خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر

هفت لغت یونانی برای گشای بخت دختران و ابطال سحر جادو و طلسم در دعا سایت

خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر

خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر را برای شما عزیزان قرار دادیم . خواص و فوائد شگفت انگیز هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و طلسم و گشایش بخت دختران و گشایش کارهای بسته و گره خورده و بچه دار شدن و فرزند دار شدن و رفع تب و لرز و … . این هفت لغت یونانی دارای خواص و فوائد حیرت انگیزی هستند . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با خواص و فوائد عجیب و بی نظیر هفت لغت یونانی برای بخت گشایی و ابطال سحر جادو و صاحب فرزند شدن …

خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر هفت لغت یونانی برای گشایش کارهای سخت هفت لغت یونانی برای بچه دار شدن هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو خواص هفت لغت یونانی برای بخت گشایی خواص هفت لغت یونانی خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر
خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر

خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر,خواص هفت لغت یونانی,هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو,خواص هفت لغت یونانی برای بخت گشایی,هفت لغت یونانی برای بچه دار شدن,هفت لغت یونانی برای گشایش کارهای سخت

خواص مجرب هفت لغت یونانی برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی و موارد دیگر

⇦آن را ۵ خواص باشد⇩⇩⇩

⑴⇦کسی را بسته باشند یا آنکه زنی یا دختری بختش بسته باشد
⑵⇦و یا کار کسی بسته باشند این اسامی را در کاسه چینی بنویسد به مشک و زعفران و بشوید به گلاب و عسل بخورد گشاده گردد
⑶⇦و به جهت حمل (فرزند آوری ) زنان به آب بشوید و بنوشد با مرد مجامعت بدارد و اگر کسی فرزند خواسته باشدبه صدق دل و کامل بنویسد با خود دارد
⑷⇦و اگر کسی با وضو داشته باشد یا درد دل
کهنه یا درد سر کهنه یا تب لرز داشته باشد این دعا را نوشته و سر صبح ناشتابخورد
⑸⇦و اگر کسی را سحر وجادو کرده باشند نوشته به آب شوید بخورد و برسر ریزد باطل شود

اسرار المقاصد ص ۲۶۱

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.