ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری – برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی

طلسم و دعای سریع الاجابه و مجرب برای برآورده شدن فوری هر حاجتی در دعا سایت

ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری - برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی

دعایی که اکنون در سایت ذکر و دعا و ختم های مجرب و قرآنی دعاسایت doasite.com برای شما عزیزان قرار دادیم ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری – برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی می باشد . در ادامه مطلب همراه باشید . با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امیدواریم این دعا کارگشای مشکلات شما عزیزان باشد .

ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری - برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی نحوه ختم دعای نادعلی مغربی روا شدن هر حاجتی با ختم دعای نادعلی مغربی دعای نادعلی مخصوص حاجت گرفتن ختم سریع الاجابه مخصوص حاجت روایی ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری - برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی ختم دعای نادعلی مخصوص تسخیر شخص مورد نظر ختم دعای نادعلی برای قبول شدن در مصاحبه استخدامی ختم دعای نادعلی برای صاحب فرزند شدن
ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری – برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی

ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری – برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی,دعای نادعلی مخصوص حاجت گرفتن,ختم سریع الاجابه مخصوص حاجت روایی,نحوه ختم دعای نادعلی مغربی,روا شدن هر حاجتی با ختم دعای نادعلی مغربی,ختم دعای نادعلی برای قبول شدن در مصاحبه استخدامی,ختم دعای نادعلی برای صاحب فرزند شدن,ختم دعای نادعلی مخصوص تسخیر شخص مورد نظر

ختم دعای نادعلی مغربی برای هر حاجت فوری – برآورده شدن هر حاجتی با ختم نادعلی

این دعا ڪه اثر قوے و عجیبی میگذاره باعث شده ڪه خیلی از دوستان و ڪسانی ڪه مشڪلات حادے دارند به این دعا متوسل شوند.و من هم تصمیم گرفتم در همین پست براتون قرار بدم و تمام جزئیات رو توضیح بدم تا دوستان اگه سوال و مشڪلی دارند رفع شود.و اینڪه دعاے ناد علی مغربی براے تمامی حاجات هست و همه دردمندان و حاجتمندان میتوانند این دعا را بخوانند

اگر حاجت مهمی دارید باید این دعا را به تعداد هفت بار بخوانید و هر بار ڪه خواندید حاجت خود را از خدا بخواهید

اگر میخواین پیش شخصی بردے ڪه از او حاجت میخواین مثلابراےاستخدامی براےمصاحبه و یا برای گرفتن وام و یا در ادارجات نزد رئیس یا شخصی میخواید برید و به شما جواب رد ندهند و در عوض عاشق شما شوند و ڪاراتون رو انجام دهند باید سه روز مانده ڪه نزد شخص برید روزے سه بار بخونید وهر بار ڪه میخونید به خودتون فوت ڪنیدو هر بار هم که میخونید حاجت خود را بخواین

اگر ڪسانی ڪه فرزند ندارند و دوست دارند صاحب فرزند بشن باید به مدت چهل شب و هر شب قبل از خواب یڪ بار این دعا را بخوانید و بعد از خواندن به خود و همسر خود فوت ڪنید و حاجت خود را از خدا بخواهید

اگر هم میخواهید شخصی رو به تسخیر خودتون در بیارید باید از اولین شب جمعه ماه قمری و دومین شب جمعه ماه قمرے و سومین شب جمعه ماه قمرے یعنی سه شب جمعه ڪه هر شبش را باید ۱۴ بار این دعا را بخوانی به اسم شخص مورد نظر و بعد از اینڪه چهار ده مرتبه خوندید صد بار هم صلوات بفرستید. البته ڪه به تسخیر شما در میاید و هرچه بگویید از سخن وصلاح تو بدر نرود

اگر میخواهی صاحب ثروت و مال و منال شوید از روز اول ماه قمرے به مدت ۲۱ روز صبح بعد از نماز صبح ابتدا دو رڪعت نماز به نیت افزایش مال و ثروت بخوان و بعد یڪ بار دعاے ناد علی مغربی را بخوانید.

اگر قرض زیاد دارید باید طبق بالا تا ۲۱ روز همین عمل را انجام دهیداگر زنی دیر زاید پنج نوبت بر آب بخواند و بخورد آن زن دهد ڪه زود زاید

اگر ڪسی این دعا را با خود دارد از شر جمیع حیوانات وجن و انس محفوظ باشد.

چند نڪته:

سعی ڪنید وقتی دعاے ناد علی مغربی رو میخونید حتما حتما یه عنبر خوش بو روشن کنید ڪه خیلی تاثیر گذاره و قبل از خوندن هم وضو بگیرید

ذڪات این عمل:

تا سه روز روزے ۱۳۱ بار صلوات بفرستید
و تا سه روز روزے دو رڪعت نماز براے حضرت علی (ع) بخوانید
به ازاے هر بار ڪه میخوانید باید مبلغ ۵۰۰ تومان ڪنار بگذارید و سر آخر تمام مبالغ جمع شده را بیرون صدقه دهید.
اگر براے ۲۱ روز یا چهل روزه میخوانید باید قبل از خواندن هم یڪ مرغ سفید بکشید و صدقه دهید

متن دعای نادعلی مغربی :

یا اِلهی وَ صَمَدی مِن عِندَکَ مَدَدی وَ عَلَیکَ مُعتَمَدی بِحَقِّ ایّاکَ نَعبُدُ وَ ایّاکَ نَستَعین بِحَقّ مُحَمَد العَرَبی یا کَریم تَکُن مِنّی یا کَرمَ والکَرمِ فی کَرم ِکَرَمِکَ یا کَریم.نادِ عَلیّاً مَظهَرَ العَجائب یا جَلیلُ وَ الجَلالِ فی جَلالِکَ یا کَریم اَجِب یا جَبرائیل سَمیعاً مُطیعاً بِحَقِّ هذِهِ الاَسماءِ الاعظَمَ الاَکرَم اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا

کُلِّها هاء هاء هاء هو هو هو قُل هُوالله اَحَد بِحَقِّ عَونَاً لَکَ فی النَّوائب اِنَّما
اَمرَهُ اذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقولَ لَهُ کُن فَیَکون یا قاهِرًا یا ذَالبَطشِ الشَّدید.یا قاهِروا اَجِب یا عَزرائیل سَمیعَاً مُطیعَاً بِحَقِّ هذِه ِالاَسماءَالاَعظَمَ الاَعظَمَ الاَکرَم اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا کُلِّها هاء هاء هاء هو هو هوبِعِزَّتهِ وَالعِزِّ فی عِزِّ عِزِّکَ یا عَزیز یا سَلامُ قَولاً مِن رَبِّ رَّحیم اَجِب یا سَمسائیل بِحَقِّ
هذِهِ الاَسماءِ الاَعظَمَ الاَعظَمَ الاَعظَمَ الاَکرَم اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا کُلِّها.هاء هاء هاء هو هو هو کُلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَیَنجَلی لا اِلهَ الّا اَنتَ سُبحانَکَ
اِنّی کُنتُ مِن َالظّالِمین یا مَن هُوَ فاطِرُالسّمواتِ وَالاَرضِ اَجِب یا هَمرائیل

سَمیعاً مُطیعاً بِحَقِّ هذِه ِالاَسماءِ الاَعظَمَ الاَکرَم اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا کُلِّها
هاء هاء هاء هو هو هو بِحَقِّ یاسین وَالقرانِ الحَکیم یا عَظیمِ بِعَظَمَتَهِ فی عَظیمِ.عَظَمَتِکَ یا عَظیمِ بِعَظَمَتَه ِفی عَظیمِ عَظَمَتِکَ یا عَظیم بِنِبُوَّتِکَ یا مُحَمَّدٍ بِوِلایَتِکَ
یا عَلی یا عَلی اَدرِکنی اَیُّهَالمُرتَضی یا وَلیَّ الله یا قاهِرَالعَدُو ِّیا والیَ الوَلیِّ یامَظهَرِالعَجائِب یامُرتَضی عَلی بِحَقِّ هذِه ِالاَسماءِ الاَعظَمَ الاَعظَمَ الاَعظَمَ الاَکرَم
اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا کُلِّهاهاء هاء هاء هو هو هو بِحَقِّ ن وَالقَلَم و َما یَسطُروُن اَحفَظنا مِن آفاتِ الدُّنیا وَالاخِرَه اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَی قَدیر یا غِیاثَ المُستَغیثین اَغِثنی
یا عَلی اَدرِکنی اَنَا مِن اَعدائِکَ بَرئٌ بَرئٌ بَرئٌ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَم َالراحِمین

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.