خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت

خواص و فضیلت ختم اسم مبارک خدا و ذکر یا سمیع و یا بصیر یعنی ای شنوا و ای بینا در دعا سایت

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر - ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت را برای شما عزیزان قرار دادیم . یا سمیع و یا بصیر از صفات خداوند و جزو اسم های اعظم خداوند می باشد . معنی و مفهوم یا سمیع و یا بصیر یعنی ای شنوا و ای بینا . ختم ذکر شریف یا سمیع و یا بصیر برای براورده شدن حاجت ها و درمان بیماری های چشم و دفع شب کوری و استجابت دعا می شود . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با ختم های مجرب و سریع الاجابه ذکر یا بصیر و یا سمیع …

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر - ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت یا سمیع یا بصیر یعنی ای شنوا و ای بینا یا سمیع یا بصیر برای دفع شب کوری یا سمیع یا بصیر برای درمان بیماری چشمی یا سمیع یا بصیر از صفات خداوند یا سمیع یا بصیر از اسم های اعظم الهی معنی و مفهوم ذکر یا سمیع یا بصیر ذکر یا سمیع یا بصیر برای برآورده شدن حاجت ذکر یا سمیع یا بصیر برای استجابت دعا ذکر یا سمیع ذکر یا بصیر خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر - ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت خداوند شنوا و بینا ختم ذکر یا سمیع یا بصیر آثار و برکات ذکر یا سمیع و یا بصیر
خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت,ختم ذکر یا سمیع یا بصیر,معنی و مفهوم ذکر یا سمیع یا بصیر,یا سمیع یا بصیر از صفات خداوند,یا سمیع یا بصیر از اسم های اعظم الهی,ذکر یا سمیع یا بصیر برای استجابت دعا,ذکر یا سمیع یا بصیر برای برآورده شدن حاجت,یا سمیع یا بصیر برای درمان بیماری چشمی,یا سمیع یا بصیر برای دفع شب کوری,یا سمیع یا بصیر یعنی ای شنوا و ای بینا,خداوند شنوا و بینا,ذکر یا سمیع,ذکر یا بصیر,آثار و برکات ذکر یا سمیع و یا بصیر

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع یا بصیر – ختم اذکار یا سمیع و یا بصیر برای حاجت

ذکر یا سمیع :

ختم ۱ :

برای بینایی امر دنیا و آخرت و دفع شب کوری و بیماری های چشم و رفع قساوت قلب و دفع مبهوتی ۳۰۲ بار هر روز بعد از نماز صبح گفتن اسم یا بصیر  نافع است و اگر خواست ختم گیرد قربه الی الله  تا چهل روز قطع نکند و ۱۰۱ بین دو نماز جمعه بر یقین انسان می افزاید و ۴۰ روز روزی ۱۶۶۵ بار بسیار موثر است . در روزهای جمعه مداومت به این اسم سبب عنایت خاص خدا می شود

ختم ۲ :

اگر کسی اسم شریف السمیع  را روز پنج شنبه بعد از نماز صبح ۵۰۰ بار بخواند وسپس دعا کند حاجت او روا گردد

ختم ۳ :

اگر در روز ۴۰۰ مرتبه ذکر شریف یا سمیع یا بصیر گفته شود هرگز محتاج نشود و رسوا نشود و خدای سمیع او را از پریشانی نگه دارد و صفای باطن و جلای قلب برایش حاصل گردد

ختم ۴ :

هر کس چهل روز  هر روز ۱۶۶۵۰ مرتبه ذکر شریف البصیر را بگوید او را جلای قلبی حاصل شود به طوری که اگر کسی از پیش روی او گذرذ ضمیر و مزاج و خوی بلکه نام او را هم بداند و به  جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن برسد و کارهای پریشان او جمع گردد

ختم ۵ :

اگر کسی در میان واجب و مستحب نماز جمعه ۱۰۱ مرتبه ذکر شریف البصیر را بگوید یقین او درست گردد

 در اول یا در آخر دعا «یا سَمیع یا بَصیر» بگوید البته دعای او به اجابت مقرون گرداند.

ختم ۶ :

برای استجابت دعا قبل از اذان صبح یا بعد از نماز نافله صبح (بعد از اذان) ۱۸۰ مرتبه ذکر «یا سمیع» خوانده شود. تعداد کبیر این ذکر ۱۸۰ و تعداد وسیط آن ۱۸ و تعداد صغیر آن ۹ می‌باشد.

ختم ۷ :

اگر کس این اسم مبارک «یا سمیع» را روز پنجشنبه بعد از نماز ۵۰۰ بار بخواند هر دعا و حاجتی که خواهد روا گردد. و اگر قاری به این قیام کند مستجاب الدوه گردد. و هر روز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند «یا سَمیعُ یا بَصیر» هرگز به هیچ چیز محتاج نشود و رسوا نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را حاصل گردد.

ذکر السَّمیعُ :

چهار معنی دارد : ۱- شنونده هر رازی از پست و بلند و پنهان و آشکار که یکسان باشد نزد او سخن یا سکوت خلق

۲- قبول کننده و اجابت نماینده دعای داعیان ، چنانکه سمعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه و این اخص از معنی اول است 

۳- دانا به مسموعات از اصوات و حروف و ترکیب کلمات خواه به ظهور آیند خواه نیایند 

۴- عالم به هر معلوم اعم از اصوات و کلمات .

۱۸۰ بار بخوانند به ظرف چینی که این کلمه را بر آن به مشک و زعفران نوشته و به روغن کل شیشه به گوش کران چکانند شفا یابد . مداومتش برای اجابت دعا مجربست .

رسول خدا (ص) فرمود:

هرکه هر صباح سه نوبت بگوید:

« بِسمِ اللهِ الَّذی لا یَضُرُّ مَعَ اسمِه شیئَ فِی اَلاَرضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَهُوَ السَّمیعُ العَلیم»

و بر هر دو کف دست دمد و بروی خود فرو آورد در آنروز به هیچ بلا و زحمت مبتلا نشود و اگر در شب به این ورد قیام نماید در آنشب از نکبات محفوظ و سالم ماند .

امام حضرت رضا علیه السلام فرمود:

هر که هر روز پیش از آنکه سخن دنیا گوید بعد از ادای نماز صبح هفت نوبت بگوید:

«فَسَیَکفیکَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمیعُ العَلیم»

خداوند تعالی از برکت این کلمات قرآنی جمله مهمات او را در آنروز کفایت کند .

[رجوع به بحر الغرائب صفحه ۶۱ ]

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.