توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن

همه چیز درباره سحر و جادو خواندن عزایم و طلسمات در دعا سایت

توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن

توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن

مطالب و اطلاعاتی کامل درباره سحر و جادو و طلسم و همچنین خواندن عزایم و همچنین نحوه استفاده از سحر و جادو و تاثیران آن بر روی انسان . چند نوع سحر و طلسم وجود دارد از جمله سحر تفریق و ربط و سحر الخداع و التخییل و سحر جنون و سحرالخمول و … که توسط ساحران برای کار مورد نظر نوشته می شود . در ادامه از دعا سایت درخدمت شما هستیم با مطالب و اطلاعاتی پیرامون انواع سحر و طلسم و عزایم …

توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن نحوه خواندن عزایم سحر و طلسم برای مهر و محبت سحر و طلسم برای دوستی و دشمنی سحر و طلسم برای جدایی زوجین سحر و طلسم برای ایجاد اختلاف در خانواده سحر و طلسم برای آشتی و طلح سحر و جادو و طلسمات سحر محبت سحر جنون سحر تفرقه و جدایی سحر بیماری توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن آشنایی با انواع سحر و طلسم
توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن

توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن,سحر و جادو و طلسمات,سحر جنون,سحر بیماری,سحر محبت,سحر تفرقه و جدایی,آشنایی با انواع سحر و طلسم,نحوه خواندن عزایم,سحر و طلسم برای آشتی و طلح,سحر و طلسم برای مهر و محبت,سحر و طلسم برای جدایی زوجین,سحر و طلسم برای ایجاد اختلاف در خانواده,سحر و طلسم برای دوستی و دشمنی

توضیحاتی پیرامون سحر و جادو و طلسمات و عزایم و تاثیرات آن

سحر تفریق و ربط

در این سحر و طلسم، ساحر اقدام به تفریق و جدایی میان زوج و زوجه (جدایی زن و شوهر) یا جدایی پدر و پسر یا برادر از برادر و از این قبیل مینماید. این سحر همان سحر تفریق و تبغیض است که نسبت آنرا تباین مینمامند. بدین معنا که دو نفر نسبت مباینت و میگیرند و از هم دور میشوند. اما سحر ربط ، همانی است که طلسم کننده از طریق استعانت از شیاطین و جن (که در اغلب انواع سحر و طلسمات وجود دارد) اقدام به اعمال میکند. این عمل بگونه ای است که جن کافر در ذهن فرد طلسم شده دخل و تصرف میکند. این عمل مثلا میتواند باعث بسته شدن یا ناتوانی در مباشرت حلال زن و شوهر شود هر چند که هر دو طرف قادر به مباشرت هستند ولی نیرویی مانع از این امر است. این نوع سحر و طلسم از بدترین انواع آن است که نفرت و جدایی میان زوجین و عداوت میان آنها را در طول زمان موجب میشود. (نعوذ بالله من عمل الشیاطین)

سحر الخداع والتخییل

این نوع سحر در قوه ذهن انسان دخل و تصرف شدید دارد و بگونه ای است که انسان چیزهای ثابت را متحرک یا چیز متحرک را ثابت ببیند یا بزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ ببیند و در واقع اشیاء را در شکل غیر حقیقی خود میبیند و این همان سحر تخییل است.

سحر جنون

این نوع سحر و طلسم همان است که جن (جنی) در ذهن فرد مستقر میشود و باعث فراموشی شدید و نقصان کلام فرد و بی قراری شدید میشود و بسیار آسیب زا میباشد. (نعوذ بالله من عمل الشیاطین).

سحر الخمول

در این سحر و طلسم، طلسم کننده یا ساحر که جنی را در خدمت دارد (جن کافر) او را امر به ضربه زدن به فرد مورد نظر میکند و این موکل هم با مستقر شدن در ذهن و مخ فرد مورد نظر، او را گوشه گیر و منزوی میکند به گونه ای که زمین گیر میشود و عوارض آن پس از این امر ظاهر میشود. فرد مسحور در این حالت دچار فکر مشوش بوده و دچار کم حرفی شدید و سکون و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد مداوم میشود و در برخی موارد حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید دارد.

سحر الهواتف

در این نوع سحر و طلسم، ساحر موکل خود را به سوی فرد مورد نظر ارسال میکند که او را در هنگام خواب و بیداری آزار دهد. در زمان خواب به شکل حیوانات مختلف و ترسناک خود را به او نشان میدهد. در عالم بیداری هم فرد مورد نظر صداهای عجیب و غریب میشنود و مثلا صدای افرادی را میشنود که او را صدا میزنند (ممکن است این صداها آشنا باشند یا نباشند) و از این قبیل . از نشانه های این نوع سحر و طلسم ، خوابهای ترسناک و شنیدن اصوات عجیب و غریب و کثرت وسواس است.

سحر المرض

در این نوع طلسم و سحر، جن خبیث در مرکز سمع و بصر و دست و پای فرد مورد نظر رخنه میکند. در این حالت میتواند موجب کوری و یا از دست دادن شنوایی فرد شود یا او را فلج کند. از نشانه های این طلسم و سحر ، احساس درد متوالی در یکی از اعضاء و یا حالات صرع و تشنجات و یا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی اعضاء و یا از بین رفتن برخی از حواس فرد میباشد. این حالات دقیقا شبیه به حالات مرض طبیعی اعضای انسان است. تنها طریق تشخیص این امراض سحر و طلسم از امراض طبیعی جسم این است که رقیه و آیات باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود. اگر فرد مریض در زمان قرائت احساس سرگیجه یا سردرد یا اضطراب و لرز کند یا اینکه جسمش دچار تغیر شدید شود، باید مطمئن شد که مشکل پیش آمده در نتیجه طلسم یا حسد و یا چشم زخم است .

سحر محبت

در این نوع طلسم و سحر ، ساحر و طلسم کننده ، مرد یا زن را به نسبت به یکدیگر محبوب میکند. این نوع سحر میتواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از مادر و خواهر و اقوام درجه یک خود اکراه و تنفر پیدا کند و فقط زوجه خود را ببیند و رضایت او مد نظرش قرار گیرد. از طرف دیگر این نوع سحر میتواند مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و باعث شود که زوج نسبت به زوجه اش متنفر شود همچنان که نسبت به سایر زنها این احساس را پیدا میکند انواع مختلف دیگری از سحر هم وجود دارد که در این کانال نمیگنجد.

توضیح دوم در مورد طلسمات

در باب علم طلسمات و عزایم: که علم طلسمات علمی بس شریف است و آن همراه است با عزایم که خوانده میشود و بخورات خاص آن که نتیجه مطلوب حاصل میشود. که آن نتیجه باعث میشود که بر افکار مردم تسلط پیدا کند و به راحتی به کارهایی که میخواهد در افکار مردم انجام دهد بروز میدهد. مثل زبان بند شدن شخص. محبت پیدا کردن شخص به شما. جدا کردن دو شخص از هم. پیوند دادن دو شخص به هم. سیاه کردن شخص در نظر مردم. آواره کردن شخص از محل خود. بخت گشایی و بستن بخت دیگران و هزاران کار دیگر

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.