ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان

ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان هست . ختمی بسیار مجرب و تضمینی و موثر برای دفع فوری ظلم و ستم فرد ظالم و محفوظ ماندن از شر و بدی انسان قدرتمند . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان ذکر و دعای موثر برای حفظ از شر سلطان ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان ختم قوی برای حفظ از شر سلطان ختم سریع الاجابه و قوی برای در امان ماندن از شر ستمگر ختم تضمینی مخصوص دفع ظلم ظالم
ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان

ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان,ختم قوی برای حفظ از شر سلطان,ختم تضمینی مخصوص دفع ظلم ظالم,ختم سریع الاجابه و قوی برای در امان ماندن از شر ستمگر,ذکر و دعای موثر برای حفظ از شر سلطان

ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان

ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان ذکر و دعای موثر برای حفظ از شر سلطان ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان ختم قوی برای حفظ از شر سلطان ختم سریع الاجابه و قوی برای در امان ماندن از شر ستمگر ختم تضمینی مخصوص دفع ظلم ظالم
ختم قوی و سریع الاجابه مخصوص دفع ظلم ظالم و در امان ماندن از شر سلطان

ختم و دعای سریع الاجابه و بسیار مجرب و قوی برای محفوظ ماندن از شر سلطان و همچنین دفع ظلم و ستم انسان ستمگر و ظالم تضمینی و سریع الاجابه . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ختم و دعایی سریع الاجابه به جهت در امان ماندن از شر انسان ظالم

بهایی می گوید : از مجرباتی که برای حفظ از سلطان یا ظالم است این است که

۵ دانه سنگ ریزه را می گیری و بر هر یک یکی از حروف کهیعص

( کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد ) را می گویی . سپس سنگ اولی را به طرف راست

پرت می کنی و می گویی : قَولُه و سنگ دومی را به طرف چپ پرتاپ می کنی

و می گویی : اَلحَق و سومی را به به پشت سر می اندازی و می گویی :

وَلَهُ و چهارمی را به جلو می اندازی و می گویی : اَلمُلکُ

و سنگ پنجمی را در عمامه یا کلاه می گذاری و می گویی :

کهیعص حمعسق ( کاف ها یا عین صاد حا میم عین سین قاف )

اَمسِک عَلَیکَ لِسانَکَ یا فلان بن فلان ( به جای فلان بن فلان اسم ظالم یا سلطان

و پدرش را می گویی ) بِحَقِّ الایسمِ الاَعظَمِ

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.