تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب یافتن و پیدا کردن گنج و دفینه در دعا سایت

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج - به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست را برای شما دوستان عزیز قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب گنج یابی و دفینه یابی و کندن و حفر کردن زمین با بیل و کلنگ برای پیدا کردن گنج و گنج از دیدگاه امام صادق و دیدن محل گنج و دفینه و گنج حضرت یوسف و نقشه گنج …

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج - به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم گنج در خواب تعبیر خواب نقشه گنج تعبیر خواب گنج یابی تعبیر خواب گنج از دیدگاه امام صادق تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج - به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب کندن زمین با بیل و کلنگ برای گنج تعبیر خواب پیدا کردن محل گنج
تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب گنج یابی,تعبیر خواب پیدا کردن محل گنج,تعبیر خواب گنج از دیدگاه امام صادق,معنی و مفهوم گنج در خواب,تعبیر خواب نقشه گنج,تعبیر خواب کندن زمین با بیل و کلنگ برای گنج

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج – به دنبال گنج و دفینه گشتن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کندن زمین با بیل و کلنگ به جهت پیدا کردن گنج و یا عتیقه از نظر ابن سیرین و کرمانی عزم جزم برای رفتن به سفر و یا اتفاق و حادثه ای تازه در زندگی است که باعث میشود روال زندگی فرد تغییر پیدا کند .

فردی به نزد معبری توانا میرسد خواب خود را اینگونه بازگو میکند سپیده دم خواب دیدم که در حال کندن گودالی در باغچه ی منزل شخصی خودم هستم که قصدم از حفر زمین پیدا کردن ثروت و گنج بود چه تعبیری دارد؟

شیخ معبر پاسخ دادند در زندگی تو بزودی اتفاقی خواهد افتاد که تو با شنیدن و دیدن آن شگفت زده خواهی شد .

اما دقت داشته باشید سایر معبران نظرات و تعبیر های دیگری را با توجه به نوع خوابی که شما دیده اید دارند اگر کسی در خواب ببیند که پس از کندن عمیق زمین گنج طلا و یا کوزه ای (در اینجا منظور زیر خاکی هست) پیدا کند دلیل بر از دست دادن گوهری در منزل است .

اگر خواب ببیند پس از کندن زمین صاحب گنجی شود و این گنج را به دوست همسر و یا یکی از نزدیکان خود ببخشد دلیل بر ازدواج دختر میباشد .

دقت داشته باشید برای سایر وسایل و دستگاه های امروزی مثلا دستگاه های گنج یاب و یا پیشرفته برای پیدا کردن گنج همین تعابیر نیز صدق میکند و لزوما منظور حفر زمین و یا خاک با بیل و کلنگ نیست

محمدبن سیرین گوید:

اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی گوید:

یافتن گنج درخواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائیآبادان به سبب آن که جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاک شود.

۱ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتیدست خواهید یافت .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.