جدول روزهای قمر در عقرب ۹۸ – روزهای نحس سال ۹۸

جدول روزهای قمر در عقرب 98 - روزهای نحس سال 98 , قمر در عقرب چیست , روزهای قمر در عقرب

جدول روزهای قمر در عقرب ۹۸ – روزهای نحس سال ۹۸

در تشریح و توضیح قمر درعقرب باید به اصطلاحاتی مثل دایره البروج و صور فلکی و بروج دوازده گانه توجه داشت. دلیل نحوست قمر در عقرب را بعضا وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب میدانند و این حالت را قدما واقعه ای شوم میدانسته اند.

زمانی که کره ماه (قمر) برابر صورت فلکی عقرب قرار گیرد میگوییم که قمر در عقرب است و این البته برای محاسبات ما زمینی هاست.

برجهای صورتهای فلکی نیز دوازده است که عبارتند از:

حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

قمر در عقرب میتواند به دو عنوان تعبیر شود :

۱- قمر در صورت فلکی عقرب

۲- قمر در برج عقرب

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته کسانی که با صور بروج آشنایی دارند ، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب میتوانند زمان قمر در عقرب را متوجه شوند) و مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری ، قمر زمین یک دور کامل بدور آن میگردد و طبعا در هر ماه قمری یکبار از برج عقرب میگذرد  .

 

جدول ساعات و ایام قمر در عقرب برای سال ۱۳۹۸ هجری شمسی در زیر آورده شده است :

جدول روزهای قمر در عقرب 98 - روزهای نحس سال 98 معنی قمر در عقرب قمر در عقرب های سال 1398 قمر در عقرب چیست قمر در عقرب برای سال 98 قمر در عقرب 98 روزهای قمر در عقرب در سال 1398 روزهای قمر در عقرب 98 روزهای قمر در عقرب جدول و ساعت ورود به قمر در عقرب98 جدول روزهای قمر در عقرب 98 - روزهای نحس سال 98 ایام و ساعات قمر در عقرب 1398 ایام قمر در عقرب سال 98 و جدول ساعات
جدول روزهای قمر در عقرب ۹۸ – روزهای نحس سال ۹۸

جدول روزهای قمر در عقرب ۹۸ – روزهای نحس سال ۹۸ , قمر در عقرب چیست , روزهای قمر در عقرب  , معنی قمر در عقرب , روزهای قمر در عقرب ۹۸, قمر در عقرب ۹۸, قمر در عقرب یعنی چه , مفهوم قمر در عقرب , جدول قمر در عقرب ۹۸, جدول روزهای قمر در عقرب ۹۸, روزهای نحس سال ۹۸, قمر در عقرب برای ۱۳۹۸, تقویم قمر در عقرب ۹۸,

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.