خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان

اسماء صوتی تیجان یا بشمخ در دعا سایت

خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ - تفسیر هفت اسم تیجان

خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان را برای شما عزیزان قرار دادیم . اسمهای تیجانه شامل دوازده اسم می باشد که دارای خواص و فوائد فراوانی می باشد . بشمخ نوعی دعا و راز و نیاز با خداوند است . به اسمهای تیجان یا بشمخ اسماء قاعد و اسماء طریقه نیز گفته می شود …

خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ - تفسیر هفت اسم تیجان معنی و مفهوم اسمهای تیجان متن دعای بشمخ فوائد گفتن اسمهای تیجان فایل صوتی اسما تیجان دوازده اسم تیجان خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ - تفسیر هفت اسم تیجان اسمهای تیجان اسماء تیجان کدامند اسما تیجان صوتی
خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان

خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان,اسمهای تیجان,معنی و مفهوم اسمهای تیجان,فوائد گفتن اسمهای تیجان,اسماء تیجان کدامند,دوازده اسم تیجان,اسما تیجان صوتی,متن دعای بشمخ,فایل صوتی اسما تیجان

خواص و فضیلت اسمهای تیجان یا بشمخ – تفسیر هفت اسم تیجان

فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است .

از لحاظ لغوی ، بشمخ ، یک نوعی از دعا و مناجات است . بزبان سریانی و انجیل و تورات و عام معنی اش عبارت از این است که بَشمخ بفتح یکم بمعنی بزرگوار و بشمخ بکسر اول بتنوین مکسوره ٔ حرف چهارم بمعنی ( ای پروردگار ) میباشد.

اسمهای تیجان یا بشمخ را اسماء طریقه یا اسماء قاعد خوانند که خواص نافعه کثیره ای برای آنها برشمرده شده.

اسامی تیجانیه دوازده اسم را شامل میگردد که هفت اسم اول آنها به همراه برخی از خواص و فوایدشان ذکر میگردد :

اسم اول : بشمخ دالا هامو شیطیثون.

کسی که اسم اول از اسماء تیجان را با گلاب و زعفران و با شرایطی خاص بنویسد و در آب پاک حل کند و به زوجه اش بنوشاند ، از زوجه اش دیگر کار مکروه سرنمیزند.

اسم دوم : دنوا ملخوثوا دیموثون.

کسی که اسم دوم از اسماء تیجان را بر کاغذ کاهی بدون خط بنویسد و در آب جاری بیاندازد و سپس بگوید (هذا الکتاب کتبته لک یا رب لتقضی  حاجتی  وهی کذا وکذا) و به جای کذا و کذا  حاجت  خود را بگوید ، خداوند سبحان  حاجتش را برآورده میسازد.

اسم سوم : کورعش ارعیشطرخ لاخون.

اگر اسم سوم از اسماء تیجان را در کاغذ بدون خط و با گلاب و زعفران بنویسد و زن مطلقه یا دختری که مشکل بخت دارد مدت خاصی بر گردن بیاویزد ، به اذن خداوند متعال، بخت آن دختر یا زن مطلقه باز میشود.

اسم چهارم : دهموث ارخا ارخم ارخیمون.

اگر اسم چهارم از اسماء تیجانیه را با مسک و گلاب و زعفران و در کاغذ بدون خط با رعایت شرایطی بنویسد و بر گردن بیاویزد یا با خود همراه کند به اذن خداوند متعال از خوف و ترس در امان خواهد بود و ترسش از بین میرود و دین و قرضش ادا میشود.

اسم پنجم : ثیخوثیم ازیش ارقش دار علیون.

اگر اسم پنجم از اسماء تیجان را در ورقه ای بدون خط بنویسد و بر بازوی راست بندد محبوب قلوب گردد و سخنش نزد افراد دیگر پذیرفته میشود و مقبول القول گردد.

اسم ششم : حیثموا میثوا احیون منون.

اگر اسم ششم از اسماء تیجان را در کاغذ کاهی و بدون خط با مسک و گلاب و زعفران بنویسد و بر گردن بیاویزد ، از هر مکروهی در امان و دور خواهد بود.

اسم هفتم : اهیا شراهیا ادونای اصباؤت صبارتون.

اگر اسم هفتم از اسماء تیجان را با رعایت شرایطی در هنگام خواب بر کف دست بنویسد و قرائت کند، در خواب راه حل هایی برای برون رفت از مشکلش به او نشان داده میشود .

قواعد:

نیاز به اذن استاد دارد.
شرایط عمومی نوشتن مثل طهارت ظاهری و باطنی و شرایط زمانی باید ملحوظ گردد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.