ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار

ختم و دعای مجرب و قوی برای شفای سریع و فوری بیمار و مریض در دعا سایت

ختم تضمینی برای شفای بیمار - دعای مخصوص شفای فوری بیمار

ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار را برای شما عزیزان قرار دادیم . این ختم و دعا از قویترین و مجرب ترین ختومات و دعاهای قرآنی مخصوص شفای فوری و تضمینی بیمار و مریض بد حال می باشند و تاثیر شگفت انگیزی در خوب شدن حال مریض و بیمار دارند .

ختم تضمینی برای شفای بیمار - دعای مخصوص شفای فوری بیمار قویترین ختم مخصوص شفای مریض ذکر و دعای شفای بیمار دعای شفای سریع مریض و بیمار ختم قرآنی مخصوص شفای سریع بیمار ختم تضمینی شفای مریض ختم تضمینی برای شفای بیمار - دعای مخصوص شفای فوری بیمار ختم برای شفای بیمار بهترین دعای شفای بیمار بهترین ختم مخصوص شفای مریض بدحال
ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار

ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار,ختم برای شفای بیمار,ختم تضمینی شفای مریض,بهترین ختم مخصوص شفای مریض بدحال,دعای شفای سریع مریض و بیمار,بهترین دعای شفای بیمار,قویترین ختم مخصوص شفای مریض,ذکر و دعای شفای بیمار,ختم قرآنی مخصوص شفای سریع بیمار

ختم تضمینی برای شفای بیمار – دعای مخصوص شفای فوری بیمار

اگر کسی از اهل منزل بیمار گردد اهل آن خانه از زن و مرد هر کدام ۱۰۰۰ صلوات برای شفا نذر کنند

 ۵۰۰ مرتبه آن را بخوانند و ۵۰۰ مرتبه دیگر را گرو نگه دارند تا بیمار خوب گردد این عمل مجرب است

 منبع : منتخب قوامیس الدرر ص ۲۸۳ و۲۸۴

****************************************

نوشتن این اسم مقدس « سمیع الدعا و مجیب الدعا» بر ظرف چینی با مشک و زعفران و شستن آن با روغن گل و چکانیدن آن در گوش کر موجب شفاست. عدد کبیر اسم «سمیع الدعاء»، ۱۸۰، وسطش ۱۸ و صغیرش ۹ است. در روز، حداقل ۹ مرتبه این اسم خوانده شود.

به جهت رفع مرضی که طولانی شده در دهانه کوزه یا پارچ، چند مرتبه اسم مقدس «یا رقیب» نوشته شده و درون آن آب ریخته و سپس مقداری از آن آب را به مریض بنوشانند.

به جهت شفا پیدا کردن مریضی که مأیوس از زندگی است اسم مبارک «المقیت» را به تعدادی که جا بشود در ظرفی نوشته، روی آن آب ریخته و به مریض بنوشانند.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.