تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده

معنی و مفهوم و تعبیر خواب مرغ پخته شده و مرغ بریان شده در دعا سایت

تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده - تعبیر مرغ پخته و سرخ شده

تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب مرغ پاک شده و تمیز شده و مرغ کباب و بریان و گوشت مرغ خام و گوشت مرغ چاق و خوردن گوشت مرغ که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده - تعبیر مرغ پخته و سرخ شده معنی و مفهوم گوشت مرغ در خواب تعبیر خواب گوشت مرغ کباب شده تعبیر خواب گوشت مرغ سرخ شده تعبیر خواب گوشت مرغ خام تعبیر خواب گوشت مرغ چاق تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده - تعبیر مرغ پخته و سرخ شده تعبیر خواب گوشت مرغ بریان
تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده

تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده,تعبیر خواب گوشت مرغ کباب شده,تعبیر خواب گوشت مرغ بریان,تعبیر خواب گوشت مرغ سرخ شده,تعبیر خواب گوشت مرغ چاق,تعبیر خواب گوشت مرغ خام,معنی و مفهوم گوشت مرغ در خواب

تعبیر خواب گوشت مرغ پاک شده – تعبیر مرغ پخته و سرخ شده

ممکن است برای اینکه خواب خود را به درستی تفسیر کنید به تعبیر خواب گوشت و تعبیر خواب مرغ نیاز داشته باشید.با کلیک روی لینک آبی می توانید این صفحات را مشاهده نمایید.

تعبیر خواب گوشت مرغ از دید امام صادق :

ایشان دیدن گوشت مرغ در خواب را دلیل بر چهار چیز می بیند که عبارتند از مال و میراث و قدرت و مصیبت و چون مرغ یک حیوان حلال گوشت است منظور از مال ، مال حلال است.البته ایشان مرغ زنده را زنی زیبا و کنیز می دانند.

تعبیر خواب گوشت مرغ از دید حضرت یوسف :

اگر گوشت مرغ را در خواب به صورت خام ببینید معنی آن خام بودن فکر شما و به عبارتی ناقص العقلی است اما دیدن گوشت مرغ پخته در خواب خیلی خوب است و نشان از تکامل شما دارد.

دیدن گوشت مرغ چاق مال و میراث و نعمت است و دیدن گوشت مرغ لاغر غم و اندوه است.

اگر در خواب دیدید که گوشت مرغ می خورید به عزت و جلال می رسید.

دیدن خواب مرغ و هر نوع مرغی (منظور مرغ زنده) نیکوست.

تعبیر خواب گوشت مرغ از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب گوشت مرغ پخته ببینید معنی خواب خیلی بهتر از دیدن گوشت مرغ خام است.

اگر گوشت مرغ را به صورت کباب کرده بخورید از بزرگی به شما سود می رسد.

گوشت مرغ در خواب مال است و هر چه این مرغ پخته تر باشد معنی اش این است که این مال راحتتر به دست می آید.

خرید و فروش گوشت مرغ در خواب خوب نیست.

مرغ اگر زنده باشد معنی دیدن آن همت بیننده خواب است یعنی اگر مرغ بزرگ زنده ببینی همتت بلند است و برعکس.

دیدن سر و صدای مرغ در خواب نشان از این دارد که مصیبتی در راه است و هر چه این سر و صدا بیشتر باشد مصیبت بزرگتر است.

معنی دیدن خایه مرغ در خواب هم فرزند است.

جابر مغربی :

دیدن گوشت مرغ پخته بهتر از خام است و مالی است که راحت تر حاصل می شود.

خرید گوشت مرغ و بردن آن به خانه معنی اش هلاکت است.

دیدن مرغ زنده در خواب خوب است ولی دیدن خروس بهتر است.

منوچهر مطیعی :

معنی خرید و فروش گوشت مرغ در خواب خوب نیست به خصوص اگر از مرغ فروشی خریده باشید

خوردن گوشت مرغ پخته نعمت و برکت است

گوشت مرغ خام نعمتی است که با رنج حاصل می شود

خوردن گوشت خروس ، بهره مندی از مردی شجاع است

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.