت و احترام

دستورالعمل خواندن شش آیه قرآنی برای حاجت گرفتن و آزاد شدن از زندان

از معصوم نقل شده هیچ وردی از این شش آیه بهتر نیست. هر صبح بخواند و به خود بدمد هفتاد هزار بلا از او دفع شود برای نجات از زندان بخواند و بر خود دمد و اگر در میان متاع نهد از دزد ایمن گردد برای عزت و دفع دشمن اثر عجیب دارد.

برای گرفتن حاجت تا هفت روز اثر فوق العاده ای دارد. که خداوند به حرمت این شش آیه هر حاجتی را روا میکند

دستور خواندن شش آیه نجات

این عمل جهت هر نوع مشروعه باید ختم هفت روزه بگیرید و از شنبه شروع و جمعه تمام کنید.

هر آیه ۱۰ قاف دارد و هر قاف خاصیتی دارد. با طهارت رو به قبله بنشینید .انگشتها را بر هم نهید.یعنی ببندید مثل حالتی که در قنوت نماز دستها را بالا میارید ولی اینبار مشت کرده حال شروع به خواندن کنید.در قرائت سر آیه در قافها توجه کنید و نزد هر قافی انگشتی را باز کنید و از انگشت کوچک راست شروع کنید و چون آیه تمام شد انگشتها همه باز میگردد.

وقتی بعد هر آیه کل انگشتها باز شد ۵۰ بار( یا باقی) و ۵۰ بار( یا رازق) بگویید و بعد شروع به آیه دوم کنید به همین منوال تا هر شش آیه تمام شود و بعد از هر آیه همان اسما را ۵۰ بار باید بگویید و در آخر ۱۴ صلوات بفرستید و حاجت بخواهید که انشاالله برآورده میشود.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.