توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی هست . نماد ها و نوشته ها و نشانه های حک شده بر روی شزف الشمس چه معنی و مفهومی دارند ؟ طلسم شرف الشمس . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی نقش شرف الشمس نام های خداوند نوشته شده روی سنگ شرف الشمس طلسم شرف الشمس توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی اسماء الهی نقرش بسته روی شرف شمس اسم اعظم الهی حک شده روی شرف الشمس
توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی

توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی,نقش شرف الشمس,اسم اعظم الهی حک شده روی شرف الشمس,نام های خداوند نوشته شده روی سنگ شرف الشمس,اسماء الهی نقرش بسته روی شرف شمس,طلسم شرف الشمس

توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی

توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی نقش شرف الشمس نام های خداوند نوشته شده روی سنگ شرف الشمس طلسم شرف الشمس توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی اسماء الهی نقرش بسته روی شرف شمس اسم اعظم الهی حک شده روی شرف الشمس
توضیحاتی درباره نقش شرف شمس و حک اسم اعظم الهی

نمادها و نشانه های نقش شده روی سنگ شرف الشمس و همچنین شرایط نوشتن اسم های اعظم الهی روی شرف الشمس – طلسم شرف شمس . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

اسماء اعظم الهی حک شده بر روی نگین شرف الشمس

این نقش ۱۳ حرف دارد ۴ حرف از تورات ۴ حرف از انجیل و ۵ حرف از قرآن کریم می باشد

که هر کس این را نقش کند و همراه نگه دارد از خطرات زمین و آسمان و آفات چسمی و روحی محافظت از حیوانات موزی و هوام ( مار و گزندگان و …) و حفظ از حیوانات درنده ( شیر و پلنگ و…) و حفظ از ستمکاران و دشمنان (ملوک و حکام و جن و …)دفع سحر و جلب رزق و روزی و … در کل خاصیت این نقش زیاد است

شرف شمس در نوزده درجه حمل ( نوزدهم فروردین هر سال ) است ( به دروس هیات و دیگر رشته های ریاضی حضرت علامه حسن زاده مراجعه شود ). این حروف عالیات را که هفت ( و به تعبیری ۱۳ ) حرف است بر نگین انگشتر نقش می کنند و اگر در سایر روزها و ماههای سال ترسیم شود بی اثر است ( بر خلاف رویه ای که بسیاری از فروشندگان حتی همان موقع می نویسند و تحویل می دهند ).

در کتب مفاتیح المغالیق و کتاب حظ و لذ و نیز در کتاب گوهر شب چراغ در خصوص خواص و ویژگی های این حروف مطالب مفیدی مطرح شده است .

حروف عالیات صور مجرد عالم غیب است و صور علوم عقلیه را حروف عالیات گویند و فوق حروف برزخیات است .

انسانهای معمولی باید این حروف را ۱۹ فروردین و در ساعت خاص آن بنویسند تا اثر داشته باشد ولی اگر کسی ابوالوقت بود هر وقتی بنویسد همان اثر را دارد.

دارو ها اگر در شرف شمس ساخته شوند اثری خاص دارند ( چه اینکه اگر در شرف سایر کواکب نوشته شوند یا در مقام هبوط کواکب نوشته شوند اثر ندارند یا حتی اگر قمر در برج عقرب باشد افعال فایده نمی دهند چه اینکه اموری نظیر ازدواج و بچه دارشدن نباید در وقتی که قمر در برج عقرب است حتی اگر آن روز یکی از اعیاد اسلامی هم باشد انجام شود )

این حروف اسم اعظم هستند و اولین حرف آن همان خاتم سلیمانی است و هنگام ترسیم این شکل ستاره مانند قلم نباید برداشته شود یا دوبار روی آن کشیده شود و الا اثر ندارد و ۱۱۱ عدد قطب است و مد روی آن نباید قوسی شکل باشد و همه باید یک اندازه رسم شوند .حرف میم باید به همین نحو به صورت تو پر رسم شود و میم نباید با دم رسم شود . شکل نردبان مانند را باید به همین صورت رسم کرد ونمی شود خط افقی وسط آنها را یکی را خیلی پایین و یکی را خیلی بالا رسم نمود . ترسیم با قلم آهنی به فرموده علامه طباطبایی نباید انجام شود . در وصف آن و نحوه ترسیم صحیح آن و تاثیرات آن شعر زیر بسیار مفید است :

اولی همی خاتمی باید … ….. .. که بود پنج گوشه آن خاتم

لیک شرط نوشتنش این است …..که نراند بر آن دوبار قلم

بنویسند عقیب آن سه الف ………که صدو یازده بود به رقم

برسر هرسه چون سنان مدی ….. بکشد آنچنان که نبود خم

بعد از آن میم بید می باشد……..که بود کور و چشم آن برهم

سپس بود نردبان سه پایه ……… که نباشد از آن زیاد و نه کم

بعد ازآن چهار الف بود همسر ……چو انامل ستاده پهلوی هم

هست آنگاه ها و پس واوی…………که بود کج به هیات محجم

سیزده حرف باشد این صورت……..هر یکی در صفا چو باغ ارم

چار حرف وی است از تورات………….چار زانجیل عیسی مریم

پنج حرف دگر ز قرآن است………..اسم اعظم همین بود فافهم

ای تو حامل چنین اسما …………… ایمینی ازهمه بلا و سقم

نگزد مار و عقرب هرگز ………..نشوی تا تویی غمین و دژم

از وبا و علل تو آزادی ………..وز تب و درد و جملگی الم

معنای ۱۳ حرف شرف الشمس به این شرح است:

هو الله الاحد الحی المحیی الوهاب الهادی البدوح العزیز الودود السمیع العلیم محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین.

التماس دعا

منبع : سایت ملکوتی ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 4 =