ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها

ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها هست . چگونگی ختم سوره های قرآنی مخصوص گرفتن حاجت و دفع آفات و زیان های دنیوی و اخروی و محفوظ ماندن و در امان ماندن از بلاها و رفع گرفتاری . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها ختم سوره قرآنی به جهت دفع بلاها ور فع گرفتاری ها ختم سوره قرآنی برای محفوظ ماندن از بلاها ختم سوره قرآن برای افزایش رزق و روزی
ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها

ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها,ختم سوره قرآن برای افزایش رزق و روزی,ختم سوره قرآنی برای محفوظ ماندن از بلاها,ختم سوره قرآنی به جهت دفع بلاها ور فع گرفتاری ها

ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها

ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها ختم سوره قرآنی به جهت دفع بلاها ور فع گرفتاری ها ختم سوره قرآنی برای محفوظ ماندن از بلاها ختم سوره قرآن برای افزایش رزق و روزی
ختم سوره های قرآن به جهت روا شدن حاجت و زیاد شدن رزق و روزی و حفظ از بلاها

نحوه ختم سوره های قرآنی بسیار مجرب برای حاجت گرفتن فوری و دفع بلاها و رفع گرفتاری های شدید زندگی و محفوظ ماندن از بلاها و دشمنان و آفات و رهایی از بیماری ها . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

ختم سوره های قرآنی به جهت روا شدن حاجات مهم و بزرگ

ختم – سوره یاسین چنان است که هفت مبین دارد دو مبین ان که عدو مبین و خصیم مبین میباشد پنج مبین دیگر را هر کدام بمحلش برسد از دست راست اول انگشت خضر که همان انگشت کوچک است عقد کند (ببندد) بیاید الی انگشت ابهام که انگشت شصت بزرگ است چون سوره تمام شود یک حمد و یک ایه الکرسی بخواند انگشت شصت خود را باز کند و بعد انگشت خضر (کوچک) را باز کند بعد بعد انگشت سبابه میانه را و بعد انگشت بنصر را و بعد انگشت سبابه را باز کند چون تمام شود بعد این دعا را بخواند و حاجت از خدا بخواهد که بلا فاصله روا شود : سبحان المفرج عن کل محزون سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان من جعل خزائن علمه و حکمته الکاف والنون یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون .

ختم – قرائت سوره والصافات در هر جمعه دفع میکند انسان را از تمامی افات دنیوی و اخروی و روزی را زیاد میکند و مال و اولاد را از نظر سوء و شیاطین حفظ میکند .

ختم – از برای وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تا ثیر غریب دارد تخلف ندارد باید از شب شنبه ابتدا کند و هر شب سه دفعه بخواند و شب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته به همین نحو معمول دارد و قبل از شروع به خواندن سوره در هر شب این دعا را بخواند : اللهم ارزقنا واسعا حلالا طیبا من غیر رد و اعوذ بک من فضیحتی الفقر والدین وادفع عنی هذین بحق الاما مین السبطین الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین .

ختم – سوره جمعه هر که هر روز چهل و یک بار این سوره را بخواند الی مدت چهل و یک روز و بعد از هر روز سیزده نوبت این دعا را بخواند بعد از پایان ختم البته حاجتش بر آورده میشود بی شک انشاءالله دعا این است : بسم الله الرّحمن الرّحیم یا مفتّح فتّح یا مفرّج فرّج یا مسبّب سبّب یا میسّریسّر یا مسهّل سهّل یا متمّم تمّم .

ختم – سوره مبارکه المزمل به جهت رفع مهمات یازده روز روزی یازده مرتبه بخواند بعد از نماز شام یا بامداد بخواند هنوز روز یازدهم تمام نشده باشد که مراد حاصل شود و در هر روز بعد از هر سوره بخواند بسم الله الرّحمن الرّحیم یا رزاق السّائلین یا راحم المساکین یا ولیّ المومنین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین صلّی علی محمّد و آل محمّد واکفنی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفظلک عمّن سواک یا اله العالمین وصلّی الله علی محمّد و اله اجمعین الطیّبین الطّاهرین .

ختم – سوره مبارک محمد ص هر که در مدت یک سال هر روزی یک بار به خواندن این سوره مداومت نماید سال دوم زیارت بیت الله الحرام (حج) قسمت اش میشود ،تجربه شده است.

ختم – سوره اخلاص به این طریق: چهار هفته هر هفته رو به یک جانب بخواند اول رو به سوی مشرق کرده بخواند جن و انس مطیع او شود دوم رو به مغرب کند و بخواند زهد و تقوا حاصل شود سوم رو بسوی جنوب کند بخواند مستغنی گردد چهارمین هفته رو بسوی شمال کند و بخواند جمیع مهمات او بر آید و طریقه ی خواندنش به این صورت است روز شنبه هفتاد مرتبه روز یکشنبه شصت مرتبه روز دوشنبه پنجاه مرتبه روز سه شنبه چهل مرتبه روزچهارشنبه سی مرتبه روز پنجشنبه بیست مرتبه و روز جمعه ده مرتبه به این نحو بخواند:

بسم الله الرّحمن الرّحیم یا عِطرائیل بِحق قل هوالله احد یا هَرقائیل بحق الله الصّمد یا طاطائیل بحق لم یلد و لم یولد یا قَمائیل بحق ولم یکن له کفوا” احد . و در وقت خواندن اصلا سخن نگوید و اگر کسی در کار خود فرو مانده باشد و بخواهد کارش گشایش شود این ختم را عمل کند .

ختم – سوره قل هو الله احد از جمله ختوم مجربه است که سر آمد همه ختم هاست و از برای هر حاجت و هر مراد مناسب است اول باید غسل کند و لباس نو وپاکیزه بپوشد و در مکان خلوت و با کسی حرف نزند و انگشتر عقیق سرخ یا فیروزه در انگشت نماید و دو رکعت نماز حاجت بگذارد بعد از حمد هر سوره که خواهد بخواند و صد بار صلوات بفرستد و هفتاد و نه بار سوره الم نشرح بخواند بعد از آن هزارویک مرتبه سوره قل هوالله احد را بخواند و صلوات بفرستد هفت بار حمد را بخواند و سر به سجده گذارد و مطلب را از خداوند بخواهد که اجابت شود انشاءالله . و اگر در وقت ختم بوی خوش بخور کند و ابتدا از روز پنجشنبه و یا جمعه شروع کند و اگر روز پنجشنبه را روزه بگیرد خیلی اولی است و اگر در وقتی که نور ماه زاید النور ( ماه نور بیشتری داشته باشد) است انجام دهد خیلی خوب است .

ختم – ایهالکرسی هرکه بخواند به نحوی که مذکور میشودهر مراد و مطلبی که در دل داشته باشد میسر گردد و از مخلوق بی نیاز باشد و کیفیت خواندنش به این صورت است : ابتدا به لفظ الله شروع کرده و به لفظ عظیم تمام کند در میان مابین ده وقف بایستد و دعا کند دعای او مستجاب گردد و قاعده ان به این نحو است ابتدا از انگشت کوچک دست راست شروع نماید به هر وقفی که میرسد انگشت را عقد کند (انگشت ببندد) و ختم را به انگشت ابهام دست چپ تمام کند و بین دو عین یشفع عنده هرچه خواهد از عمل خیر طلب کند و در میان دو میم یعلم ما بین ایدیهم آنچه از مقوله رفع شر باشد طلب نماید و چون ده وقف تمام شود سه مرتبه سوره الم نشرح و سه مرتبه قل هوالله احد بخواند و سه مرتبه صلوات بفرستد سر بسوی آسمان بلند کند و حاجت بخواهد و بعد ده مرتبه سوره حمد بخواند و بعد از اتمام هر حمد یک انگشت از انگشتان معقوده را باز کند و در وقت گشودن انگشتان ابتدا از انگشت ابهام دست چپ شروع نماید تا برسد به انگشت خنضر دست راست که ابتدای عقد از او بود و بعد از گشودن همه انگشتان رو بسوی آسمان نماید و بدمد و حاجت خود را بخواهد .

مواضع ده وقف در ایهالکرسی بیدن قرار است : الله لا اله الا هو ۱ الحی القیوم ۲ لا تاخذه سنه و لا نوم ۳ له ما فی السموات و ما فی الارض ۴ من ذالذی یشفع عنده الا باذنه ۵ یعلم ما بین ایدیهم۶ و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء ۷ وسع کرسیه السموات والارض۸ ولا یوده حفظهما ۹ و هوالعلی العظیم ۱۰

ختم – اذا جاء نصرالله و الفتح هر که سوره فتح را از روز شنبه اول هر ماه شروع نماید تا چهل روز هر روز سی مرتبه بعد از هر مرتبه سوره فاتحه و اذا جاء نصرالله بخواند و بعد از اتمام هر روز یکدفعه این آیات را قرائت کند هر مطلب که دارد بر آورده خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابها لا تصل علیه الاوها ضاقت به علی الاموری فافتح لی بابا” لا یصل الیه و همّی انک علی کلّشیء قدیر وَ بالاجابه جدیر فصلّی الله علی سیدنا محمّد و اله اجمعین تحصّلت بذی الملک والملکوت واعتصمت بذی العزتُ والجبروتو توکّلت علی الحیّ الذی لا یموت دخلت فی حفظ الله و فی حرز الله و فی امان الله من خیرالبریّه اجمعین کهیعص کفایتها حمعسق حمایتها فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم و لا حول و لا قوّه الا با الله العلیّ العظیم

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.