خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

خواص و فوائد مداومت در گفتن ذکر البدیع برای حاجت گرفتن در دعا سایت

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی اسم البدیع یعنی آفریننده و پدید آورنده هر چیزی . مدامت در گفتن اسم مبارک البدیع موجب رفع مشکلات و سختی ها و گشایش در کارها و امورات زندگی و برآورده شدن حاجت ها می شود …

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی معنی و مفهوم اسم البدیع فوائد گفتن اسم البدیع شرح اسم اعظم خدا البدیع خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی تشریح اسم البدیع البدیع یعنی پدید آورنده کائنات البدیع یعنی به وجود آورنده اسم البدیع برای گشایش در کارها اسم البدیع از نام های اعظم خداوند اسم البدیع آثار و برکات اسم البدیع
خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی,اسم البدیع,فوائد گفتن اسم البدیع,اسم البدیع برای گشایش در کارها,تشریح اسم البدیع,معنی و مفهوم اسم البدیع,اسم البدیع از نام های اعظم خداوند,آثار و برکات اسم البدیع,البدیع یعنی پدید آورنده کائنات,البدیع یعنی به وجود آورنده,شرح اسم اعظم خدا البدیع

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

خواص و فوائد اسم البدیع

به معنی مُبدِع است یعنی پدید اورنده ی کائنات از پیش خود بدون ان که ملاحظه ی مثالی و اندازه کرده باشد بلکه ایجاد فرموده است انها را از روی حکمت بالغه و قدرت کامله و نیز استعمال شده است به معنای صانع اموری که که در صنع انها به جهت حسن اتقان و انها محل حیرت و تعجب عقول است .

شیخ برسی (ره ) فرموده است هر کس این اسم را بسیار گوید خداوند او را معرفت روزی می فرماید

نیز در بعضی رسایل است که خواندن این اسم برای درست امدن کارها نافع است و اگر کسی غسل کند و دو رکعت دو رکعت نماز به جای اورد پس هفتاد هزار بار بگوید ( یا بدیع السموات و الارض ) سپس از وجهی حلال صدقه گذارد و ذکر فوق را هزار بار دیگر نیز بگوید برای هر امر مشکلی که در ان فرو مانده باشد مجرب است و اگر کسی این مربع را به مشک و زعفران و گلاب بر کاغذی بنویسد و با خود دارد و در روز جمعه در یک مجلس بدون ان که با کسی سخن بگوید بیست و چهار مرتبه بخواند هر مطلبی که از خدا خواهد اگر چه سلطنت باشد بر اورده شود و و صورتش این است

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی معنی و مفهوم اسم البدیع فوائد گفتن اسم البدیع شرح اسم اعظم خدا البدیع خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی تشریح اسم البدیع البدیع یعنی پدید آورنده کائنات البدیع یعنی به وجود آورنده اسم البدیع برای گشایش در کارها اسم البدیع از نام های اعظم خداوند اسم البدیع آثار و برکات اسم البدیع
خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

نیز همراه داشتن مکسر این اسم نیز فواید بسیار دارد به صورت زیر

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی معنی و مفهوم اسم البدیع فوائد گفتن اسم البدیع شرح اسم اعظم خدا البدیع خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی تشریح اسم البدیع البدیع یعنی پدید آورنده کائنات البدیع یعنی به وجود آورنده اسم البدیع برای گشایش در کارها اسم البدیع از نام های اعظم خداوند اسم البدیع آثار و برکات اسم البدیع
خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی

اسم ( مبدع ) نیز همین خواص را دارد و هر کس که هفتصد (ز) بنویسد روز شنبه نزدیک غروب و در قبرستان دفن نماید و در حال نوشتن مکرر بگوید ( یا مبدع یا علام ) علوم غریبه بر او منکشف گردد و به دولت رسد انشاء الله همچنین همراه داشتن و نظر کردن در این مکسر نیز خواص بسیار دارد

خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی معنی و مفهوم اسم البدیع فوائد گفتن اسم البدیع شرح اسم اعظم خدا البدیع خواص و فضیلت اسم البدیع برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت روایی تشریح اسم البدیع البدیع یعنی پدید آورنده کائنات البدیع یعنی به وجود آورنده اسم البدیع برای گشایش در کارها اسم البدیع از نام های اعظم خداوند اسم البدیع آثار و برکات اسم البدیع

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.